Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 1:1-18

1מאת פולוס שליח המשיח, אשר נבחר על־ידי אלוהים לבשר לבני־האדם את דבר חיי־הנצח, שהבטיח להם באמצעות האמונה בישוע המשיח.

2אל טימותיוס, בני היקר.

מי ייתן שהאלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו יברך אותך בחסד, ברחמים, בשלום ובשלווה.

3אני מודה לאלוהים בעדך, טימותיוס. יומם ולילה אני מתפלל בעדך ומבקש מאלוהים לברך אותך. זהו אלוהי אבותיי, ומטרתי האחת בחיים היא לעשות את הטוב בעיניו.

4אני כל־כך מתגעגע אליך! אני עדיין זוכר את הדמעות שזלגו מעיניך כשנפרדנו. מה אשמח לשוב ולראותך!

5אני יודע שאמונתך באדוננו כנה ורצינית, כאמונתן של אמך אבניקי ושל סבתך לואיס, ואני בטוח שהיא חזקה כתמיד.

6משום כך אני מזכיר לך לעורר את מתנת האלוהים שנמצאת בקרבך, ואשר ניתנה לך כשסמכתי את ידי עליך. 7שכן האלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, אלא של גבורה, אהבה ומשמעת־עצמית. 8אם אכן תעורר את המתנה הרוחנית הזאת, לא תתבייש לספר לאחרים על אודות אדוננו, ולמרות היותי כאן בכלא למען ישוע המשיח, לא תתבייש שמא ידעו שאני ידידך, אלא תהיה מוכן לסבול יחד איתי למען האדון, שכן הוא יעניק לך כוח וסבלנות לסבול למענו.

9אלוהים הושיע אותנו ובחר בנו לעבודתו הקדושה לא משום שהיינו ראויים לכך, אלא משום שזו הייתה תוכניתו עוד לפני בריאת העולם; הוא רצה להראות לנו את טוב לבו ואהבתו באמצעות ישוע המשיח. 10אלוהים גילה לנו דברים אלה על־ידי בואו של ישוע המשיח מושיענו, אשר ניצח את המוות והראה לנו את הדרך לחיי נצח על־ידי אמונה בו. 11אלוהים בחר בי להיות שליחו כדי שאבשר לגויים את הבשורה הזאת, וכדי שאלמד אותם את דבר ה׳.

12מסיבה זאת אני סובל כאן בכלא, אך איני מתבייש בכך, כי אני יודע במי אני מאמין, ואני בטוח שהוא מסוגל לשמור היטב על אשר הפקדתי בידו עד יום שובו.

13נהג לפי דברי האמת שלימדתי אותך, ובמיוחד במה שנוגע לאמונה ולאהבה שהעניק לך המשיח. 14בעזרת רוח הקודש ששוכן בקרבך שמור היטב על האוצר שהופקד בידך.

15אתה יודע שכל המאמינים אשר באו לכאן מאסיה נטשו אותי; אפילו פוגלוס והרמוגניס הלכו להם. 16רק אוניסיפורוס ביקר אותי פעמים רבות; הוא מעולם לא התבייש בעובדת היותי בכלא. ביקוריו ממש השיבו את רוחי, ולכן יברך האלוהים אותו ואת משפחתו.

17למעשה, בהגיעו לרומא הוא חיפש אותי בכל מקום, עד שלבסוף מצאני. 18אתה יודע היטב כמה עזר לי אוניסיפורוס באפסוס. יברך אותו האלוהים בברכה מיוחדת ביום שובו של המשיח.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 1:1-18

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții în Cristos Isus, 2către Timotei, copilul preaiubit: har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Domnul nostru!

Mulțumiri și încurajări

3Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pe Care‑L slujesc din moși-strămoși cu o conștiință curată, că îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele, zi și noapte. 4Îmi amintesc de lacrimile tale și tânjesc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5Păstrez în amintire credința ta neipocrită, care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunike, iar acum sunt convins că și în tine.

6Din acest motiv, îți aduc aminte să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu nu ne‑a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine.7 Sau: precauție. 8Așadar, să nu‑ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie8 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]., prin puterea lui Dumnezeu. 9El ne‑a mântuit și ne‑a chemat la9 Sau: cu. o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a harului Său, pe care ni l‑a dat în Cristos Isus înainte de vremurile veșniciilor, 10dar care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru, Isus Cristos, Care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea, prin Evanghelie. 11Iar eu am fost pus predicatorul și apostolul ei și învățător al neamurilor. 12Din cauza aceasta și sufăr aceste lucruri. Dar nu mi‑e rușine, pentru că știu în Cine am crezut și sunt convins că El este în stare să păzească, până în ziua aceea, ce I‑am încredințat.

13Ține tiparul13 Sau: standardul. cuvintelor sănătoase, pe care le‑ai auzit de la mine, în13 Sau: cu. credința și dragostea care sunt în Cristos Isus! 14Păzește, prin Duhul Sfânt Care locuiește în noi, lucrul14 Lit.: depozitul, aluzie la doctrina curată a Evangheliei și la învățătura adevărată. acela bun!

15Tu știi că toți cei ce sunt în Asia15 Este vorba despre provincia romană Asia, care avea capitala de facto la Efes. Această provincie se afla, alături de altele, în zona geografică denumită Asia Mică. m‑au părăsit, între care sunt și Figelos, și Hermogenes.

16Fie ca Domnul să‑Și arate mila față de familia lui Onisifor, pentru că m‑a încurajat de multe ori și nu s‑a rușinat de lanțul meu. 17Dimpotrivă, când a fost în Roma, m‑a căutat cu mult efort și m‑a găsit. 18Să dea Domnul să găsească milă de la Domnul în ziua aceea! Tu știi bine cât de mult a slujit în Efes.