Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-התסלונ 1

1אל קהילת תסלוניקי השייכת לאלוהים אבינו ולישוע המשיח אדוננו.

מאת פולוס, סילוונוס וטימותיוס.

שלום וברכה מאת האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו.

אחים יקרים, אנו מרגישים חובה נעימה להודות לאלוהים על שאמונתכם התחזקה מאוד, ועל שאהבתכם איש לרעהו גדלה כל-כך. אנחנו אף מתגאים בכם לפני הקהילות האחרות, כי הוכחתם מה חזק כוח-הסבל שלכם ומה איתנה אמונתכם באלוהים, למרות כל הרדיפות והצרות הבאות עליכם. אלוהים חפץ שתהיו ראויים למלכותו אשר למענה אתם סובלים, והוא יוכיח לכם שהוא שופט בצדק. כיצד הוא יוכיח לכם זאת? בהענישו את רודפיכם, ובהעניקו לכם, הנרדפים, רווחה והקלה יחד איתנו, כשישוע המשיח יופיע בשמים עם מלאכיו בלהבת-אש, כדי להעניש את אלה שסירבו להאמין באלוהים ובתוכניתו להושיעם באמצעות ישוע המשיח אדוננו. עונשם יהיה אבדון עולם – ניתוק מפני האדון ומהדרת כוחו, 10 ביום שיבוא האדון להתכבד בקדושיו. אתם תהיו בין הקדושים האלה, כי האמנתם למה שסיפרנו לכם עליו.

11 לפיכך אנו תמיד מתפללים שאלוהים יעשה אתכם ראויים לו, שימלא בגבורתו את כל משאלותיכם הטובות, ושיצליח את מעשיכם הנעשים מתוך אמונה בו, 12 כדי ששם ישוע המשיח יהיה מפואר ומכובד באמצעותכם, וכדי שגם אתם תיקחו חלק בכבוד הזה, לפי מידת חסדו של אלוהינו ואדוננו ישוע המשיח.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Фес 1

Приветствие

1От Паула, Силуана[a] и Тиметея – общине верующих в Фессалониках, принадлежащей Небесному Отцу нашему и Повелителю Исе Масиху[b].

Благодать и мир вам[c] от Аллаха, Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха!

В ожидании дня возвращения Повелителя Исы Масиха

Мы всегда должны благодарить Аллаха за вас, братья, и это правильно, потому что ваша вера растёт всё больше и больше, увеличивается и любовь каждого из вас друг ко другу. Мы с гордостью говорим в общинах верующих о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами.

Аллах через эти испытания показывает Свою справедливость, и в конце концов вы будете признаны достойными Царства Аллаха, за которое вы и страдаете. Аллах справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастья вам, а нам с вами, перенёсшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдёт тогда, когда Повелитель Иса придёт с небес с могущественными ангелами в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Аллаха[d] и остался непослушным Радостной Вести нашего Повелителя Исы Масиха. Они будут наказаны вечной гибелью: будут навсегда отделены от Вечного Повелителя и от славы Его могущества. 10 Это произойдёт в тот день, когда Он придёт, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение у всех верующих. И вы тоже будете среди них, потому что вы поверили нашему свидетельству.

11 Поэтому мы постоянно молимся о вас, чтобы в тот день наш Бог счёл вас достойными вашего призвания, и просим, чтобы Своей силой Он исполнил каждое ваше доброе начинание и дело веры. 12 Мы молимся о том, чтобы по благодати нашего Бога и Повелителя Исы Масиха было прославлено благодаря вам имя нашего Повелителя Исы и чтобы вы были прославлены, потому что принадлежите Ему.

Notas al pie

  1. 1:1 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  2. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  3. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  4. 1:8 См. Заб. 78:6; Ис. 66:15; Иер. 10:25.