Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 12:1-21

1אחים יקרים, אני מתחנן לפניכם שתמסרו את עצמכם לאלוהים כקורבן חי וקדוש, כפי שרצוי לאלוהים. לאור כל מה שעשה אלוהים למענכם, האם זאת בקשה מופרזת? 2אל תחקו את העולם בהתנהגותכם ובמעשיכם, אלא הניחו לאלוהים לפעול בכם ולשנות אתכם ואת דרך מחשבתכם, כדי שתלמדו להבחין מהו רצון אלוהים, ותדעו מה טוב, מושלם ורצוי בעיניו.

3כשליחו של אלוהים אני מזהיר כל אחד מכם: אל תפריזו בהערכתכם העצמית, אלא היו צנועים והעריכו את עצמכם לפי מידת האמונה שהעניק לכם אלוהים. 4כשם שגופנו האחד הוא בעל איברים רבים, ולכל איבר תפקיד משלו, 5כך אנחנו, המאמינים הרבים, הננו גוף המשיח. לכל אחד מאיתנו תפקיד משלו, אך אנו שייכים זה לזה וזקוקים איש לאחיו.

6אלוהים העניק לכל אחד מאתנו מתנות וכישרונות לפי רצונו. אם הוא העניק לך את מתנת הנבואה, נבא בכל הזדמנות, לפי מידת אמונתך. 7אם אלוהים העניק לך רצון מיוחד לשרת את הזולת, עשה זאת בלב שלם. אם אתה מורה, למד כמיטב ידיעתך. 8אם קיבלת את מתנת העידוד, פעל מתוך דאגה אמיתית. אם אלוהים העניק לך כסף, עזור לאחרים ביד רחבה. אם נבחרת למנהיג, מלא את תפקידך ברצינות ובאחריות. אם אתה עושה מעשה טוב, עשה אותו מתוך שמחה אמיתית.

9אל תעמידו פנים שאתם אוהבים אנשים אחרים, אלא אהבו אותם באמת ובכנות. שנאו כל דבר רע ועודדו כל מעשה טוב. 10אהבו איש את רעהו אהבה אמיתית – כאהבת אחים – והקדימו לכבד איש את רעהו. 11שרתו את האדון בחריצות ובהתלהבות, ולעולם אל תתעצלו בעבודתכם.

12שמחו על כל מה שאלוהים מתכנן למענכם. אם באה עליכם צרה, שאו אותה בסבלנות והתמידו בתפילה. 13אם אחיכם המאמינים זקוקים לעזרה, עזרו להם ברצון ובשמחה. היו מכניסי אורחים.

14אם מישהו רודף אתכם בשל אמונתכם במשיח, אל תקללו אותו, אלא התפללו שאלוהים יברך אותו! 15השתתפו בשמחתם של החוגגים ובצערם של האבלים. 16חיו בשלום זה עם זה. אל תתגאו ואל תימלאו חשיבות עצמית. אל תנסו למצוא־חן בעיני אנשים חשובים ואל תהיו חכמים בעיניכם.

17לעולם אל תשלמו רעה תחת רעה. עשו את הטוב בעיני כולם, ואל תתנו להם סיבה למתוח עליכם ביקורת. 18עד כמה שהדבר תלוי בכם, חיו בשלום עם כל אחד.

19ידידי, אל תיקחו את החוק לידיכם, ואל תנקמו באחרים; השאירו תפקיד זה לאלוהים, כי הוא הבטיח שיעניש את הראויים לעונש. 20במקום לנקום באויבך, האכל אותו אם הוא רעב, ואם הוא צמא – הגש לו משקה. כי ככה כאילו ”גחלים אתה חותה על ראשו.“12‏.20 יב 20 משלי כה 22‏-21 21אל תניח לרע להשתלט עליך, אלא השתלט אתה על הרע במעשיך הטובים.

Knijga O Kristu

Rimljanima 12:1-21

Živa žrtva Bogu

1Zaklinjem vas, draga braćo, milosrđem Božjim da predate svoja tijela Bogu. Neka ona budu živa, sveta žrtva—njemu ugodna—da to bude vaša duhovna služba Bogu. 2Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno.

3Kao Božji poslanik upozoravam svakoga od vas: ne precjenjujte se! Cijenite sebe razborito, prema mjeri vjere koju vam je Bog dao. 4Baš kao što naša tijela imaju mnogo udova, a svaki od njih svoju zadaću, 5tako je i s Kristovim tijelom. Svi smo mi udovi njegova tijela i svatko treba obavljati različitu zadaću. A kako smo u Kristu jedno tijelo, pripadamo jedni drugima i svatko od nas treba sve druge.

6Bog je svakome od nas dao sposobnost da neke zadaće dobro obavljamo. Zato, ako vam je Bog dao dar prorokovanja, govorite kada vjerujete da Bog govori kroz vas. 7Ako imate dar služiti drugima, svesrdno im služite. Ako ste učitelj, dobro poučavajte. 8Imate li dara da hrabrite druge, činite tako! Imate li novca, velikodušno ga dijelite. Ako vam je Bog dao sposobnost vodstva, ozbiljno shvaćajte svoju odgovornost. Imate li dar milosrđa, radosno ga iskazujte!

9Nemojte se samo pretvarati da volite ljude. Iskreno ih volite. Mrzite zlo. Zalažite se za dobro! 10Iskreno se volite i neka vam bude ugodno da jedni drugima iskazujete poštovanje. 11Ne budite lijeni, već revno i gorljivo služite Gospodinu!

12Radosno se nadajte svemu što vam je Bog namijenio. U nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni. 13Pritječite u pomoć svetima koji su u potrebi i uvijek budite gostoljubivi!

14Progone li vas zato što ste Kristovi, ne proklinjite ih, nego se molite da ih Bog blagoslovi. 15Radujte se sa sretnima i plačite s ožalošćenima. 16Živite u slozi. Ne težite za visokim, nego budite skromni. Ne umišljajte sebi da ste mudri.

17Nikada nikome ne vraćajte zlo za zlo. Sve što činite, činite zalažući se za dobro. 18Trudite se da, ako je moguće, živite u miru sa svima. 19Dragi moji, nikada se ne osvećujte. Prepustite to Bogu jer u Svetome pismu piše:

“‘Osveta je moja;

ja ću vratiti onima koji to zaslužuju’,

veli Gospodin.”12:19 Ponovljeni zakon 32:35.

20Naprotiv,

“Ako ti je neprijatelj gladan, nahrani ga.

ako je žedan, daj mu piti.

Postupajući tako,

zgrnut ćeš goruću žeravicu na njegovu glavu.”12:20 Izreke 25:21-22.

21Ne daj te svlada zlo, nego zlo svladavaj dobrim.