Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 9:1-33

1אני אומר את האמת במשיח ומצפוני ברוח הקודש מאשר שדברי נכונים: 2אני עצוב כל־כך ומדוכא. 3‏-4הלוואי שיכולתי אני להיות מוחרם ומנודה מהמשיח, למען אחי בני־ישראל. אלוהים בחר בהם לעמו, הוא עצמו שכן ביניהם, הוא העניק להם את לוחות־הברית ואת התורה המדריכה אותם בחיי היום־יום, הוא אפשר להם לעבדו ולשרתו ונתן להם את הבטחותיו. 5היהודים הם זרע האבות – אברהם, יצחק ויעקב, ומהם בא המשיח (בדמותו האנושית) השולט בכל ומעל לכל. יבורך שמו לעולמים.

6האם לא קיים אלוהים את הבטחותיו ליהודים? ודאי שקיים. עלינו לזכור שלא כל מי שמבני ישראל הוא באמת ישראל. 7עובדת היותם צאצאי אברהם אינה אומרת שהם בני אברהם, כי הכתובים אומרים שהבטחת ה׳ מתייחסת רק לצאצאיו של יצחק בנו, אם־כי לאברהם היו עוד בנים. 8כלומר, לא כל צאצאיו הטבעיים של אברהם הם בני־אלוהים, אלא אלה שנולדו לפי הבטחת אלוהים. 9מה הייתה ההבטחה? ”למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן.“9‏.9 ט 9 בראשית יח 10, 14

10שנים לאחר מכן, כאשר הרתה רבקה לבעלה יצחק וציפתה להולדת יעקב ועשו, 11‏-12אמר אלוהים לרבקה כי עשו, הבן הבכור, ישרת את אחיו הצעיר יעקב. הבטחת אלוהים ניתנה עוד לפני הולדת הילדים, ועוד לפני שהספיקו לעשות טוב או רע. מדוע? על־מנת להראות שאלוהים אינו פועל בהתאם למעשינו והישגינו, אלא בהתאם לבחירתו ולרצונו, 13ככתוב:9‏.13 ט 13 מלאכי א 2‏-3 ”ואוהַב את יעקב ואת עשו שנאתי“.

14האם נאמר שאלוהים נוהג באי־צדק? חס וחלילה! 15הרי אלוהים אמר למשה:9‏.15 ט 15 שמות לג 19 ”חנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם“. כלומר, אלוהים הוא המחליט את מי לחון ועל מי לרחם. 16אם כן, בחירת אלוהים אינה תלויה ברצונם של בני־האדם או במעשיהם, אלא באלוהים בלבד הקובע ומחליט על מי לרחם.

17קחו לדוגמה את פרעה מלך מצרים. אלוהים נתן לפרעה את ממלכת מצרים, כדי להפגין באמצעותו את כוחו וגבורתו שלו (של אלוהים), וכדי לפרסם את שמו ותפארתו בין כל העמים. 18אם כן, אלוהים הוא המחליט על מי לרחם, ואת לבו של מי להקשיח.

19אם תשאל: מדוע מעניש אלוהים את הסרבנים על שלא שמעו בקולו? האם לא עשו מה שאלוהים רצה שיעשו? 20תשובתי היא זאת: מי אתה, השואל, שתתווכח או שתבקר את ה׳? האם שואל הכלי את יוצרו: מדוע יצרת אותי כך ולא אחרת? 21כאשר אדם יוצר כד חומר, האין הוא רשאי ליצור מאותו גוש חומר כד אחד מרשים ביופיו, וכד שני ככלי אשפה? 22והאם אין לאלוהים הרשות לשפוך את זעמו, ולהראות את סמכותו לכלים המיועדים לכיליון, לאחר שהתייחס אליהם בסבלנות זמן רב מאוד? 23וזאת כדי שיוכל להראות לנו, שנועדנו מלפנים לחנינה, את עושרו וכבודו. 24אנחנו, המאמינים, הם אלה אשר בחר – מקרב היהודים וגם מבין הגויים. 25האם זוכרים אתם את נבואתו של הושע? בנבואה זו אומר אלוהים שימצא לעצמו בנים אחרים, ויאהב אותם למרות שלא אהב אותם לפני־כן. 26אלה אשר נאמר עליהם לפנים: ”לא עמי“, יהיו עתה בני אלוהים חיים.

27ישעיהו הנביא ניבא על ישראל,9‏.27 ט 27 ישעיהו י 22‏-23 ואמר שאף כי עם ישראל ימנה אנשים רבים כחול אשר על שפת הים, רק מעטים יאמינו בה׳ וייוושעו. 28כי מנוי וגמור עם אלוהים להוציא לפועל את משפטו על הארץ, אולם בשל רחמיו הוא יקצר את תקופת הסבל.

