אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 16 – HHH & CCBT

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 16:1-27

1ברצוני להמליץ לפניכם על אחותנו היקרה פובי, העובדת בשירות הקהילה בקנכרי.

2היא עומדת לבקר אתכם בקרוב, ואני מבקש מכם שתקבלוה בחמימות ותעזרו לה בכל צרכיה, כי היא עזרה למאמינים רבים ולי ביניהם.

3מסרו דרישת שלום לפריסקלה ועקילס – חברי בעבודת המשיח, 4שסיכנו את חייהם למעני. לא רק אני אסיר תודה להם, אלא כל קהילות הגויים.

5שאלו גם לשלום חברי הקהילה הנפגשים בביתם.

דרישת שלום לאפינטוס היקר, שהיה המאמין המשיחי הראשון באסיה.

6דרישת שלום למרים שעשתה למענכם רבות, 7ולקרובי משפחתי, אנדרוניקוס ויוניס, שהיו אסורים איתי בבית־הכלא. השניים מכובדים מאוד בין השליחים, ולמעשה האמינו במשיח לפני.

8דרישת שלום לאמפליאס – ידידי ואחי היקר באמונה, 9‏-10לאסטכיס החביב, ולאורבנוס, חברנו הנאמן לאדון, ולבני־משפחתו של אריסטובולוס.

11שאלו לשלום קרובי – הורודיון, ולשלום המאמינים שבין בני ביתו של נרקיסוס.

12דרישת שלום לטרופינה ולטרופסה, העובדות בשירות האדון, ולפרסיס היקרה אשר עמלה רבות למען האדון. 13דרישת שלום לרופוס, אשר נבחר על־ידי האדון, ולאמו שהייתה לי כאם. 14שאלו לשלום אסונקריטוס, פליגון, הרמס, פטרובס, הרמיס והאחרים הנמצאים אתם. 15שאלו לשלום פילולוגוס, יוליא, נירוס ואחותו, אולימפס וכל המאמינים אשר איתם.

16דרישת שלום לכם מכל קהילות המאמינים כאן. ברכו איש את רעהו בנשיקה קדושה.

17לסיום מכתבי ברצוני להזהירכם: התרחקו מהאנשים הגורמים לפילוגים ולמחלוקות; הם מנסים לפתות ולהכשיל אתכם, כדי להרחיקכם מדבר ה׳ שאותו למדתם. 18אנשים אלה אינם משרתים את אדוננו ישוע המשיח, כי אם את עצמם. בלשון חנופה ובדברי חלקות הם מתעים את הכסילים והתמימים.

19נאמנותכם לאדוננו ידועה בכל מקום, ועובדה זאת משמחת אותי מאוד. אני רוצה שתמיד תבדילו בין טוב לרע, ושתתרחקו מכל דבר רע. 20ואלוהי השלום יכניע לרגליכם במהרה את השטן. ברכת ישוע המשיח אדוננו עליכם.

21חברי טימותיוס וקרובי משפחתי: לוקיוס, יסון וסוסיפטרוס שולחים לכם דרישת שלום.

22גם אני, טרטיוס, הכותב מכתב זה בשם פולוס, מוסר לכם דרישת שלום. 23גיוס – מארחי ומארח הקהילה שנפגשת בביתו, שואל לשלומכם, וכן ארסטוס גזבר־העיר וקורטוס. 24שלום לכולכם. ברכת ישוע המשיח אדוננו על כולכם. – אמן.

25אני מפקיד אתכם בידי האלוהים אשר יכול לחזק את אמונתכם, כפי שמבטיחה הבשורה וכפי שכבר אמרתי לכם. זאת תוכניתו של ה׳ לישועת הגויים, תוכנית שנשמרה בסוד מבריאת העולם. 26אולם עתה, כדברי הנביאים ולפי מצוות ה׳, מתפרסמת בשורה זו בכל מקום, ואנשים מכל העולם מאמינים במשיח ומצייתים לו. 27לאלוהינו החכם האחד כל הכבוד לעולמי עולמים, על־ידי ישוע המשיח אדוננו. – אמן.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

羅馬書 16:1-27

介紹菲比

1現在我給你們推薦我們的姊妹菲比,她是堅革哩教會的女執事。 2請你們因為在主裡的關係,照著做聖徒的本分接待她。無論她有什麼需要,請你們幫助她,因為她幫助過许多人,也幫助過我。

問候聖徒

3請代我問候百基拉亞居拉夫婦,他們是我在基督耶穌裡的同工, 4為了救我將生死置之度外。不但我感謝他們,就是外族人的教會也感謝他們。 5請問候在他們家中聚會的教會。請問候我所愛的以拜尼土,他在亞細亞最先信主。 6請問候瑪麗亞。她為你們受盡了勞苦。 7請問候安多尼古猶尼亞,他們是我的親人,曾與我一同坐牢,同受患難,在使徒中很有名望,比我先信基督。 8請問候我在主裡所愛的暗伯利9請問候在基督裡與我同工的耳巴奴和我所愛的士大古10請問候亞比利,他在基督裡曾受過考驗。請問候亞利多布全家。 11請問候我的親戚希羅天。請問候拿其數家中的信徒。 12請問候土非娜土富撒,她們都為主勞苦。請問候我所愛的彼息,她為主多受勞苦。 13請問候主所揀選的魯孚,也問候他的母親,他的母親就是我的母親。 14請問候亞遜其土弗勒干黑米八羅巴黑馬和他們當中的其他弟兄姊妹。 15請問候非羅羅古猶利亞尼利亞和他的妹妹、阿林巴和他們那裡的眾聖徒。 16你們要以聖潔的吻彼此問候。基督的眾教會都問候你們。

提防悖逆者

17弟兄姊妹,我勸你們要留意那些製造分裂、設置障礙、背離你們所學之道的人,你們要避開他們。 18他們並不是在事奉我們的主基督,只是為了滿足自己的慾望,用花言巧語欺騙單純善良的人。 19你們對主的順服已人人皆知,我為你們高興,我希望你們在好事上聰明,在壞事上無知。 20賜平安的上帝快要把撒旦踐踏在你們腳下了。願我們主耶穌的恩典常與你們同在!

其他人的問候

21我的同工提摩太和我的親屬路求耶孫所西巴德問候你們。 22我這為保羅代筆寫信的德特在主裡問候你們。 23接待我也接待全教會的該猶問候你們。 24主管本城財政的以拉都問候你們,括土弟兄也問候你們。

25感謝上帝!祂能使你們剛強,正如我所傳講的福音和耶穌基督的教導。這福音是自古隱藏、從未顯明的奧祕, 26如今按著永恆上帝的命令,藉著先知們所寫的經書公諸於世,讓世人都信從耶穌基督。 27願榮耀藉著耶穌基督歸於獨一全智的上帝,直到永遠。阿們!