Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 2:1-26

1טימותיוס, בני, עליך להתחזק בכוח ובחסד שמעניק לך המשיח. 2למד אנשים אחראיים את דברי האמת אשר שמעת מפי בנוכחות עדים רבים, כדי שבבוא הזמן הם ילמדו את האחרים.

3קבל את חלקך בסבל למען המשיח, כמוני, כחייל גיבור במלחמת ישוע המשיח. 4וכחייל של ישוע המשיח אל תתערב יותר מדי בענייני העולם הזה, כדי שתוכל להשביע את רצונו של מי שגייס אותך לצבאו. 5בעשותך את אשר הטיל עליך האדון, עליך לנהוג לפי הכללים שלו. גם הספורטאי לא יזכה בפרס אם לא יתחרה לפי הכללים! 6האיכר החרוץ שמעבד את אדמתו זכאי לאכול ראשון את ביכורי הפרי. 7חשוב היטב על דברים אלה, ואלוהים יעזור לך להבינם.

8לעולם אל תשכח את הבשורה שאני מבשר; תקומתו של ישוע המשיח מן המתים, והיותו משושלת דוד המלך. 9הם כלאו אותי בבית־הסוהר כמו פושע, משום שהפצתי את האמת הזאת, אך דבר האלוהים אינו כלוא! 10אני מוכן לסבול הכול למען בחירי האלוהים, כדי שגם הם ייוושעו ויזכו בכבוד עולמים בישוע המשיח.

11אכן נכון השיר:

אם מתנו עם המשיח, גם נחיה איתו;

12אם נסבול למענו, גם נמלוך איתו;

אם נתכחש אליו, גם הוא יתכחש אלינו;

13אף אם לא נאמין, הוא תמיד נאמן,

כי אין הוא יכול לכחש בעצמו.

14הזכר לאנשיך דברים אלה וצווה עליהם, בשם האדון, לא להתווכח על דברים חסרי ערך. ויכוחים כאלה מבלבלים את השומעים ומזיקים להם. 15שקוד להשביע את רצון ה׳ – כפועל שאין לו כל סיבה להתבייש בעבודתו, וכאדם שיודע להשתמש בדבר האמת בצורה המועילה ביותר. 16התרחק מוויכוחים מטופשים אשר מרגיזים ומכעיסים, וכך מביאים לידי חטא. 17ויכוחים מטופשים אלה מתפשטים כמו ריקבון ומכאיבים לאנשים שמעורבים בהם. הומניוס ופיליטוס מעוררים ויכוחים כאלה. 18השניים, שהפנו עורף לאמת, מפיצים את השקר כאילו כבר הייתה תחיית המתים. במעשה זה הם החלישו ובלבלו את אמונתם של אלה שהאמינו להם.

19אולם דבר אינו יכול לערער את אמת האלוהים; היא עומדת איתנה כסלע שעליו חקוק: ”יודע ה׳ את אשר לו“. ו”הקורא לעצמו מאמין באלוהים צריך להתרחק מכל רע“.

20בבית העשיר יש כלים שעשויים מזהב ומכסף, ויש גם כלים שעשויים מעץ ומחמר. את הכלים היקרים מגישים לאורחים, ואילו בכלים הזולים משתמשים לעבודות המטבח או ככלי אשפה. 21כדי להשתייך לחשוב וליקר – להיות חפץ בעל־ערך לבעל הבית – עליך לטהר את עצמך ולהתרחק מכל חטא, ואז יוכל המשיח להשתמש בך למטרותיו הנעלות.

22ברח לך מתאוות הנעורים, והתקרב לכל דבר שמעודד אותך לעשות מעשים טובים. שאף לצדק, לשלום, לאמונה ולאהבה, ובקש את חברתם של האוהבים את אלוהים בלב טהור.

23אני חוזר ואומר: התרחק מוויכוחים טיפשיים וחסרי טעם, אשר רק מרגיזים אנשים וגורמים למריבות. 24המאמין באלוהים אינו צריך לריב עם אחרים, אלא עליו להיות אדיב וסובלני, וללמד את הדרך הטובה לאלה שאינם הולכים בה. 25כשאתה מוכיח את המתכחשים לדבר ה׳, נהג בהם בענווה ובעדינות, כי אז, בעזרת ה׳, הם עשויים לשוב מדרכם הרעה ולהאמין באמת. 26כך תשוב אליהם בינתם והם יברחו ממלכודת השטן – שלכד אותם כדי שישרתוהו – ויתחילו לעשות את רצון האלוהים.

New Russian Translation

2 Тимофею 2:1-26

Труд и страдание ради Радостной Вести

1Сын мой, будь силен в благодати, которую имеем в Иисусе Христе. 2То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые способны, в свою очередь, учить других. 3Прими свою долю страданий как добрый воин Иисуса Христа. 4Никакой солдат не связывает себя житейскими делами, для него главное угодить своему командиру; 5и никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. 6Земледелец, который трудится в поле, должен первым получить долю собранного урожая. 7Подумай о том, что я говорю, и Господь поможет тебе понять все это.

8Помни Иисуса Христа, Который был потомком2:8 Букв.: «от семени». Давида и был воскрешен из мертвых согласно возвещаемой мной Радостной Вести, 9за которую я страдаю и за которую меня, как преступника, заковали в цепи. Но слово Божье заковать в цепи невозможно! 10Поэтому я терплю все ради избранных Богом, чтобы и им получить спасение, которое в Иисусе Христе, вместе с вечной славой.

11Верны слова:

Если мы умерли с Ним,

то с Ним и жить будем.

12Если терпим с Ним,

то с Ним будем и царствовать.

Если мы откажемся от Него,

то и Он откажется от нас.

13Если мы неверны,

Он остается верным,

потому что Он не может изменить Самому Себе.

Достойный служитель Божий

14Напоминай им об этом. Предупреждай их перед Богом, чтобы они не занимались обсуждением бессмысленных вопросов. Это не приносит пользы, а лишь вредит тем, кто слушает. 15Старайся представить себя Богу человеком испытанным, работником, которому нечего стыдиться, который правильно передает слово истины. 16Избегай безбожных и пустых разговоров, потому что те, кто этим занимается, отдаляются все дальше и дальше от Бога. 17Учение таких людей будет распространяться как гангрена. Среди них уже оказались Гименей и Филит. 18Они далеко отошли от истины, говоря, что воскресение мертвых уже было, и подрывают тем самым в некоторых людях веру. 19Но твердое основание, заложенное Богом, непоколебимо. На нем стоит печать с надписью: «Господь знает Своих»2:19 Чис. 16:5; Наум 1:7. и: «Каждый, кто провозглашает имя Господа, должен отвратиться от зла».

20Ты знаешь, что в каждом большом доме есть посуда не только из золота и серебра, но также из дерева и глины. Одна посуда имеет почетное назначение, а другая – низкое. 21Если человек очистит себя от этого, то он будет употреблен, как посуда почетного назначения, освященная, достойная того, чтобы ей пользовался Сам Хозяин, пригодная на любое доброе дело.

22Избегай всяких порочных желаний, свойственных юности. Стремись к праведности, вере, любви и миру вместе с теми, кто искренне обращается к Господу. 23Не вмешивайся ни в какие глупые и невежественные споры, ты знаешь, что они приводят только к раздорам. 24А слуга Господа не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем, должен уметь учить и терпеливо сносить зло. 25Он должен с кротостью наставлять противящихся, в надежде на то, что Бог даст им покаяние, и тогда они узнают истину, 26одумаются и освободятся из ловушки дьявола, который пленил их и заставляет исполнять свою волю.