Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 2:1-26

1טימותיוס, בני, עליך להתחזק בכוח ובחסד שמעניק לך המשיח. 2למד אנשים אחראיים את דברי האמת אשר שמעת מפי בנוכחות עדים רבים, כדי שבבוא הזמן הם ילמדו את האחרים.

3קבל את חלקך בסבל למען המשיח, כמוני, כחייל גיבור במלחמת ישוע המשיח. 4וכחייל של ישוע המשיח אל תתערב יותר מדי בענייני העולם הזה, כדי שתוכל להשביע את רצונו של מי שגייס אותך לצבאו. 5בעשותך את אשר הטיל עליך האדון, עליך לנהוג לפי הכללים שלו. גם הספורטאי לא יזכה בפרס אם לא יתחרה לפי הכללים! 6האיכר החרוץ שמעבד את אדמתו זכאי לאכול ראשון את ביכורי הפרי. 7חשוב היטב על דברים אלה, ואלוהים יעזור לך להבינם.

8לעולם אל תשכח את הבשורה שאני מבשר; תקומתו של ישוע המשיח מן המתים, והיותו משושלת דוד המלך. 9הם כלאו אותי בבית־הסוהר כמו פושע, משום שהפצתי את האמת הזאת, אך דבר האלוהים אינו כלוא! 10אני מוכן לסבול הכול למען בחירי האלוהים, כדי שגם הם ייוושעו ויזכו בכבוד עולמים בישוע המשיח.

11אכן נכון השיר:

אם מתנו עם המשיח, גם נחיה איתו;

12אם נסבול למענו, גם נמלוך איתו;

אם נתכחש אליו, גם הוא יתכחש אלינו;

13אף אם לא נאמין, הוא תמיד נאמן,

כי אין הוא יכול לכחש בעצמו.

14הזכר לאנשיך דברים אלה וצווה עליהם, בשם האדון, לא להתווכח על דברים חסרי ערך. ויכוחים כאלה מבלבלים את השומעים ומזיקים להם. 15שקוד להשביע את רצון ה׳ – כפועל שאין לו כל סיבה להתבייש בעבודתו, וכאדם שיודע להשתמש בדבר האמת בצורה המועילה ביותר. 16התרחק מוויכוחים מטופשים אשר מרגיזים ומכעיסים, וכך מביאים לידי חטא. 17ויכוחים מטופשים אלה מתפשטים כמו ריקבון ומכאיבים לאנשים שמעורבים בהם. הומניוס ופיליטוס מעוררים ויכוחים כאלה. 18השניים, שהפנו עורף לאמת, מפיצים את השקר כאילו כבר הייתה תחיית המתים. במעשה זה הם החלישו ובלבלו את אמונתם של אלה שהאמינו להם.

19אולם דבר אינו יכול לערער את אמת האלוהים; היא עומדת איתנה כסלע שעליו חקוק: ”יודע ה׳ את אשר לו“. ו”הקורא לעצמו מאמין באלוהים צריך להתרחק מכל רע“.

20בבית העשיר יש כלים שעשויים מזהב ומכסף, ויש גם כלים שעשויים מעץ ומחמר. את הכלים היקרים מגישים לאורחים, ואילו בכלים הזולים משתמשים לעבודות המטבח או ככלי אשפה. 21כדי להשתייך לחשוב וליקר – להיות חפץ בעל־ערך לבעל הבית – עליך לטהר את עצמך ולהתרחק מכל חטא, ואז יוכל המשיח להשתמש בך למטרותיו הנעלות.

22ברח לך מתאוות הנעורים, והתקרב לכל דבר שמעודד אותך לעשות מעשים טובים. שאף לצדק, לשלום, לאמונה ולאהבה, ובקש את חברתם של האוהבים את אלוהים בלב טהור.

23אני חוזר ואומר: התרחק מוויכוחים טיפשיים וחסרי טעם, אשר רק מרגיזים אנשים וגורמים למריבות. 24המאמין באלוהים אינו צריך לריב עם אחרים, אלא עליו להיות אדיב וסובלני, וללמד את הדרך הטובה לאלה שאינם הולכים בה. 25כשאתה מוכיח את המתכחשים לדבר ה׳, נהג בהם בענווה ובעדינות, כי אז, בעזרת ה׳, הם עשויים לשוב מדרכם הרעה ולהאמין באמת. 26כך תשוב אליהם בינתם והם יברחו ממלכודת השטן – שלכד אותם כדי שישרתוהו – ויתחילו לעשות את רצון האלוהים.

