Habrit Hakhadasha/Haderekh

האגרת אל-העברים 4

1הבטחת אלוהים, שמאפשרת לכל אדם להיכנס אל מקום מנוחתו, עדיין בתוקף, אך עלינו להיזהר פן נחמיץ את ההזדמנות להיכנס אל מנוחתו זאת. כי בשורת אלוהים שמודיעה לנו על ישועתו נמסרה גם לבני-ישראל, בימי משה, אך היא לא הועילה לבני-ישראל משום שלא האמינו בה. הכתוב אומר שרק המאמינים והבוטחים באלוהים – ואנחנו ביניהם – יכולים לבוא אל מקום מנוחתו. אלוהים נשבע כי אלה שאינם מאמינים בו לא יבואו לעולם אל מקום מנוחתו. אל תחשבו, חלילה, שמקום מנוחתו לא היה מוכן בזמנו! מקום מנוחתו היה מוכן מאז בריאת העולם, כפי שכתוב בבראשית: "וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו." אף-על-פי-כן לא באו בני-ישראל אל מנוחתו, כי אלוהים אמר: "הם לא יבואו אל מנוחתי." אך הבטחת אלוהים עדיין בתוקף, ויש הבאים אל מנוחתו – אך לא אלה שהחמיצו את ההזדמנות הראשונה, שכן הימרו את פי ה'.

משום כך קבע אלוהים מועד נוסף שמאפשר לבוא אל מנוחתו: היום! שנים רבות לאחר הזמנתו הראשונה הודיע לנו אלוהים על מועד נוסף זה באמצעות דוד המלך, אשר אמר: "היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם!"

אילו מקום מנוחתו של אלוהים היה ארץ-ישראל, הוא לא היה קובע מועד נוסף שמאפשר לבוא אל מנוחתו, שהרי יהושע כבר הביא את בני-ישראל אל ארץ-ישראל. לפיכך, לעם-אלוהים עדיין צפויה מנוחה שלמה. 10 כי מי שנכנס אל מנוחת אלוהים שובת מכל מעשה ומכל מלאכה, כשם שאלוהים שבת מכל מלאכתו לאחר שסיים את בריאת העולם.

11 הבה נשתדל כמיטב יכולתנו להיכנס אל מקום מנוחתו של אלוהים, כדי שאיש מאיתנו לא ייכשל ולא ימרה את פי אלוהים, כפי שעשו בני-ישראל. 12 כי דבר-אלוהים מלא כוח וחיים, חד מחרב פיפיות, חודר למעמקי מחשבותינו ותשוקותינו, ומגלה את מזימותינו ומניעינו. 13 כן, אלוהים יודע הכול על כולם בכל מקום. כל מעשינו ומזימותינו גלויים וחשופים לעיני אלוהים, ועלינו למסור לו דין וחשבון על התנהגותנו.

14 אך היות שיש לנו כהן גדול, ישוע בן-האלוהים, אשר עלה לשמים כדי לעזור לנו, לעולם אל נחדל לבטוח בו! 15 הכהן הגדול שלנו מבין את חולשותינו, שכן הוא עצמו התנסה כמונו באותם פיתויים, אך הוא לא חטא מעולם. 16 משום כך, הבה נתקרב בביטחון לכסא אלוהים, כדי שיעניק לנו את חסדו ורחמיו אשר יעזרו לנו בעת הצורך.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Евреям 4

Вечный покой Всевышнего для Его народа

1Но ещё не поздно, и обещание Всевышнего о входе в Его покой остаётся в силе, и давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя. Ведь нам так же, как и этим восставшим, была возвещена Радостная Весть о покое, но им эта Весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли её верой. Но мы, поверившие, входим в Его покой. А о тех же, кто не верил, Всевышний сказал:

«Поэтому Я поклялся в гневе Моём:
    они не войдут в Мой покой!»

Всевышний сказал это, несмотря на то что Он уже закончил сотворение мира ещё в самом начале. В другом месте Он сказал о седьмом дне так: «И на седьмой день Всевышний отдыхал от всех Своих дел»[a]. Но, помните, выше было сказано: «Они не войдут в Мой покой!»

Так как некоторым ещё остаётся войти в него, ну а те, кому Радостная Весть о покое была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания, то Всевышний опять назначил определённый день, «сегодня», для вхождения в покой, спустя долгое время после событий в пустыне, провозгласив об этом через Давуда, как уже было процитировано выше:

«Сегодня, если услышите Его голос,
    то не ожесточайте ваших сердец».

Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иешуа (то есть земля Ханаана),[b] то Всевышний больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого. Поэтому войти в вечный покой Всевышнего[c] Его народу ещё предстоит. 10 Кто входит в покой Всевышнего, тот отдыхает от своих трудов точно так же, как и Всевышний от Своих. 11 Поэтому будем делать всё возможное, чтобы нам войти в тот покой; чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания.

12 Ведь слово Всевышнего живёт и действует, оно острее, чем любой заточенный с обеих сторон меч и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. 13 Ничто во всём творении не скрыто от Всевышнего. Перед Ним всё обнажено, и глаза Его видят всё. Ему мы дадим отчёт.

Иса Масих – наш Верховный Священнослужитель

14 У нас есть великий Верховный Священнослужитель, Который вознёсся на небеса, – это Иса, (вечный) Сын Всевышнего. Поэтому давайте твёрдо держаться истины, которую мы и исповедуем. 15 Наш Верховный Священнослужитель не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушён во всём, как и мы, за исключением греха. 16 Поэтому мы можем смело приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.

Notas al pie

  1. 4:4 Нач. 2:2.
  2. 4:8 См. Иеш. 1:13.
  3. 4:9 Вечный покой Всевышнего – букв.: «субботство». Иудейский народ получил повеление не работать в субботу и освящать этот день недели (который у иудеев был седьмым по счёту), так как на седьмой день Всевышний завершил творить мир (см. Нач. 2:2; Исх. 20:11). Само слово суббота (евр. шаббат) и означает – покой. Суббота была прообразом вечного покоя, который ожидает всех искупленных кровью Исы Масиха.