Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 3:1-17

1דע לך, טימותיוס, שבאחרית הימים יבואו זמנים קשים. 2האנשים יהיו אנוכיים ויאהבו רק את עצמם ואת כספם; הם יתהללו בעצמם, יתגאו, יקללו את אלוהים, ימרו את פי הוריהם, יהיו כפויי טובה ויעשו כל מעשה רע. 3הם יהיו חסרי אהבה וחסרי רחמים; הם ישמיצו אחרים ויהיו חסרי ריסון עצמי. הם יהיו אכזריים ושונאי כל דבר טוב. 4הם יבגדו בחבריהם, ימהרו לכעוס, יהיו גאוותנים ויאהבו תענוגות במקום שיאהבו את אלוהים. 5הם יעמידו פנים כאילו הם מאמינים באלוהים, ואפילו ישתתפו באסיפות הקהילה, אבל הם לא יאמינו למה שישמעו. היזהר מאנשים כאלה!

6הם מסוג האנשים המתגנבים אל בתי אחרים, ומתחברים עם נערות קלות דעת ומלאות חטאים, הנשלטות על־ידי תאוותיהן, ומלמדים אותן את תורת השקר שלהם. 7נערות כאלה תמיד נוטות ללכת אחרי מורים חדשים; הן מוכנות ללמוד מכל אחד, אבל לעולם אינן מסוגלות לבוא לידיעת האמת. 8כשם שיניס וימבריס התנגדו למשה רבנו, כך מתנגדים מורי השקר האלה באמת. מחשבותיהם טמאות ומושחתות, והם נלחמים באמונה המשיחית. 9אך הם לא יגיעו רחוק! יום אחד יתגלה השקר שלהם לכולם – כמו שקרה לחטא של יניס וימבריס.

10אך אתה טימותיוס, אתה יודע מה אני מלמד, מהו אורח־חיי ומהי מטרתי בחיים. אתה מכיר את אמונתי, סבלנותי, אהבתי והתמדתי. 11אתה יודע כמה סבלתי כתוצאה מכך שהטפתי את הבשורה. אתה יודע את כל אשר קרה לי כשביקרתי באנטיוכיה, באיקניון ובלוסטרא, אך האדון הצילני מכל הצרות, הרדיפות והסבל. 12למעשה, כל אלה שיבחרו לשרת את המשיח בחיי קדושה יסבלו מידי שונאיהם. 13האנשים הרעים ומורי השקר יגבירו את מעשיהם הרעים, וימשיכו להתעות את בני־האדם, כי הם עצמם הותעו על־ידי השטן.

14אולם אתה, טימותיוס, המשך להאמין במה שלמדת. אתה יודע שאלה הם דברי אמת, ושאתה יכול לבטוח באלה מאיתנו שלימדו אותך. 15עוד בילדותך ידעת והכרת את כתבי־הקודש, אשר החכימו אותך והכשירו אותך לקבלת ישועת האלוהים באמצעות האמונה בישוע המשיח. 16כל כתבי־הקודש נכתבו בהשראת אלוהים. הם מלמדים אותנו את אמת האלוהים, מתקנים את טעויותינו ומדריכים את חיינו בדרך הישרה והצודקת. 17זוהי דרכו של אלוהים להכשירנו לעשות תמיד מעשים טובים.

O Livro

2 Timóteo 3:1-17

Perigos dos últimos dias

1Há uma coisa que é preciso que saibas: é que nos últimos dias sobrevirão grandes dificuldades. 2Haverá gente amante de si própria, tendo a paixão da avareza, pessoas presunçosas e arrogantes, insultuosas, desobedientes aos seus pais, sem sentimentos de gratidão, sem consideração pelas coisas espirituais; 3sem ter sequer aquela afeição que existe naturalmente nos seres humanos, incapazes de se reconciliarem com os adversários; caluniadores, incapazes de dominar os instintos; cruéis, inimigos do bem, 4traidores, obstinados, orgulhosos, deixando que os deleites tomem, no seu íntimo, o lugar que Deus queria ocupar. 5Serão capazes de manter uma aparência de religião, mas sem acreditar na sua força. Afasta-te deles!

6É este género de pessoas que se introduzem nas casas, de boa fé, e chegam mesmo a atrair mulheres de espírito fraco, com vidas carregadas de pecado, que se deixam levar pela sua sensualidade. 7É gente que está sempre a aprender, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. 8Portanto, tal como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também essas pessoas resistem à verdade, porque são de entendimento corrompido, incapazes de compreenderem a fé. 9Mas não poderão iludir por muito tempo a justiça de Deus. A sua loucura torna-se visível aos olhos de toda a gente, como também aconteceu com aqueles dois feiticeiros do tempo de Moisés.

O desafio de Paulo a Timóteo

10Todavia, tu tens seguido o meu ensino, tens observado o meu modo de viver, as minhas intenções, a minha fé, a capacidade de suportar as aflições, o amor cristão, a persistência. 11Tens visto as perseguições e angústias que tive em Antioquia, em Icónio e em Listra. Sabes quantos tormentos aí passei e que o Senhor me livrou de todos eles. 12Todos os que queiram levar uma vida devota terão de suportar perseguições. 13Mas as pessoas más e enganadoras irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas.

14Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e aceitaste. Sabes que são verdade e que podes confiar naqueles que te ensinaram, 15e que desde pequenino conheces as santas Escrituras. São elas que te dão a verdadeira sabedoria e conduzem à salvação pela fé em Cristo Jesus. 16Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. 17Para que todo aquele que pertence a Deus seja reto e perfeitamente habilitado a executar o que é bom.