Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 3:1-17

1דע לך, טימותיוס, שבאחרית הימים יבואו זמנים קשים. 2האנשים יהיו אנוכיים ויאהבו רק את עצמם ואת כספם; הם יתהללו בעצמם, יתגאו, יקללו את אלוהים, ימרו את פי הוריהם, יהיו כפויי טובה ויעשו כל מעשה רע. 3הם יהיו חסרי אהבה וחסרי רחמים; הם ישמיצו אחרים ויהיו חסרי ריסון עצמי. הם יהיו אכזריים ושונאי כל דבר טוב. 4הם יבגדו בחבריהם, ימהרו לכעוס, יהיו גאוותנים ויאהבו תענוגות במקום שיאהבו את אלוהים. 5הם יעמידו פנים כאילו הם מאמינים באלוהים, ואפילו ישתתפו באסיפות הקהילה, אבל הם לא יאמינו למה שישמעו. היזהר מאנשים כאלה!

6הם מסוג האנשים המתגנבים אל בתי אחרים, ומתחברים עם נערות קלות דעת ומלאות חטאים, הנשלטות על־ידי תאוותיהן, ומלמדים אותן את תורת השקר שלהם. 7נערות כאלה תמיד נוטות ללכת אחרי מורים חדשים; הן מוכנות ללמוד מכל אחד, אבל לעולם אינן מסוגלות לבוא לידיעת האמת. 8כשם שיניס וימבריס התנגדו למשה רבנו, כך מתנגדים מורי השקר האלה באמת. מחשבותיהם טמאות ומושחתות, והם נלחמים באמונה המשיחית. 9אך הם לא יגיעו רחוק! יום אחד יתגלה השקר שלהם לכולם – כמו שקרה לחטא של יניס וימבריס.

10אך אתה טימותיוס, אתה יודע מה אני מלמד, מהו אורח־חיי ומהי מטרתי בחיים. אתה מכיר את אמונתי, סבלנותי, אהבתי והתמדתי. 11אתה יודע כמה סבלתי כתוצאה מכך שהטפתי את הבשורה. אתה יודע את כל אשר קרה לי כשביקרתי באנטיוכיה, באיקניון ובלוסטרא, אך האדון הצילני מכל הצרות, הרדיפות והסבל. 12למעשה, כל אלה שיבחרו לשרת את המשיח בחיי קדושה יסבלו מידי שונאיהם. 13האנשים הרעים ומורי השקר יגבירו את מעשיהם הרעים, וימשיכו להתעות את בני־האדם, כי הם עצמם הותעו על־ידי השטן.

14אולם אתה, טימותיוס, המשך להאמין במה שלמדת. אתה יודע שאלה הם דברי אמת, ושאתה יכול לבטוח באלה מאיתנו שלימדו אותך. 15עוד בילדותך ידעת והכרת את כתבי־הקודש, אשר החכימו אותך והכשירו אותך לקבלת ישועת האלוהים באמצעות האמונה בישוע המשיח. 16כל כתבי־הקודש נכתבו בהשראת אלוהים. הם מלמדים אותנו את אמת האלוהים, מתקנים את טעויותינו ומדריכים את חיינו בדרך הישרה והצודקת. 17זוהי דרכו של אלוהים להכשירנו לעשות תמיד מעשים טובים.

Swedish Contemporary Bible

2 Timotheosbrevet 3:1-17

Ondska under världens sista tid

1Du bör också veta att det under den sista tiden kommer att bli mycket svårt,3:1 V. 5 visar att den tiden faktiskt redan hade börjat. 2för människorna tänker då bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, kaxiga, de lyder inte sina föräldrar, de är otacksamma och oheliga, 3kärlekslösa och oförsonliga. De sprider skvaller och saknar självbehärskning, är grymma och hatar allt gott. 4De är svekfulla, saknar alla spärrar och är högfärdiga. De älskar njutningar mer än Gud. 5De vill ge intryck av gudsfruktan men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från sådana.

6Dit hör också de som lurar sig in i hemmen och skaffar sig inflytande över lättledda kvinnor som plågas av sina synder och drivs av alla möjliga impulser. 7Sådana är alltid villiga att följa en ny undervisning, men de lyckas aldrig komma till insikt om sanningen. 8Så som Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose3:8 Jfr 2 Mos 7:11. Namnen finns inte i bibeltexten., så sätter dessa sig upp mot sanningen. Deras sinnen är fördärvade, och deras tro är ingenting värd.

9Men deras framgång ska snart ta slut. Deras dårskap ska bli avslöjad inför alla, på samma sätt som Moses motståndare blev avslöjade.

Paulus förmaningar till Timotheos

10Men du har följt min undervisning, mitt sätt att leva, mina mål, min tro, mitt tålamod, min kärlek, min uthållighet, 11mina förföljelser och lidanden, sådana som jag fick utstå i Antiochia, Ikonion och Lystra.3:11 Jfr Apg 13,14 och 16. Men Herren räddade mig från dem alla.

12På samma sätt kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. 13Onda människor och bedragare kommer att gå allt längre i sin ondska. De lurar andra, men är samtidigt lurade själva.

14Du måste hålla fast vid det du har fått lära dig och blivit övertygad om. Du vet vilka de är som undervisade dig. 15Ända sedan du var liten känner du ju också till vad som står i de heliga Skrifterna. Där kan du hitta all den vishet du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. 16Hela Skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet, 17så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar.