Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 3:1-17

1דע לך, טימותיוס, שבאחרית הימים יבואו זמנים קשים. 2האנשים יהיו אנוכיים ויאהבו רק את עצמם ואת כספם; הם יתהללו בעצמם, יתגאו, יקללו את אלוהים, ימרו את פי הוריהם, יהיו כפויי טובה ויעשו כל מעשה רע. 3הם יהיו חסרי אהבה וחסרי רחמים; הם ישמיצו אחרים ויהיו חסרי ריסון עצמי. הם יהיו אכזריים ושונאי כל דבר טוב. 4הם יבגדו בחבריהם, ימהרו לכעוס, יהיו גאוותנים ויאהבו תענוגות במקום שיאהבו את אלוהים. 5הם יעמידו פנים כאילו הם מאמינים באלוהים, ואפילו ישתתפו באסיפות הקהילה, אבל הם לא יאמינו למה שישמעו. היזהר מאנשים כאלה!

6הם מסוג האנשים המתגנבים אל בתי אחרים, ומתחברים עם נערות קלות דעת ומלאות חטאים, הנשלטות על־ידי תאוותיהן, ומלמדים אותן את תורת השקר שלהם. 7נערות כאלה תמיד נוטות ללכת אחרי מורים חדשים; הן מוכנות ללמוד מכל אחד, אבל לעולם אינן מסוגלות לבוא לידיעת האמת. 8כשם שיניס וימבריס התנגדו למשה רבנו, כך מתנגדים מורי השקר האלה באמת. מחשבותיהם טמאות ומושחתות, והם נלחמים באמונה המשיחית. 9אך הם לא יגיעו רחוק! יום אחד יתגלה השקר שלהם לכולם – כמו שקרה לחטא של יניס וימבריס.

10אך אתה טימותיוס, אתה יודע מה אני מלמד, מהו אורח־חיי ומהי מטרתי בחיים. אתה מכיר את אמונתי, סבלנותי, אהבתי והתמדתי. 11אתה יודע כמה סבלתי כתוצאה מכך שהטפתי את הבשורה. אתה יודע את כל אשר קרה לי כשביקרתי באנטיוכיה, באיקניון ובלוסטרא, אך האדון הצילני מכל הצרות, הרדיפות והסבל. 12למעשה, כל אלה שיבחרו לשרת את המשיח בחיי קדושה יסבלו מידי שונאיהם. 13האנשים הרעים ומורי השקר יגבירו את מעשיהם הרעים, וימשיכו להתעות את בני־האדם, כי הם עצמם הותעו על־ידי השטן.

14אולם אתה, טימותיוס, המשך להאמין במה שלמדת. אתה יודע שאלה הם דברי אמת, ושאתה יכול לבטוח באלה מאיתנו שלימדו אותך. 15עוד בילדותך ידעת והכרת את כתבי־הקודש, אשר החכימו אותך והכשירו אותך לקבלת ישועת האלוהים באמצעות האמונה בישוע המשיח. 16כל כתבי־הקודש נכתבו בהשראת אלוהים. הם מלמדים אותנו את אמת האלוהים, מתקנים את טעויותינו ומדריכים את חיינו בדרך הישרה והצודקת. 17זוהי דרכו של אלוהים להכשירנו לעשות תמיד מעשים טובים.

New Russian Translation

2 Тимофею 3:1-17

Моральное разложение в последние времена

1Знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. 2Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, кощунники, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, 3бездушны, непримиримы, клеветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, 4предавать, будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствия больше, чем Бога. 5Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Не имей с такими людьми ничего общего.

6Среди них есть такие, кто проникает в дома и обольщает легкомысленных женщин, которые обременены грехом и идут на поводу всевозможных желаний, 7всегда учатся и никак не могут постичь истину. 8Как Ианний и Иамврий3:8 Ианний и Иамврий – согласно иудейскому преданию это были чародеи на службе у фараона, выступившие против пророка Моисея (см. Исх. 7:11-12). делали все вопреки тому, что говорил Моисей, так и эти люди поступают вопреки истине. Это люди с развращенным умом и поддельной верой. 9Но они не преуспеют: их глупость будет разоблачена перед всеми, как это было и с теми двумя.

Наказ Тимофею

10Ты же последовал за мной в учении, в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, 11в преследованиях и в страданиях, постигших меня в Антиохии, в Иконии, в Листре. Какие ужасные гонения я претерпел, но от всех меня избавил Господь! 12Все, кто хочет жить в согласии со своей верой в Иисуса Христа, будут преследуемы. 13А злые люди и мошенники будут лишь все глубже и глубже погрязать в обмане сами и обманывать других. 14Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. 15Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. 16Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, 17чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела.