Habrit Hakhadasha/Haderekh

האגרת אל-העברים 5

1כשאדם נבחר לשרת ככהן גדול, תפקידו לייצג את בני-האדם לפני אלוהים – עליו להקריב לאלוהים מנחה וקורבנות בעד-חטאיהם. על הכהן הגדול להיות רחמן ולהתייחס אל החוטאים ברוך ובהבנה, שכן הוא עצמו אינו אלא אדם ועלול לחטוא כמוהם. מסיבה זאת עליו להקריב קורבנות בעד חטאי העם ובעד חטאי עצמו.

עלינו לזכור שאיש אינו יכול למנות את עצמו לתפקיד הרם והנכבד של הכהן הגדול. רק אלוהים עצמו ממנה את הכהן הגדול, כשם שמינה את אהרון לפני שנים רבות. גם המשיח לא מינה את עצמו לתפקיד הכהן הגדול; המשיח נבחר לתפקידו על-ידי האלוהים אשר אמר אליו: "בני אתה, אני היום ילדתיך." ובמקום אחר אמר לו אלוהים[a]: "אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי-צדק."

כאשר חי המשיח על-פני האדמה בדמות אדם, הוא התפלל והתחנן בבכי ובדמעות לפני אלוהים שיושיעו מתוך הלחצים, הניסיונות והייסורים של המוות לניצחון התחייה. אלוהים שמע לתפילתו, כי המשיח אהב את אלוהים וציית לו תמיד. אף כי ישוע היה בן-אלוהים, היה עליו ללמוד ציות על-ידי סבלו וייסוריו. לאחר שהוכיח את עצמו מושלם לפני האלוהים, נעשה ישוע מקור ישועת עולמים לכל המצייתים לו, 10 והוא זה שאלוהים מינה ככהן הגדול כמו מלכי-צדק.

11 יש לי עוד הרבה לספר לכם בנושא זה, אך קשה לי להסביר לכם, כי נהייתם קשי-הבנה. 12 במקום שאתם, המאמינים הוותיקים, תלמדו את האחרים, אתם בעצמכם זקוקים עדיין למורים שילמדו אתכם את האלף-בית של בשורת האלוהים. אתם עדיין כתינוקות שזקוקים לחלב ולא למזון מוצק. 13 ומי שחי על חלב אינו מסוגל לעכל את דבר ה', ואינו יודע להבחין בין טוב לרע, כי טרם התבגר. 14 מזון רוחני מוצק מיועד למבוגרים באמונה, אשר מתוך ניסיון למדו להבחין בין טוב לרע.

Notas al pie

  1. האגרת אל-העברים 5:6 תהלים קי 4

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 5

1 Každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal ich dary a obete za hriechy.

Keďže sám je človek so všetkými slabosťami, môže cítiť s tými, čo sú nechápaví a blúdia.

Preto je povinný prinášať obete nielen za hriechy ľudu, ale aj za seba.

Za veľkňaza sa nikto nemôže vymenovať sám. Touto úlohou ho poveruje Boh ako kedysi Árona.

Ani Kristus si neprisvojil čestnú hodnosť veľkňaza sám, poctil ho ňou ten, ktorý povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil."

A na inom mieste hovorí: Naveky budeš kňazom, ako bol kedysi Melchizedech."

Ježiš za svojho pozemského života s bolestným utrpením a slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. A Boh ho pre jeho pokoru počul.

A hoci bol Božím Synom, naučil sa poslušnosti v utrpení, ktoré podstúpil.

Tak dosiahol dokonalosť a všetkým, ktorí ho poslúchajú, stal sa Záchrancom a Vykupiteľom.

10 Boh sám ho ustanovil za veľkňaza, ako bol kedysi Melchizedech.

Varovanie pred ochabnutím

11 O tom by sa dalo veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, lebo nie ste ochotní počúvať.

12 Po takom dlhom čase už by ste sami mohli byť učiteľmi, no opäť potrebujete, aby vás niekto učil duchovnej abecede. Potrebujete ešte mlieko, a nie výdatný pokrm.

13 A ten, čo znesie iba mlieko, je ako dieťa, a nechápe teda slovo o spravodlivosti:

14 Výdatný pokrm je pre vyspelých, pre tých, čo si cvičením vypestovali zmysly tak, že rozoznajú dobré od zlého.