Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-התסלוניקים 2:1-17

1בנוגע לבואו של ישוע המשיח אדוננו ופגישתנו איתו, אני מבקש מכם, אחים יקרים, אנא, 2אל תאבדו את עשתונותיכם ואל תפחדו משמועות כזב, חזיונות שווא, נבואות שקר ומסמכים מזויפים, שנכתבו כביכול על־ידי, שמספרים כי הגיע יום ה׳. 3אל תניחו לאף אחד לרמות ולבלבל אתכם, כי לפניכן יפרוץ המרד ואיש הרשע יתגלה, זה שנידון לאבדון. 4הוא ירומם את עצמו מעל כל מה שמאלוהים וכל מה שקדוש, עד שיעז אפילו לשבת בהיכל אלוהים ויכריז שהוא עצמו אלוהים! 5האם אינכם זוכרים שסיפרתי לכם כל זאת כשהייתי אצלכם? 6עכשיו אתם יודעים מה מונע בעדו מלהופיע לפני הזמן המתאים.

7מעלליו הרעים כבר משתוללים בעולם, אך הוא עצמו יוכל להופיע רק כשיוסר המעצור מדרכו. 8ואז יתגלה בן־האבדון הרשע, אשר האדון ישוע ישתק בהבל־פיו וישמיד אותו כליל בזוהר כבודו. 9הרשע הזה יבוא בשליחות השטן ובכוחו, וידהים את כולם באותות־שקר ואחיזת־עיניים. 10הוא יצליח להטעות את האנשים שנועדו לגיהינום, בגלל סירובם לאהוב את האמת שבכוחה להושיעם. 11על כן יניח להם אלוהים להאמין בכל השקרים האלה, 12כדי שיוכל לשפטם על אשר האמינו בשקרים, עשו בכוונה את הרע וסרבו להאמין באמת.

13אך אנו חייבים להודות תמיד לאלוהים בעדכם, אחי יקירי האדון, כי עוד מבראשית הוא בחר להושיע ולטהר אתכם באמצעות רוח הקודש ואמונתכם באמת. 14הוא אף הזמינכם לקחת חלק בכבודו של אדוננו ישוע המשיח, באמצעות הבשורה שבישרנו לכם.

15על כן, אחים יקרים, התמידו באמונתכם, ואל תרפו מכל מה שלימדנו אתכם בכתב ובעל־פה.

16מי ייתן שאדוננו ישוע המשיח ואלוהים אבינו, אשר אהב אותנו והעניק לנו נחמת־עולם ותקווה שאיננו ראויים לה, 17ינחם את לבכם ויעזור לכם בכל דבר טוב שתאמרו או תעשו.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Фессалоникийцам 2:1-17

О человеке зла

1Что касается прихода нашего Повелителя Исо Масеха и того, как мы будем собраны к Нему, то мы просим вас, братья, 2не спешите верить всему и не тревожьтесь ни от какого духа, слуха или послания, якобы написанного нами, которые говорят, что день Вечного Повелителя уже пришёл. 3Смотрите, чтобы вас никто не ввёл в заблуждение никаким образом: день этот не придёт до тех пор, пока не произойдёт великое отступление от Всевышнего и не откроется человек зла2:3 Человек зла, или противник Масеха, на Востоке известен также под именем Даджжал., осуждённый на погибель. 4Он будет противостоять всему, что называют божеством или святыней, и превозноситься над этим. Он даже займёт место в храме Всевышнего2:4 Храм Всевышнего – вероятно, здесь говорится о восстановленном в будущем храме в Иерусалиме. и будет выдавать себя за Него2:4 См. Ис. 14:13-14; Езек. 28:2; Дон. 9:26-27; 11:36-37..

5Разве вы не помните, что, когда я был у вас, я говорил вам об этом? 6Теперь вы знаете, что сдерживает этого человека, не позволяя ему открыться до того, как настанет его время. 7Тайные силы зла уже в действии, но сначала должен уйти с дороги тот, кто пока ещё сдерживает их2:7 Тот, кто сдерживает – не вполне ясно кто или что здесь имеется в виду. Возможно, здесь говорится о Святом Духе, Который, действуя через общину верующих в Исо Масеха, удерживает силы зла и приход врага Масеха.. 8Тогда человек зла проявит себя. Но Повелитель Исо истребит его Своим дыханием, уничтожит славой Своего пришествия2:8 Ср. Аюб 4:9; Ис. 11:4.. 9Приход человека зла – это дело сатаны. Он будет действовать, являя разнообразные силы, ложные знамения и чудеса 10и совершая всякие злостные обманы, которым с лёгкостью поддадутся люди, погибающие из-за того, что не захотели полюбить истину и получить через неё спасение2:10 Спасение – спасение от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).. 11Потому и посылает Всевышний таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи, 12для того, чтобы были осуждены те, кто не поверил истине и полюбил грех.

Слова ободрения

13Нам следует всегда благодарить Всевышнего за вас, братья, любимые Повелителем, потому что Он ещё от начала избрал вас2:13 Или: «потому что Он избрал вас быть первыми плодами». См. сноску на Якуб 1:18. ко спасению через освящение Духом и через вашу веру в истину. 14Он призвал вас к этому через наше возвещение Радостной Вести, чтобы вы разделили славу нашего Повелителя Исо Масеха. 15Поэтому, братья, стойте твёрдо и будьте верны учению, которое мы вам передали и на словах, и в нашем послании.

16Пусть Сам наш Повелитель Исо Масех и Всевышний, наш Небесный Отец, Который полюбил нас и по благодати дал нам вечное утешение и светлую надежду, 17утешит ваши сердца и укрепит вас на всякое доброе дело и слово.