Habrit Hakhadasha/Haderekh

האגרת אל-העברים 5

1כשאדם נבחר לשרת ככהן גדול, תפקידו לייצג את בני-האדם לפני אלוהים – עליו להקריב לאלוהים מנחה וקורבנות בעד-חטאיהם. על הכהן הגדול להיות רחמן ולהתייחס אל החוטאים ברוך ובהבנה, שכן הוא עצמו אינו אלא אדם ועלול לחטוא כמוהם. מסיבה זאת עליו להקריב קורבנות בעד חטאי העם ובעד חטאי עצמו.

עלינו לזכור שאיש אינו יכול למנות את עצמו לתפקיד הרם והנכבד של הכהן הגדול. רק אלוהים עצמו ממנה את הכהן הגדול, כשם שמינה את אהרון לפני שנים רבות. גם המשיח לא מינה את עצמו לתפקיד הכהן הגדול; המשיח נבחר לתפקידו על-ידי האלוהים אשר אמר אליו: "בני אתה, אני היום ילדתיך." ובמקום אחר אמר לו אלוהים[a]: "אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי-צדק."

כאשר חי המשיח על-פני האדמה בדמות אדם, הוא התפלל והתחנן בבכי ובדמעות לפני אלוהים שיושיעו מתוך הלחצים, הניסיונות והייסורים של המוות לניצחון התחייה. אלוהים שמע לתפילתו, כי המשיח אהב את אלוהים וציית לו תמיד. אף כי ישוע היה בן-אלוהים, היה עליו ללמוד ציות על-ידי סבלו וייסוריו. לאחר שהוכיח את עצמו מושלם לפני האלוהים, נעשה ישוע מקור ישועת עולמים לכל המצייתים לו, 10 והוא זה שאלוהים מינה ככהן הגדול כמו מלכי-צדק.

11 יש לי עוד הרבה לספר לכם בנושא זה, אך קשה לי להסביר לכם, כי נהייתם קשי-הבנה. 12 במקום שאתם, המאמינים הוותיקים, תלמדו את האחרים, אתם בעצמכם זקוקים עדיין למורים שילמדו אתכם את האלף-בית של בשורת האלוהים. אתם עדיין כתינוקות שזקוקים לחלב ולא למזון מוצק. 13 ומי שחי על חלב אינו מסוגל לעכל את דבר ה', ואינו יודע להבחין בין טוב לרע, כי טרם התבגר. 14 מזון רוחני מוצק מיועד למבוגרים באמונה, אשר מתוך ניסיון למדו להבחין בין טוב לרע.

Notas al pie

  1. האגרת אל-העברים 5:6 תהלים קי 4

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Евр 5

1Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Аллахом, принося Ему дары и жертвы за грехи. Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям; и по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа.

Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам, он должен быть призван Аллахом, как в своё время был призван Харун[a]. Масих тоже не Сам прославил Себя, став Верховным Священнослужителем, но Всевышний сказал Ему:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),
    Я Отцом Твоим отныне буду назван»[b].

И в другом месте Он говорит:

«Ты – священнослужитель навеки,
    подобный Малик-Цедеку[c]»[d].

Во время Своей земной жизни Иса громко, с воплем и со слезами молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Своё благоговение перед Аллахом. Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания испытал на Себе, что значит послушание. И полностью приготовившись, Он сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. 10 Сам Аллах назвал Его священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.

Предостережение об отступничестве

11 Мы могли бы говорить об этом ещё больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились и не хотите слушать. 12 Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам слова Аллаха. Вам опять нужно питаться молоком, а не твёрдой пищей. 13 А всякий, кто питается молоком, – всё ещё младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14 Твёрдая же пища – для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.

Notas al pie

  1. 5:4 См. Исх. 28:1.
  2. 5:5 Заб. 2:7.
  3. 5:6 Малик-Цедек   – был в одно и то же время и царём, и священнослужителем, являя собой прообраз Масиха (см. гл. 7 и Нач. 14:17-20).
  4. 5:6 Заб. 109:4.