Habrit Hakhadasha/Haderekh

האגרת אל-העברים 1

1לפני שנים רבות דיבר אלוהים אל אבותינו באמצעות הנביאים בדרכים שונות, וסיפר להם, שלב אחרי שלב, על תוכניותיו.

אך עתה, באחרית הימים, דיבר אלינו אלוהים באמצעות בנו, אשר בידו הפקיד את הכול ועל-ידו ברא את העולם ואת כל אשר בו.

בן-האלוהים מקרין את זוהר כבוד האלוהים; הוא צלם תכונותיו של אלוהים, ובכוח גבורתו הוא נושא את העולם כולו. לאחר שהקריב את עצמו למעננו, כדי לטהר אותנו מחטאינו, עלה בן האלוהים למרומים וישב לימין האלוהים. בזאת הוכיח שהוא בעל חשיבות גדולה מכל המלאכים, ואלוהים אישר עובדה זאת כשהעניק לו את השם: "בן-אלוהים" – שם שלא הוענק לאף מלאך!

לאיזה מלאך אמר אלוהים אי-פעם[a]: "בני אתה, אני היום ילדתיך"?, או[b] "אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן"? כשהציג אלוהים לפני העולם את בנו בכורו, את ישוע המשיח, אמר[c]: "השתחוו לו כל-מלאכי אלוהים".

אלוהים מדבר על מלאכיו כעל שליחים שמהירים כרוח, ועל משרתיו – כלהבות אש.

אך לבנו הוא אומר[d]:

"כסאך, אלוהים, עולם ועד,

שבט מישר שבט מלכותך.

אהבת צדק ותשנא רשע,

על כן משחך אלהים אלהיך

שמן ששון מחבריך".

10 גם במקום אחר אנו מוצאים רמז לעליונותו של הבן[e]:

"לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידיך שמים,

11 המה יאבדו, ואתה תעמד; וכולם כבגד יבלו.

12 כלבוש תחליפם, ויחלפו.

ואתה הוא ושנותיך לא יתמו".

13 האם אמר אלוהים אי-פעם לאחד המלאכים את אשר אמר לבנו[f]: "שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך"?. 14 לא! כי המלאכים הם רק רוחות שרת, אשר נשלחו לעזור ולהשגיח על העתידים להיוושע.

New Russian Translation

Hebrews 1

Бог говорит в Своем Сыне

1Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков, 2в эти последние дни говорил нам через Своего Сына, Которого Он предназначил быть Владыкою всего и через Которого Он некогда сотворил вселенную. 3Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего[a] на небесах.

Сын Божий выше всех ангелов

4Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое Он получил, превыше их имен.

5Кому из ангелов Бог когда-либо говорил:

«Ты Сын Мой,

сегодня Я родил Тебя»?[b]

Или же:

«Я буду Ему Отцом,

и Он будет Мне Сыном»?[c]

6И опять же, когда вводит в мир Своего Первенца, Бог говорит:

«Пусть все ангелы Божьи поклонятся Ему»[d].

7Об ангелах сказано:

«Он делает ангелов Своих ветрами[e]

и слуг Своих языками пламени»[f].

8Но о Сыне сказано:

«Вечен престол Твой, Боже,

Твой царский скипетр – скипетр правосудия.

9Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел,

поэтому, о Боже, Твой Бог помазал[g] Тебя маслом радости больше,

чем Твоих сотоварищей»[h].

10И также о Сыне написано:

«О Господь! В начале Ты положил основание земли,

и небеса – дело Твоих рук.

11Они погибнут, но Ты останешься навсегда;

они износятся, как одежда,

12и Ты свернешь их, словно покрывало;

как одежда, они будут сменены на новые.

Но Ты – Тот же,

и годам Твоим нет конца»[i].

13Кому из ангелов когда-либо было сказано:

«Сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну врагов Твоих

к ногам Твоим»?[j]

14Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?

Notas al pie

  1. 1:3 См. Пс. 109:1.
  2. 1:5 См. Пс. 2:7. Второй псалом говорит о коронации иудейского царя, и значит, слова «Я родил тебя» указывают на воцарение. В древности у иудеев титулы «сын Бога» и «помазанник» были эквивалентом титулу «царь Израиля», но также указывали на ожидаемого Мессию, Спасителя и праведного Царя от Бога, т. е. Иисуса. Но термин «Сын Бога» не исключает и близкие взаимоотношения между Богом и Иисусом, подобные человеческим взаимоотношениям отца и сына.
  3. 1:5 См. 2 Цар. 7:14; 1 Пар. 17:13.
  4. 1:6 Существуют несколько толкований, например: 1) события, которые описываются здесь, имеют отношение к вознесению Иисуса Христа и вхождению Его в окружение Бога; 2) речь здесь может идти о втором пришествии Иисуса. Цитата, возможно, взята из Втор. 32:43 (согласно кумранским рукописям) или Пс. 96:7.
  5. 1:7 Или: «духами».
  6. 1:7 Пс. 103:4. Общий смысл: Иисус намного превосходит ангелов. Но, что касается детального разбора, то здесь существует множество толкований этого места: 1) Бог мог бы превратить ангелов в огонь и ветер; 2) ангелы сравниваются с огнем и ветром – с их быстротой, мощью или с их разрушительной силой; 3) ангелы действуют в ветре и огне. Существуют и другие толкования.
  7. 1:9 Или: «поэтому Бог, Твой Бог, помазал … »
  8. 1:8-9 См. Пс. 44:7-8.
  9. 1:10-12 См. Пс. 101:26-28.
  10. 1:13 Пс. 109:1; Мат. 22:41-46.