En Levende Bok

2. Timoteus 2:1-26

Arbeid og kjemp for Jesus

1Timoteus, min sønn, jeg ber deg hente styrke fra den kjærlighet og tilgivelse som finnes i Jesus Kristus. 2Den undervisningen du og mange andre har hørt av meg, skal du føre videre til pålitelige personer, som i sin tur kan undervise andre.

3Vær beredt til å lide sammen med meg for Jesus Kristus, som en god soldat. 4Høyeste prioritet for en soldat er å være lydig mot kommandanten. Derfor lar han seg ikke hindre av de små trivielle tingene som hører dagliglivet til. 5Vær som en idrettsmann. Pass på at du vinner seierskransen ved å følge reglene som gjelder. 6Vær som en hardt arbeidende bonde. Da skal du bli den første som får del i avlingen. 7Tenk på det jeg har sagt. Herren Jesus vil hjelpe deg til å forstå alt.

8Glem aldri at Jesus Kristus, etterkommeren til kong David, har stått opp fra de døde. Dette er innholdet i mitt glade budskap. 9Det er på grunn av dette budskapet jeg må lide og til og med har blitt lenket fast som en forbryter. Men Guds budskap har ikke blitt lenket fast. 10Derfor er jeg villig å holde ut hva som helst for deres skyld som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham. Mitt ønske er jo at de til slutt må bli frelst for evig gjennom det som Jesus Kristus har gjort, slik at de får oppleve Guds herlighet.

11Dette budskapet om frelse er sant:

Dersom vi er døde med ham,

skal vi også leve med ham.

12Dersom vi lider for ham,

skal vi også regjere med ham.

Men om vi fornekter ham,

skal han også fornekte oss.

13Dersom vi sviker ham,

står han likevel fast ved sitt ord,

for han kan ikke fornekte seg selv.2:13 Dette kan ha vært en sang fra denne tiden.

Arbeideren som ikke trenger å gå skamfull

14Minn alle om disse sannhetene og advar alle innfor Gud mot å holde på med krangel og diskusjon om forskjellig troslære. Slike diskusjoner er uten mening og leder til katastrofe for dem som hører på. 15Undervis heller i det sanne budskapet om Jesus på en rett måte. Da blir du en arbeider som ikke trenger å gå skamfull, en som Gud vil være fornøyd med. 16Ha ikke noe å gjøre med disse gudløse lærene. Deres tilhengere vil dras lengre og lengre bort fra Gud. 17Læren vil spre seg som kreft i kroppen. To av disse typene som sprer falsk lære, er Hymeneus og Filetus. 18De har forlatt det sanne budskapet og påstår at de døde allerede har stått opp.2:18 Paulus gikk imot den gnostiske læren, som påsto at den åndelige og den materielle verden er skilt fra hverandre. I følge den læren skulle de døde bare stå opp åndelig og ikke få en ny kropp. De ødelegger troen på Jesus hos mange. 19Guds sanne budskap er et fast fundament som ingen kan rokke. På dette fundamentet står det skrevet: ”Herren kjenner sine”2:19 Se Fjerde Mosebok 16:5. og ”Den som tilber Herren, skal ikke gjøre det som er urett”.2:19 Se Fjerde Mosebok 16:26.

20I et rikt hjem finnes det skåler og krus av gull og sølv, men også av tre og leire. De kostbare gjenstandene blir brukt ved fine anledninger, og de andre blir brukt til hverdags. 21På samme måten er det hos Gud. Den troende som holder seg borte fra den falske læren jeg snakket om og i stedet holder seg til det sanne budskapet, han blir som skåler og krus av gull eller sølv. Han lever fullt og helt for Gud og vil bli brukt til noe fint, til å gjøre Guds vilje.

22Flykt bort fra fristelsene og begjæret som særlig unge blir utsatt for. Strev i stedet etter å gjøre Guds vilje og etter å få en sterkere tro. Elsk dine medmennesker og lev i fred med alle som tilber Herren Jesus og søker ham av hele hjertet.

23Enda en gang sier jeg: Unngå å bli dratt inn i dumme og umodne diskusjoner. Du vet at det bare leder til bråk. 24Den som tjener Gud, skal ikke krangle. Han må være vennlig mot alle og i stand til å undervise med tålmodighet. 25På en mild måte skal han vise dem til rette som motsier ham. Kanskje da Gud gir disse personene en ny mulighet til å vende om og forstå det sanne budskapet om Jesus. 26Ja, kanskje tar de til fornuften og bryter ut av den fellen som Satan hadde fanget dem i, for å lokke dem til å følge hans vilje.