Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 15

1אנחנו החזקים יותר באמונה צריכים לעזור למאמינים החלשים מאיתנו, להתייחס אליהם בסבלנות ולעודד אותם. אל נהיה אנוכיים ואל נבקש רק את טובת עצמנו. עלינו לבקש את טובת הזולת ולבנות איש את אחיו. גם המשיח לא ביקש את טובת עצמו; אנו קוראים על כך בתהילים[a]: "חרפות חורפיך נפלו עלי." כלומר, הגידופים של מחרפי אלוהים נפלו עליו.

כל אשר נכתב בכתבי-הקודש לפני זמן רב, נכתב כדי ללמדנו סבלנות, לעודד ולנחם אותנו בתקווה אשר נמצאת בהבטחות הכתובים. והאלוהים אשר מעניק סבלנות ועידוד יעזור לכם לחיות יחד בהתאמה שלמה – כרצונו של ישוע המשיח, כדי שכולנו פה אחד נברך ונכבד את האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח.

על כן קבלו איש את אחיו לקהילתכם בברכה ובחמימות, כמו שהמשיח קיבל אתכם, והתנהגות כזאת תביא כבוד לאלוהים. זכרו, ישוע המשיח בא לעולם בתור משרת היהודים, כדי להראות לעולם כולו שאלוהים מקיים את הבטחותיו לאבותינו. המשיח בא לעולם גם כדי שהגויים ייוושעו ויפארו את אלוהים על-שום רחמיו עליהם. זוהי כוונת הכתוב[b]: "על כן אודך בגויים ה' ולשמך אזמרה". 10 ועוד כתוב[c]: "הרנינו גויים עמו". 11 ובתהילים[d]: "הללו את ה' כל גויים, שבחוהו כל האומים".

12 וישעיהו הנביא אמר[e]: "והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גוים ידרשו".

13 מי ייתן שאלוהי התקווה ימלא אתכם שמחה, שלום ושלווה באמונתכם, כדי שבכוח רוח הקודש הופעתכם ודרך חייכם יקרינו תקווה.

14 אחים יקרים, אני בטוח שאתם חיים כיאה למאמינים משיחיים. אני יודע שאתם נבונים, מלאי אהבה ומשגיחים איש על רעהו כדי שלא לסטות מהדרך הנכונה. 15 בכל זאת, כדי לרענן את זיכרונכם, כתבתי לכם בהדגשה ובהעזה בנוגע לדברים מסוימים, משום החסד שהעניק לי אלוהים – 16 להיות שליחו של ישוע המשיח לגויים. בתוקף כהונתי כשליחו של המשיח עלי לבשר לגויים את בשורת האלוהים, ועל-ידי כך להציגם לפניו כמנחה רצויה ומקודשת ברוח הקודש. 17 על כן, הודות לישוע המשיח אני יכול להתגאות מעט בשירותי למען אלוהים. 18 איני מעז לדבר בגאווה על דבר מלבד מה שהמשיח עשה דרכי, שהביא את הגויים לאלוהים על ידי המסר שלי ופועלי בקרבם, 19 בניסים ובנפלאות שאלוהים חולל באמצעותי בגבורת רוח הקודש. בדרך זאת הפצתי את בשורת המשיח מירושלים ועד לאילוריקון. 20 השתדלתי להפיץ את בשורת המשיח במקומות שעדיין לא שמעו עליו; לא רציתי לבשר במקום ששליח אחר כבר הקים קהילה, שכן לא רציתי לבנות על יסודותיו של אדם אחר. 21 נהגתי כדברי ישעיהו הנביא שאמר[f]: "אשר לא ספר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו". 22 מסיבה זאת נמנע ממני פעמים רבות לבקר אתכם.

23 עתה סיימתי לבסוף את עבודתי כאן, ולאחר ציפייה של שנים ארוכות אני יכול לבקר אתכם. 24 אני מקווה לבקרכם בדרכי לספרד, ולאחר שאיהנה מהתחברות איתכם תוכלו לשלחני לדרכי.

25 עתה מועדות פני לירושלים, כדי להביא מתנה כספית ליהודים המשיחיים הנמצאים שם. 26 המתנה היא תרומתם של המאמינים המשיחיים במקדוניה ובאכיא, אשר החליטו לעזור למאמינים העניים בירושלים. 27 הם עצמם החליטו לתרום למען היהודים המשיחיים בירושלים. למעשה הם מרגישים חובה נעימה לעזור להם. מדוע? מפני שקהילת ירושלים הייתה זאת שהפיצה לראשונה את בשורת המשיח בין הגויים. כתוצאה מכך התברכו הגויים בכל הברכות הרוחניות, והמעט שבידם לעשות הוא להגיש עזרה חומרית למאמינים בירושלים, כאשר אלה זקוקים לה.

28 לאחר שאסיים את שליחותי ואמסור להם את התרומה, אבוא לבקר אתכם בדרכי לספרד. 29 אני משוכנע שבבואי אליכם אביא עמי את ברכתו המלאה של המשיח.

30 אחי היקרים, אני מתחנן לפניכם בשם אדוננו ישוע המשיח, ולמען האהבה שהעניק לנו רוח הקודש: אנא, התפללו הרבה לאלוהים בעדי ובעד עבודתי.

