Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 1:1-14

1לפני שנים רבות דיבר אלוהים אל אבותינו באמצעות הנביאים בדרכים שונות, וסיפר להם, שלב אחרי שלב, על תוכניותיו.

2אך עתה, באחרית הימים, דיבר אלינו אלוהים באמצעות בנו, אשר בידו הפקיד את הכול ועל־ידו ברא את העולם ואת כל אשר בו.

3בן־האלוהים מקרין את זוהר כבוד האלוהים; הוא צלם תכונותיו של אלוהים, ובכוח דברו הוא נושא את העולם כולו. לאחר שהקריב את עצמו למעננו, כדי לטהר אותנו מחטאינו, עלה בן האלוהים למרומים וישב לימין האלוהים. 4בזאת הוכיח שהוא בעל חשיבות גדולה מכל המלאכים, ואלוהים אישר עובדה זאת כשהעניק לו את השם: ”בן־אלוהים“ – שם שלא הוענק לאף מלאך!

5לאיזה מלאך אמר אלוהים אי־פעם:1‏.5 א 5 תהלים ב 7 ”בני אתה, אני היום ילדתיך“?, או1‏.5 א 5 שמ״ב ז 14 ”אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן“? 6כשהציג אלוהים לפני העולם את בנו בכורו, את ישוע המשיח, אמר:1‏.6 א 6 תהלים צז 7 ”השתחוו לו כל־מלאכי אלוהים“.

7ועל המלאכים אלוהים אומר:1‏.7 א 7 תהלים קד 4

”עושה מלאכיו רוחות,

משרתיו אש לוהט“.

8אך לבנו הוא אומר:1‏.8 א 8 תהלים מה 7‏-8

”כסאך, אלוהים, עולם ועד,

שבט מישר שבט מלכותך.

9אהבת צדק ותשנא רשע,

על כן משחך אלהים אלהיך

שמן ששון מחבריך“.

10גם במקום אחר אנו מוצאים רמז לעליונותו של הבן:1‏.10 א 10 תהלים קב 26‏-28

”אתה, אדוני, לפנים הארץ יסדת,

ומעשה ידיך שמים.

11המה יאבדו, ואתה תעמד;

וכולם כבגד יבלו.

12כלבוש תחליפם, ויחלפו.

ואתה הוא ושנותיך לא יתמו“.

13האם אמר אלוהים אי־פעם לאחד המלאכים את אשר אמר לבנו:1‏.13 א 13 תהלים קי 1

”שב לימיני עד אשית ‎ א‎וֹיְבֶיךָ הֲד‎וֹם לרגליך“?

14לא! כי המלאכים הם רק רוחות שרת, אשר נשלחו לעזור ולהשגיח על העתידים להיוושע.

New Russian Translation

Евреям 1:1-14

Бог говорит в Своем Сыне

1Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков, 2в эти последние дни говорил нам через Своего Сына, Которого Он предназначил быть Владыкою всего и через Которого Он некогда сотворил вселенную. 3Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего1:3 См. Пс. 109:1. на небесах.

Сын Божий выше всех ангелов

4Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое Он получил, превыше их имен.

5Кому из ангелов Бог когда-либо говорил:

«Ты Сын Мой,

сегодня Я родил Тебя»?1:5 См. Пс. 2:7. Второй псалом говорит о коронации иудейского царя, и значит, слова «Я родил тебя» указывают на воцарение. В древности у иудеев титулы «сын Бога» и «помазанник» были эквивалентом титулу «царь Израиля», но также указывали на ожидаемого Мессию, Спасителя и праведного Царя от Бога, т. е. Иисуса. Но термин «Сын Бога» не исключает и близкие взаимоотношения между Богом и Иисусом, подобные человеческим взаимоотношениям отца и сына.

Или же:

«Я буду Ему Отцом,

и Он будет Мне Сыном»?1:5 См. 2 Цар. 7:14; 1 Пар. 17:13.

6И опять же, когда вводит в мир Своего Первенца, Бог говорит:

«Пусть все ангелы Божьи поклонятся Ему»1:6 Существуют несколько толкований, например: 1) события, которые описываются здесь, имеют отношение к вознесению Иисуса Христа и вхождению Его в окружение Бога; 2) речь здесь может идти о втором пришествии Иисуса. Цитата, возможно, взята из Втор. 32:43 (согласно кумранским рукописям) или Пс. 96:7..

7Об ангелах сказано:

«Он делает ангелов Своих ветрами1:7 Или: «духами».

и слуг Своих языками пламени»1:7 Пс. 103:4. Общий смысл: Иисус намного превосходит ангелов. Но, что касается детального разбора, то здесь существует множество толкований этого места: 1) Бог мог бы превратить ангелов в огонь и ветер; 2) ангелы сравниваются с огнем и ветром – с их быстротой, мощью или с их разрушительной силой; 3) ангелы действуют в ветре и огне. Существуют и другие толкования..

8Но о Сыне сказано:

«Вечен престол Твой, Боже,

Твой царский скипетр – скипетр правосудия.

9Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел,

поэтому, о Боже, Твой Бог помазал1:9 Или: «поэтому Бог, Твой Бог, помазал … » Тебя маслом радости больше,

чем Твоих сотоварищей»1:8-9 См. Пс. 44:7-8..

10И также о Сыне написано:

«О Господь! В начале Ты положил основание земли,

и небеса – дело Твоих рук.

11Они погибнут, но Ты останешься навсегда;

они износятся, как одежда,

12и Ты свернешь их, словно покрывало;

как одежда, они будут сменены на новые.

Но Ты – Тот же,

и годам Твоим нет конца»1:10-12 См. Пс. 101:26-28..

13Кому из ангелов когда-либо было сказано:

«Сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну врагов Твоих

к ногам Твоим»?1:13 Пс. 109:1; Мат. 22:41-46.

14Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?