29במקום אחר אומר ישעיהו שאלמלא ריחם עלינו אלוהים והותיר לנו שריד, היה גורלנו כגורל סדום ועמורה.9‏.29 ט 29 ישעיהו א 9

30מה המסקנה? אלוהים אפשר לגויים לקבל סליחת חטאים על־ידי אמונה, למרות שלא דרשו אותו, 31ואילו היהודים, שהשתדלו כל־כך להשיג צדקה על־ידי שמירת מצוותיו, לא זכו לכך. 32מדוע לא זכו? משום שניסו להשיג זאת תוך עשיית מעשים, במקום מתוך האמונה. הם נתקלו באבן נגף ונכשלו. 33אלוהים הזהיר את היהודים מפני אבן הנגף הזאת,9‏.33 ט 33 ישעיהו ח 14 ואמר שרבים מהם ייכשלו וימעדו, אך אלה שיאמינו (במשיח) לא יבושו לעולם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Римлянам 9:1-33

Выбор Всевышнего

1Я говорю истину и не лгу, как и подобает последователю Масеха. Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым Духом. 2Мне очень грустно, и сердце моё полно бесконечной боли: 3я бы предпочёл сам быть проклятым и отлучённым от Масеха ради моих братьев, родных мне по крови, – 4исроильтян9:3-4 Ср. Исх. 32:32.. Всевышний усыновил их, Он явил им Свою славу и не раз заключал с ними Свои священные соглашения, им были даны Закон, знание об угодном Всевышнему поклонении в храме и Его обещания9:4 См., напр., Исх. 4:22; 16:10; 24:7-8; Втор. 5:1-22; 6:3; 2 Цар. 7:12-16.. 5Из этого народа произошли наши праотцы, от них по человеческой природе происходит Масех – Бог над всеми, благословенный вовеки. Аминь.

6Но то, что многие исроильтяне отвергли Исо Масеха, не означает, что обещание Всевышнего не исполнилось, потому что не все исроильтяне действительно принадлежат к Исроилу. 7И не все потомки Иброхима являются его истинными детьми. Написано: «Через Исхока ты будешь иметь обещанное потомство»9:7 Нач. 21:12.. 8Это значит, что не все потомки Иброхима – истинные дети Всевышнего. Истинные дети Иброхима – это те, к кому относится обещание. 9Обещание же было дано в таких словах: «В назначенное время Я вернусь, и у Соро будет сын»9:9 Нач. 18:10, 14..

10Но не только это. У обоих сыновей Рабиги был один и тот же отец – наш предок Исхок. 11Но ещё до рождения близнецов и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое (чтобы выбор Всевышнего 12зависел не от их дел, а только от Самого Призывающего), Рабиге было сказано: «Старший будет служить младшему»9:12 Нач. 25:23.. 13Как об этом и написано: «Я избрал Якуба, а не Эсова»9:13 Мал. 1:2-3. Букв.: «Я полюбил Якуба и возненавидел Эсова»..

14Что же это значит? Может, Всевышний несправедлив? Нет! 15Он сказал Мусо:

«Я проявлю милосердие к тем, к кому Я хочу его проявить,

и помилую тех, кого Я хочу помиловать»9:15 Исх. 33:19..

16Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Всевышнего. 17В Писании Всевышний говорит фараону: «Я возвысил тебя для того, чтобы показать на тебе Мою силу, и чтобы имя Моё стало известно по всей земле»9:17 Исх. 9:16.. 18Поэтому Всевышний проявляет милость к тем, к кому Он Сам хочет, и ожесточает тех, кого хочет ожесточить.

Милость Всевышнего и Его гнев

19Кто-то, может, скажет мне: «Тогда почему же Всевышний нас обвиняет? Кто может противостоять Его воле?» 20Но кто ты такой, человек, чтобы спорить со Всевышним? Разве говорит изделие своему мастеру: «Почему ты меня сделал таким?»9:20 См. Ис. 29:16; 45:9. 21Разве не вправе горшечник сделать из одного и того же куска глины утварь для почётного употребления и для низкого?9:21 См. Иер. 18:6. 22А что, если Всевышний, желая показать гнев и явить Свою силу, долго терпит тех, кто вызывает Его гнев и приготовлен к уничтожению?9:22 Ср. 2:4-5. 23Что, если Он делает это для того, чтобы проявить богатство Своей славы к тем, к кому Он хочет проявить милость и кого Он приготовил для славы, 24то есть к нам, призванным Им не только из иудеев, но и из других народов?

25Как Он и говорит через пророка Осию:

«Я назову Моим народом не Мой народ,

и нелюбимую – любимой»9:25 Ос. 2:23.,

26и:

«Там, где им было сказано:

„Вы не Мой народ“,

они будут названы сынами живого Бога»9:26 Ос. 1:10..

27Пророк Исаия восклицает об Исроиле:

«Хотя исроильтяне числом как песок морской,

лишь остаток будет спасён.

28Вечный решительно и быстро приведёт в исполнение

Свой приговор над землёй»9:27-28 Ис. 10:22-23..

29И как ещё говорил Исаия в своём пророчестве:

«Если бы Вечный, Повелитель Сил,

не сохранил наших потомков,

то мы уподобились бы Содому,

стали бы как Гоморра»9:29 Ис. 1:9. См. также Нач. 19:1-29..

Неверие Исроила

30Что же нам теперь сказать? Народы, которые и не стремились к праведности, получили праведность благодаря своей вере. 31Исроил же, стремившийся к праведности через исполнение Закона, так и не достиг её. 32Почему? Потому что они стремились получить её не по вере, а по делам. Они споткнулись о «камень преткновения».

33Об этом написано:

«Вот Я кладу на Сионе Камень, о Который многие споткнутся,

Скалу, из-за Которой они упадут,

но верующий в Него никогда не будет постыжен»9:33 Ис. 8:14; 28:16..