31 התפללו שלא אפול בידי הלא-מאמינים בירושלים, ושהמאמינים בירושלים יקבלו בשמחה את התרומה שאני מביא להם. 32 ואז, ברצון אלוהים, אוכל לבוא אליכם בלב שמח וארענן את נפשי בחברתכם. 33 האלוהים המעניק שלום יהיה עם כולכם. – אמן.

Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 15

živjeti da ugodimo drugima

1Zato mi koji smo jaki u vjeri i čvrsta uvjerenja moramo nositi slabosti slabih i biti obzirni prema njima. Ne smijemo ih sablažnjavati onime što je nama slobodno samo zato da bismo sebi ugodili.

Svatko od nas neka ugađa bližnjima izgrađujući ih.

Jer ni Krist nije sebi ugađao. Kao što piše u Svetome pismu: 'Pogrde onih koji tebe ruže pale su na mene.'[a]

To je nekoć zapisano nama za pouku, da nas utješi i ohrabri u nadi.

Neka vam Bog, koji daje strpljenje i ohrabrenje, pomogne da međusobno živite u potpunoj slozi i da jedni prema drugima postupate prema Kristovu uzoru.

Tada ćete jednodušno moći slaviti Boga, Oca našega Gospodina Isusa Krista.

Srdačno prigrlite jedni druge kao što je Krist vas prigrlio, Bogu na slavu.

Krist je postao slugom židovima da pokaže kako je Bog vjeran obećanjima koja je dao njihovim precima.

Došao je da također i pogani mogu proslaviti Boga zbog njegova milosrđa prema njima. Na to je psalmist mislio kad je napisao:
    'Slavit ću te među poganima i pjevati hvalospjeve
            tvojem imenu.'[b]

10 Na drugom pak mjestu kaže:
    'Radujte se, narodi, skupa s njegovim narodom, sa židovima!'[c]

11 I još:
    'Slavite Gospodina, svi puci;
            slavite ga svi narodi na Zemlji!'[d]

12 Prorok Izaija je napisao:
    'Pojavit će se Davidov nasljednik[e] da vlada nad poganima.
            U njega će polagati svoje nade.'[f]

13 Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom u vjeri, neka vam dade izobilnu nadu u snazi Svetoga Duha.

Pavlova služba

14 Uvjeren sam, draga braćo, da ste puni čestitosti. Sve ovo vrlo dobro znate i sposobni ste jedni druge urazumljivati.

15 Pa ipak sam uzeo tu slobodu da vas podsjetim na to što već znate. Jer Božjom milošću

16 služim Isusu Kristu među vama poganima. Donosim vam Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.

17 Mogu se zato pohvaliti onime što je Isus Krist učinio kroz moju službu Gospodinu.

18 Ničim se drugim ne usuđujem hvaliti osim onime što je Krist kroz moje propovijedanje i djela učinio za obraćenje pogana

19 snagom čudesnih znakova, silom Svetoga Duha. Tako sam potpuno ispunio svoju dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika.[g]

20 Uvijek sam se trudio propovijedati Radosnu vijest gdje se Krist još nije spominjao, a ne gdje su već drugi položili temelj propovijedanju

21 da se ostvari što piše u Svetome pismu:
    'Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, razumjet će ga oni koji
            nikada nisu za njega čuli.'[h]

22 Zbog toga što sam ondje propovijedao, i nisam dosad mogao doći k vama.

Pavao se sprema na put

23 Ali sad sam završio s radom u tim krajevima, a već godinama žarko želim doći k vama.

24 Kanim otići u Španjolsku, pa ću se na putu zaustaviti u Rimu. Pošto barem malo vremena provedem s vama, možete me opet otpraviti na put.

25 Ali prije toga moram do Jeruzalema da svetima odnesem milodar

26 jer su vjernici u Makedoniji i u Ahaji skupili pomoć za siromašne svete u Jeruzalemu.

27 To su rado učinili jer se osjećaju njihovim dužnicima. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, onda su im dužni poslužiti i u tjelesnim dobrima.

28 Čim im predam taj novac te tako dovršim njihovo dobro djelo, krenut ću u Španjolsku i usput doći k vama.

29 Siguran sam da ću k vama stići s puninom Kristova blagoslova.

30 Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.

31 Molite se da u Judeji umaknem nevjernicima i da svetima u Jeruzalemu bude po volji pomoć koju im nosim

32 kako bih, po Božjoj volji, mogao radosno doći k vama i tu se odmoriti.

33 Neka Bog koji daje mir bude sa svima vama. Amen.

Notas al pie

  1. Poslanica Rimljanima 15:3 Psalam 69:10.
  2. Poslanica Rimljanima 15:9 Psalam 18:50.
  3. Poslanica Rimljanima 15:10 Ponovljeni zakon 32:43.
  4. Poslanica Rimljanima 15:11 Psalam 117:1.
  5. Poslanica Rimljanima 15:12 U grčkome: izdanak iz korijena Jišajeva
  6. Poslanica Rimljanima 15:12 Izaija 11:10.
  7. Poslanica Rimljanima 15:19 Pokrajina koja je u prvome stoljeću obuhvaćala područje današnje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i dijela Madžarske.
  8. Poslanica Rimljanima 15:21 Izaija 52:15.