Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 9

1איני צריך לכתוב לכם על העזרה הכספית למאמינים ביהודה, כי אני יודע שאתם מוכנים לעזור, ואף התגאיתי בכם לפני המאמינים במקדוניה. "המאמינים ביוון היו מוכנים לשלוח תרומה כבר לפני שנה," אמרתי להם. התלהבותכם עוררה רבים מהם להשתתף בתרומה. עתה אני שולח אחים אלה רק כדי לוודא שאתם באמת מוכנים ושכבר אספתם את כל התרומות, כפי שאמרתי להם. איני רוצה לגלות שהפעם התגאיתי בכם לשווא.

אם יבואו אתי האנשים ממקדוניה וייווכחו שאינכם מוכנים, הרי אתבייש מאוד וגם אתם תתביישו.

על כן ביקשתי מהאחים לבוא אליכם לפני, כדי לוודא שהתרומה אשר הבטחתם אכן מוכנה. ברצוני שתתרמו מתוך נדיבות ולא מתוך קמצנות.

זכרו, אם תתנו מעט תקבלו מעט. איכר שזורע זרעים מעטים יקצור יבול דל, אך אם יזרע זרעים רבים יקצור יבול רב. כל אחד ייתן כאשר ידרבנו לבו; אל תאלצו איש לתת מעל יכולתו או רצונו, כי אלוהים אוהב את הנותנים בשמחה. אלוהים יכול לתת לכם מעל מה שאתם צריכים, כך שתמיד יהיה לכם די והותר לעצמכם, ואף תוכלו לתת לנזקקים בנדיבות ובשמחה.

ככתוב[a]: "פזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד".

10 האלוהים שנותן לאיכר זרע לזרוע, ואחר כך יבול לאכול, ייתן לכם זרע בשפע ויברך את יבול מעשיכם הטובים.

11 אכן, אלוהים ייתן לכם שפע כדי שתוכלו לתת לזולת בשפע, וכאשר נמסור את מתנותיכם לנזקקים הם יודו לאלוהים על עזרתכם הנדיבה. 12 וכך שירותכם לא רק יספק את צרכי המאמינים, אלא גם יביאם לידי הודיה לה'.

13 הואיל ושירותכם זה עמד במבחן, יודו רבים לה' על עזרתכם הנדיבה, ועל שאתם מקיימים הלכה למעשה את בשורת המשיח שבה אתם מאמינים.

14 יתרה מזאת, הם יתפללו בעדכם בחיבה רבה, בגלל החסד הנפלא שהעניק לכם אלוהים.

15 הבה נודה לאלוהים על מתנתו העצומה מספר.

Notas al pie

  1. אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 9:9 תהילים קיב 9