Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 10:1-21

1אחים יקרים, משאלת לבי ותפילתי העמוקה ביותר היא שהיהודים ייוושעו. 2אני יודע שהם מסורים לאלוהים על פי דרכם, אך מסירות זאת אינה מבוססת על הבנה נכונה של הכתובים. 3היהודים אינם מבינים שישוע המשיח הקריב את עצמו, כדי לסלוח לחטאיהם ולהצדיקם בעיני אלוהים. הם מנסים ליצור צדקה משלהם וכך לא נכנעים לצדקת ה׳. 4שכן המשיח הוא תכלית התורה, והוא מצדיק את כל המאמין בו.

5משה כתב על צדקה וישועה מתוך קיום התורה, ואמר שאדם המקיים את כל מצוות התורה בלי יוצא מן הכלל, ייוושע ויחיה (”אשר יעשה אתם האדם וחי בהם“).10‏.5 י 5 ויקרא יח 5 6ואילו ישועה הנובעת מאמונה אומרת:10‏.6 י 6 דברים ל 11‏-14 ”אל תאמר בלבבך מי יעלה השמימה?“ זאת, כדי להוריד את המשיח לארץ. 7או ”מי ירד לתהום?“ זאת, כדי להשיב את המשיח לחיים. 8הישועה שאנו מבשרים נובעת מאמונה בישוע המשיח, והיא בהישג־ידו של כל אחד מאיתנו; למעשה היא בפינו ובלבנו. 9שכן אם תודה בפיך לפני בני־האדם שישוע הוא אדונך, ותאמין בלבך שאלוהים הקימו לתחייה מן המתים, תיוושע. 10משום שאמונת הלב מצדיקה אותנו לפני אלוהים, ומתוך אמונה שבלב אנחנו מודים בפינו וניוושע. 11וכתבי־הקודש אומרים לנו שכל המאמין במשיח לא יבוש. 12”כל המאמין“ פירושו: יהודים וגויים ללא הבדל, כי לכולנו אדון אחד המעניק מעושרו לכל המבקש ממנו. 13שכן ”כל אשר יקרא בשם ה׳ ימלט“!10‏.13 י 13 יואל ג 5

14אך כיצד הם יקראו בשם ה׳ ויבקשו ממנו להושיעם, אם אינם מאמינים בו כלל? וכיצד יאמינו בו אם מעולם לא שמעו עליו? וכיצד ישמעו עליו אם איש אינו מספר להם? 15וכיצד יספר להם מישהו אם לא נשלח אליהם? לכך מתכוון הכתוב:10‏.15 י 15 ראה ישעיהו נב 7 ”מה נאוו רגלי מבשרי טוב“.

16אולם לא כל מי ששמע את בשורת אלוהים האמין בה, כפי שאמר ישעיהו:10‏.16 י 16 ישעיהו נג 1 ”מי האמין לשמועתנו?“ 17בכל זאת, האמונה מתעוררת על־ידי שמיעת הבשורה, והבשורה היא דבר המשיח.

18אולם מה בנוגע ליהודים, האם לא שמעו את דבר ה׳? כן, הם שמעו, שהרי ”בכל־הארץ יצא קולם, ובקצה תבל מליהם“.10‏.18 י 18 תהלים יט 5 19ואם עם־ישראל שמע, האם לא הבין? עם־ישראל אכן הבין, כי משה אמר להם:10‏.19 י 19 דברים לב 21 ”אני אקניאם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם“. כלומר, ה׳ יעורר את קנאת בני־ישראל על ידי הגויים. 20ישעיהו הנביא הוסיף על כך ואמר, כי אלה שלא חיפשו את אלוהים ולא דרשו אותו, הם שימצאו אותו. 21ואילו על עם־ישראל הוא אומר: ”פרשתי ידי כל היום אל עם סורר ומורה“.10‏.21 י 21‏-20 ישעיהו סה 2‏-1

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

羅馬書 10:1-21

1弟兄姊妹,我心裡切望並向上帝祈求的,就是以色列人能夠得救。 2我可以證明,他們對上帝有熱心,但不是基於真知。 3他們不知道上帝所賜的義,想努力建立自己的義,不肯服從上帝的義。 4其實基督是律法的終極目的,使所有信靠祂的人都可以得到義。

求告主名的都必得救

5關於律法的義,摩西寫道:「人若遵行律法的誡命,就必活著。」 6但是論到以信心為基礎的義,聖經上說:「不要心裡說,『誰要升到天上去呢?』意思是誰要把基督領下來, 7或說,『誰要下到陰間去呢?』意思是誰要把基督從死人中領上來。」 8其實這裡是說:「這道近在咫尺,就在你口裡,在你心中。」這道就是我們所傳的信主之道。 9你若口裡承認耶穌是主,心裡相信上帝使祂從死裡復活,就必得救。 10因為人心裡相信,就可以被稱為義人,口裡承認,就可以得救。 11正如聖經上說:「信靠祂的人必不致蒙羞。」 12猶太人和希臘人並沒有分別,因為主是所有人的主,祂厚待所有求告祂的人, 13因爲「凡求告主名的都必得救。」

14可是,人還沒信祂,怎能求告祂呢?還沒聽說過祂,怎能信祂呢?沒有人傳道,怎能聽說過祂呢? 15人沒有受差遣,怎能傳道呢?正如聖經上說:「那傳福音之人的腳蹤是何等佳美!」 16只是並非人人都信福音,就像以賽亞先知所說的:「主啊!誰相信我們所傳的呢?」

17由此可見,聽了道,才會信道;有了基督的話,才有道可聽。 18但我要問,以色列人沒有聽過嗎?當然聽過。因爲

「他們的聲音傳遍天下,

他們的話語傳到地極。」

19我再問,難道以色列人不知道嗎?首先,摩西說:

「我要藉無名之民挑起你們的嫉妒,

用愚昧的國民激起你們的怒氣。」

20後來,以賽亞先知又放膽地說:

「我讓沒有尋找我的人尋見,

我向沒有求問我的人顯現。」

21至於以色列人,他說:

「我整天伸出雙手招呼那悖逆頑固的百姓。」