Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 2:1-26

1טימותיוס, בני, עליך להתחזק בכוח ובחסד שמעניק לך המשיח. 2למד אנשים אחראיים את דברי האמת אשר שמעת מפי בנוכחות עדים רבים, כדי שבבוא הזמן הם ילמדו את האחרים.

3קבל את חלקך בסבל למען המשיח, כמוני, כחייל גיבור במלחמת ישוע המשיח. 4וכחייל של ישוע המשיח אל תתערב יותר מדי בענייני העולם הזה, כדי שתוכל להשביע את רצונו של מי שגייס אותך לצבאו. 5בעשותך את אשר הטיל עליך האדון, עליך לנהוג לפי הכללים שלו. גם הספורטאי לא יזכה בפרס אם לא יתחרה לפי הכללים! 6האיכר החרוץ שמעבד את אדמתו זכאי לאכול ראשון את ביכורי הפרי. 7חשוב היטב על דברים אלה, ואלוהים יעזור לך להבינם.

8לעולם אל תשכח את הבשורה שאני מבשר; תקומתו של ישוע המשיח מן המתים, והיותו משושלת דוד המלך. 9הם כלאו אותי בבית־הסוהר כמו פושע, משום שהפצתי את האמת הזאת, אך דבר האלוהים אינו כלוא! 10אני מוכן לסבול הכול למען בחירי האלוהים, כדי שגם הם ייוושעו ויזכו בכבוד עולמים בישוע המשיח.

11אכן נכון השיר:

אם מתנו עם המשיח, גם נחיה איתו;

12אם נסבול למענו, גם נמלוך איתו;

אם נתכחש אליו, גם הוא יתכחש אלינו;

13אף אם לא נאמין, הוא תמיד נאמן,

כי אין הוא יכול לכחש בעצמו.

14הזכר לאנשיך דברים אלה וצווה עליהם, בשם האדון, לא להתווכח על דברים חסרי ערך. ויכוחים כאלה מבלבלים את השומעים ומזיקים להם. 15שקוד להשביע את רצון ה׳ – כפועל שאין לו כל סיבה להתבייש בעבודתו, וכאדם שיודע להשתמש בדבר האמת בצורה המועילה ביותר. 16התרחק מוויכוחים מטופשים אשר מרגיזים ומכעיסים, וכך מביאים לידי חטא. 17ויכוחים מטופשים אלה מתפשטים כמו ריקבון ומכאיבים לאנשים שמעורבים בהם. הומניוס ופיליטוס מעוררים ויכוחים כאלה. 18השניים, שהפנו עורף לאמת, מפיצים את השקר כאילו כבר הייתה תחיית המתים. במעשה זה הם החלישו ובלבלו את אמונתם של אלה שהאמינו להם.

19אולם דבר אינו יכול לערער את אמת האלוהים; היא עומדת איתנה כסלע שעליו חקוק: ”יודע ה׳ את אשר לו“. ו”הקורא לעצמו מאמין באלוהים צריך להתרחק מכל רע“.

20בבית העשיר יש כלים שעשויים מזהב ומכסף, ויש גם כלים שעשויים מעץ ומחמר. את הכלים היקרים מגישים לאורחים, ואילו בכלים הזולים משתמשים לעבודות המטבח או ככלי אשפה. 21כדי להשתייך לחשוב וליקר – להיות חפץ בעל־ערך לבעל הבית – עליך לטהר את עצמך ולהתרחק מכל חטא, ואז יוכל המשיח להשתמש בך למטרותיו הנעלות.

22ברח לך מתאוות הנעורים, והתקרב לכל דבר שמעודד אותך לעשות מעשים טובים. שאף לצדק, לשלום, לאמונה ולאהבה, ובקש את חברתם של האוהבים את אלוהים בלב טהור.

23אני חוזר ואומר: התרחק מוויכוחים טיפשיים וחסרי טעם, אשר רק מרגיזים אנשים וגורמים למריבות. 24המאמין באלוהים אינו צריך לריב עם אחרים, אלא עליו להיות אדיב וסובלני, וללמד את הדרך הטובה לאלה שאינם הולכים בה. 25כשאתה מוכיח את המתכחשים לדבר ה׳, נהג בהם בענווה ובעדינות, כי אז, בעזרת ה׳, הם עשויים לשוב מדרכם הרעה ולהאמין באמת. 26כך תשוב אליהם בינתם והם יברחו ממלכודת השטן – שלכד אותם כדי שישרתוהו – ויתחילו לעשות את רצון האלוהים.

New International Reader's Version

2 Timothy 2:1-26

Paul Again Encourages Timothy to Be Faithful

1My son, be strong in the grace that is yours in Christ Jesus. 2You have heard me teach in front of many witnesses. Pass on to people you can trust the things you’ve heard me say. Then they will be able to teach others also. 3Like a good soldier of Christ Jesus, join with me in suffering. 4A soldier does not take part in things that don’t have anything to do with the army. Instead, he tries to please his commanding officer. 5It is the same for anyone who takes part in a sport. They don’t receive the winner’s crown unless they play by the rules. 6The farmer who works hard should be the first to receive a share of the crops. 7Think about what I’m saying. The Lord will help you understand what all of it means.

8Remember Jesus Christ. He came from David’s family line. He was raised from the dead. That is my good news. 9I am suffering for it. I have even been put in chains like someone who has committed a crime. But God’s word is not held back by chains. 10So I put up with everything for the good of God’s chosen people. Then they also can be saved. Christ Jesus saves them. He gives them glory that will last forever.

11Here is a saying you can trust.

If we died with him,

we will also live with him.

12If we don’t give up,

we will also rule with him.

If we say we don’t know him,

he will also say he doesn’t know us.

13Even if we are not faithful,

he remains faithful.

He must be true to himself.

What to Do About False Teachers

14Keep reminding God’s people of these things. While God is watching, warn them not to argue about words. That doesn’t have any value. It only destroys those who listen. 15Do your best to please God. Be a worker who doesn’t need to be ashamed. Teach the message of truth correctly. 16Stay away from godless chatter. Those who take part in it will become more and more ungodly. 17Their teaching will spread like a deadly sickness. Hymenaeus and Philetus are two of those teachers. 18They have turned away from the truth. They say that the time when people will rise from the dead has already come. They destroy the faith of some people. 19But God’s solid foundation stands firm. Here is the message written on it. “The Lord knows who his own people are.” (Numbers 16:5) Also, “All who say they believe in the Lord must turn away from evil.”

20In a large house there are things made out of gold and silver. But there are also things made out of wood and clay. Some have special purposes. Others have common purposes. 21Suppose someone stays away from what is common. Then the Master will be able to use them for special purposes. They will be made holy. They will be ready to do any good work.

22Run away from the evil things that young people long for. Try hard to do what is right. Have faith, love and peace. Do these things together with those who call on the Lord from a pure heart. 23Don’t have anything to do with arguing. It is dumb and foolish. You know it only leads to fights. 24Anyone who serves the Lord must not be hard to get along with. Instead, they must be kind to everyone. They must be able to teach. The one who serves must not hold anything against anyone. 25They must gently teach those who are against them. Maybe God will give a change of heart to those who are against you. That will lead them to know the truth. 26Maybe they will come to their senses. Maybe they will escape the devil’s trap. He has taken them as prisoners to do what he wanted.