Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסי 3

1הואיל וקמתם לחיים חדשים עם המשיח, רכזו את תשומת לבכם באוצרות ובברכות שבשמים, שם יושב המשיח לימין האלוהים. רכזו את מחשבותיכם בכל מה שנוגע למלכות השמים, ואל תדאגו לדברי העולם הזה, כי מתם עם המשיח, וחייכם שמורים איתו אצל אלוהים. וכאשר המשיח, שהוא חיינו, ישוב אלינו, אתם תקרינו כבוד והדר יחד איתו.

לפיכך המיתו את התאוות והיצרים הרעים שחבויים בכם: זנות, ניאוף, מעשי זימה וטומאה, ואל תשתעבדו לחומרנות שבעולם, כי בעיני אלוהים זוהי עבודת אלילים, והוא יעניש בחומרה את כל מי שממרה את פיו בעניינים אלה. גם אתם עשיתם את המעשים הנוראים האלה לפני שהאמנתם במשיח, אך עתה עליכם להסיר מעליכם כל רוגז, כעס, רשע, שנאה, גידופים וניבול-פה.

אל תשקרו איש לרעהו, שהרי הסרתם מעצמכם את הטבע הישן ואת כל הרוע הנובע ממנו. 10 פתחתם בחיים חדשים לגמרי, שבהם אתם לומדים לעשות את הטוב והישר, ואתם לומדים יותר ויותר על טבעו ודמותו של המשיח, אשר העניק לכם את החיים הנפלאים האלה שממלאים אתכם. 11 בחיים אלה אין כל חשיבות למין, דת, גזע, השכלה, מצב כלכלי או מעמד חברתי. חשובה רק האמונה במשיח שמזמינה אליה כל אדם.

12 היות שאלוהים בחר בכם והעניק לכם חיים חדשים אלה, ומשום שהוא אוהב אתכם מאוד ודואג לכם, עליכם לנהוג בזולת ברוך וטוב-לב. אל תנסו לעשות רושם על איש, היו מוכנים לסבול בשקט ובסבלנות, 13 היו אדיבים, סלחניים ואל תשמרו טינה לאיש. זכרו: עליכם לסלוח איש לרעהו כשם שהמשיח סלח לכם! 14 אך מעל הכול, אהבו איש את רעהו אהבה אמיתית! אהבה כזאת תאחד את כולכם בהרמוניה שלמה. 15 דאגו לכך שהשקט והשלווה הבאים מהמשיח ימלאו תמיד את לבכם ומצפונכם, כי זוהי זכותכם וחובתכם כאיברי גוף-המשיח, והודו לאלוהים תמיד.

16 זכרו את דברי המשיח, כי דבריו וחוכמתו יעשירו את חייכם בתוכן ויחכימו אתכם; למדו אותם איש את רעהו, ושירו לה' בהכרת תודה מזמורי תהילים ושירים רוחניים. 17 אמרו ועשו כל דבר בשם ישוע המשיח אדוננו, והודו לאלוהים האב באמצעותו.

18 נשים, שמענה בקול בעליכן, כי זהו רצון האלוהים.

19 בעלים, אהבו את נשותיכם ונהגו בהן בעדינות ולא בגסות.

20 ילדים, אלוהים רוצה שתשמעו תמיד בקול הוריכם.

21 אבות, אל תציקו לילדיכם יותר מדי, כי הם עלולים לאבד את סבלנותם ולמאוס בכל.

עבדים, שמעו תמיד בקול אדוניכם! לא רק כשהם נמצאים לידכם, אלא כל הזמן! כי עליכם להשתדל למצוא-חן בעיני אלוהים ולא בעיני בני-אדם.

24 וזכרו, אלוהים ישלם לכם מאוצרותיו גמול מלא על עבודתכם ושירותכם למען המשיח. 25 אבל אוי לו לעושה הרע! הוא יקבל את מה שמגיע לו, כי אלוהים אינו נושא פנים.

Nya Levande Bibeln

Kolosserbrevet 3

Lev det nya livet

1Ni fick liv igen när Kristus uppstod från döden. Rikta därför blicken mot glädjen och de rika skatterna i himlen, där Kristus sitter på hedersplatsen vid Guds högra sida.

Ha himlen i era tankar och använd inte er tid till att oroa er över saker och ting som hör jorden till, utan tänk på vad som ska komma.

Ni borde ha lika lite begär efter detta jordiska liv som en död människa har. Ert verkliga liv finns i himlen med Kristus och Gud.

Och när Kristus, som är vårt verkliga liv, kommer tillbaka, ska ni dela den härlighet som omger honom.

Därför ska ni sluta upp med att synda. Döda de onda begär som döljer sig inom er. Håll er borta från sexuell synd och orena tankar, och se till att ni inte grips av penningbegär för det är det samma som avgudadyrkan,

och Guds vrede kommer att drabba dem som håller på med sådant.

Ni ägnade er åt det när ni fortfarande var en del av den här världen,

men nu är det dags att kasta bort vredens, hatets, förbannelsens och det smutsiga språkets orena kläder.

Ljug inte för varandra! Ert gamla jag, med all dess ondska, sysslade med sådant. Nu har det dött och är borta.

10 Nu lever ni ett helt nytt liv, där man hela tiden lär sig mer och mer, och blir alltmer lik Kristus, som skapade detta nya liv i er.

11 I det livet är sådant som nationalitet, hudfärg och social ställning betydelselöst och utan intresse. Det enda som betyder något är förhållandet till Kristus. Han är allt, och han finns i allt och alla.

12 Gud har utvalt er, och han har gett er detta nya liv på grund av sin stora kärlek och omsorg om er. Därför bör ni visa medkänsla, godhet och vänlighet mot andra. Ansträng er inte för att synas, utan visa tålamod och håll er i bakgrunden.

13 Var alltid beredda att förlåta. Tänk inte illa om någon enda människa. Kom ihåg att Herren har förlåtit er. Därför måste ni förlåta andra.

14 Låt era liv vara fyllda av kärlek för den är det band som håller samman hela församlingen i fullständig harmoni.

15 Låt den frid som Kristus ger alltid behärska era liv, för det är både er skyldighet och er förmån som medlemmar i hans kropp. Och var alltid tacksamma!

16 Kom ihåg vad Kristus undervisade om, och låt hans ord få breda ut sig bland er. Det är ju bara hans ord som gör er visa och förståndiga. Då kan ni vägleda och undervisa andra. Och sjung psalmer och sånger och andliga visor med tacksamhet och av hela hjärtat till Guds ära.

17 Och vad ni än säger eller gör, gör det i Herren Jesu namn, och tacka alltid Gud vår Far för vad Jesus har gjort.

Relationer i familj och arbete

18 Ni hustrur ska underordna er era män, för det förväntar sig Herren av er.

19 Och ni män ska älska era hustrur, och inte vara hårda och ovänliga mot dem.

20 Ni barn måste alltid lyda era föräldrar, för det är Herrens vilja.

21 Och ni föräldrar, gräla inte så mycket på era barn att de tappar självförtroendet.

22 Ni slavar måste alltid lyda era jordiska herrar, inte bara när de råkar se er! Var inte ögontjänare! Lyd dem villigt, därför att ni älskar Herren och därför att ni vill göra det han önskar.

23 Arbeta flitigt och ordentligt och med gott humör vad ni än gör. Gör det för Herren och inte för människor.

24 Kom ihåg att det är Herren Kristus som ska ge er lön och av hans arv ska ni få del. I själva verket är det honom som ni arbetar för.

25 Och om ni inte gör ert bästa för honom, kommer också er lön att bli därefter, för Gud behandlar alla lika.