Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 1:1-14

1לפני שנים רבות דיבר אלוהים אל אבותינו באמצעות הנביאים בדרכים שונות, וסיפר להם, שלב אחרי שלב, על תוכניותיו.

2אך עתה, באחרית הימים, דיבר אלינו אלוהים באמצעות בנו, אשר בידו הפקיד את הכול ועל־ידו ברא את העולם ואת כל אשר בו.

3בן־האלוהים מקרין את זוהר כבוד האלוהים; הוא צלם תכונותיו של אלוהים, ובכוח דברו הוא נושא את העולם כולו. לאחר שהקריב את עצמו למעננו, כדי לטהר אותנו מחטאינו, עלה בן האלוהים למרומים וישב לימין האלוהים. 4בזאת הוכיח שהוא בעל חשיבות גדולה מכל המלאכים, ואלוהים אישר עובדה זאת כשהעניק לו את השם: ”בן־אלוהים“ – שם שלא הוענק לאף מלאך!

5לאיזה מלאך אמר אלוהים אי־פעם:1‏.5 א 5 תהלים ב 7 ”בני אתה, אני היום ילדתיך“?, או1‏.5 א 5 שמ״ב ז 14 ”אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן“? 6כשהציג אלוהים לפני העולם את בנו בכורו, את ישוע המשיח, אמר:1‏.6 א 6 תהלים צז 7 ”השתחוו לו כל־מלאכי אלוהים“.

7ועל המלאכים אלוהים אומר:1‏.7 א 7 תהלים קד 4

”עושה מלאכיו רוחות,

משרתיו אש לוהט“.

8אך לבנו הוא אומר:1‏.8 א 8 תהלים מה 7‏-8

”כסאך, אלוהים, עולם ועד,

שבט מישר שבט מלכותך.

9אהבת צדק ותשנא רשע,

על כן משחך אלהים אלהיך

שמן ששון מחבריך“.

10גם במקום אחר אנו מוצאים רמז לעליונותו של הבן:1‏.10 א 10 תהלים קב 26‏-28

”אתה, אדוני, לפנים הארץ יסדת,

ומעשה ידיך שמים.

11המה יאבדו, ואתה תעמד;

וכולם כבגד יבלו.

12כלבוש תחליפם, ויחלפו.

ואתה הוא ושנותיך לא יתמו“.

13האם אמר אלוהים אי־פעם לאחד המלאכים את אשר אמר לבנו:1‏.13 א 13 תהלים קי 1

”שב לימיני עד אשית ‎ א‎וֹיְבֶיךָ הֲד‎וֹם לרגליך“?

14לא! כי המלאכים הם רק רוחות שרת, אשר נשלחו לעזור ולהשגיח על העתידים להיוושע.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Евреям 1:1-14

Завершающее откровение Всевышнего в Исе аль-Масихе

1В прошлом Всевышний много раз и самым различным образом обращался к нашим предкам через пророков. 2В последнее же время Он говорил нам через Своего (вечного) Сына1:2 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и аль-Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23)., Которого Он предназначил быть владыкою всего и через Которого Он некогда сотворил Вселенную. 3Сын – сияние славы Небесного Отца, точное подобие самой сущности Всевышнего. Сын поддерживает существование всей Вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от величественного Бога1:3 См. Заб. 109:1. на небесах.

Иса аль-Масих выше всех ангелов

4Он настолько превыше ангелов, насколько положение1:4 Букв.: «имя». Имеется в виду не имя Иса, а Его высокое положение., которое Он получил от Всевышнего, превыше их положения.

5Кому из ангелов Всевышний когда-либо говорил:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),

Я Отцом Твоим отныне буду назван»?1:5 Букв.: «Ты Сын Мой, сегодня Я родил Тебя» (Заб. 2:7). Вторая песнь из Забура говорит о коронации иудейского царя, и значит, слова «Я родил тебя» здесь указывают на его воцарение.

Или же:

«Я буду назван Его Отцом,

а Он Мне Сыном наречётся»?1:5 2 Цар. 7:14; 1 Лет. 17:13.

6Вновь вводя в мир1:6 Или: «И ещё, вводя в мир…» Однако речь здесь, вероятно, идёт о втором пришествии Исы. Своего Первенца1:6 В древние времена первенец занимал самое высокое положение в семье после отца (см. Нач. 49:3) и принадлежал Аллаху (см. Исх. 13:2, 12-13). Он был также главным наследником своего отца (см. Втор. 21:15-17); в царских семьях это включало в себя и наследование трона (см. 2 Лет. 21:3). Таким же образом и Иса имеет уникальные отношения с Аллахом, и Он является Тем, Кого Всевышний помазал на правление над всем Своим святым народом., Всевышний говорит:

«Пусть все ангелы Всевышнего поклонятся Ему»1:6 Цитата, возможно, взята из Втор. 32:43 (см. сноску) или из Заб. 96:7..

7Об ангелах сказано:

«Он делает ангелов Своих ветрами

и слуг Своих языками пламени»1:7 Заб. 103:4. Существуют разные толкования этого места, напр.: 1) Всевышний мог бы буквально превратить ангелов в огонь и ветер; 2) ангелы здесь сравниваются с огнём и ветром; 3) ангелы действуют в ветре и огне. При любом толковании эта цитата служит для того, чтобы подчеркнуть превосходство Исы над ангелами..

8Но о Сыне Он говорит:

«О Боже, Твой престол вечен,

и справедливость – скипетр Твоего Царства.

9Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел;

поэтому, о Боже, Твой Бог возвысил Тебя над другими,

помазав1:9 У иудеев посредством обряда помазания человек посвящался на определённое служение. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители. Иса и является Помазанником (араб. «Масих») Всевышнего. Тебя при великой радости»1:8-9 Заб. 44:7-8..

10И также о Сыне написано:

«О Повелитель, Ты положил основание земли в начале всего,

и небеса – дело Твоих рук.

11Они погибнут, но Ты останешься навсегда;

они износятся, как одежда,

12и Ты свернёшь их, словно старый плащ;

как одежда, они будут сменены на новые.

Но Ты – Тот же,

и годам Твоим нет конца!»1:10-12 Заб. 101:26-28.

13Кому из ангелов когда-либо было сказано:

«Сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну всех врагов Твоих

к ногам Твоим»?1:13 Заб. 109:1; ср. Мат. 22:41-46.

14Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?