Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסים 2:1-23

1אני רוצה שתדעו באיזו דאגה אני מתפלל בעדכם, בעד הקהילה בלודקיא ובעד כל אלה שאינם מכירים אותי אישית. 2אני מבקש מאלוהים שיעודד, ישמח ויאחד אתכם באהבה רבה איש לרעהו, כדי שתתנסו בחוויה המעשירה שבידיעת סודו של אלוהים, הלא הוא ישוע המשיח עצמו, 3אשר בו בלבד צפונים כל אוצרות החכמה והדעת.

4היודעים אתם מדוע אני כותב לכם את כל הדברים האלה? כדי שאיש לא יוכל לרמותכם בדברי־חלקות. 5אני אמנם רחוק מכם גיאוגרפית, אך לבי אתכם, ואני ממש מאושר לראות את אמונתכם החזקה והיציבה במשיח. 6לכן, אם אתם מאמינים שהאדון ישוע הוא מושיעכם, שמעו בקולו ושמרו את מצוותיו. 7השתרשו בו ושאבו כוחכם ממנו, החזיקו באמונה שקיבלתם, והודו לאלוהים על כל מעשיו.

8היזהרו מהאנשים שמנסים לרמותכם ולהרוס את אמונתכם בפילוסופיות ובתיאוריות מוטעות ושטחיות, שמבוססות על מחשבות אדם ולא על דברי המשיח. 9כל הטבע האלוהי גלום בגוף המשיח, 10ואם נקשור את חיינו בחייו, נימלא בכל הדרוש לחיינו הרוחניים. המשיח הוא האדון הנעלה ביותר, ובעל שליטה מוחלטת על כל כוח אחר.

11כאשר האמנתם במשיח לא עברתם מילה פיזית, אלא מילה רוחנית – המשיח הסיר מעליכם את האופי החוטא שלכם, ואת כל המעשים הרעים שנובעים ממנו. 12כי הטבע הישן והרע שלכם מת ונקבר עם המשיח כמסומל בטבילתכם, ואתם קמתם מהמוות יחד עם המשיח ונכנסתם לחיים חדשים לגמרי, בזכות אמונתכם בכוחו ובגבורתו של האלוהים אשר הקימו מן המתים. 13גם אתם הייתם פעם מתים באופן רוחני בגלל חטאיכם, הייתם משועבדים לתאוותיכם ולא נימלתם, אך אלוהים סלח לכל חטאיכם והעניק לכם חלק בחיי המשיח. 14הוא מחק את כל העדויות המאשימות אותנו באי־קיום חוקי התורה ומצוות ה׳. יתר על כן, הוא השמיד את גיליון העדויות המרשיעות בתקעו אותו על צלב המשיח. 15במעשה זה שלל אלוהים מהשטן את האפשרות להאשימנו בחטא, והציג לראווה לכל העולם את נצחונו של המשיח על הצלב, אשר בו נמחקו כל חטאינו ולא נותר להם זכר.

16לכן אל תניחו לאיש למתוח עליכם ביקורת על המשקה שאתם שותים, על האוכל שאתם אוכלים, או על ענייני שבתות וחגים, 17שכן דברים אלה הם משניים, ואילו הם צילו של העתיד לבוא – ישוע המשיח האדון.

18היזהרו מאנשים שרוצים לרמותכם ולשלול את שכרכם מאלוהים, מאנשים שמתגאים בענוותם ועובדים מלאכים. כל אמונתם מבוססת על ”חזיונות“ והם מלאי גאווה. 19אנשים אלה אינם מאמינים בעיקר ובחשוב ביותר – במשיח, שהוא הראש של גוף־המאמינים, וממנו בלבד ניזונים כל איברי הגוף, שגדלים ומתחזקים לפי רצון אלוהים.

20לכן אם מתם עם המשיח והשתחררתם מדרך המחשבה של העולם, מדוע אתם ממשיכים להשתעבד לחוקים וכללים שהומצאו על־ידי בני־אדם, כגון: 21אל תאחז בזה, אל תטעם מזה או אל תיגע בזה!? 22כל אלה מתייחסים לדברים ארעיים, שחולפים ונגמרים לאחר השימוש. 23חוקים אלה נראים מחוכמים בעיני אנשים שמעמידים פנים כאילו שהם משרתים את אלוהים – אלה שמתפארים בצניעותם והגאים בעובדה שהם מייסרים את גופם. אולם למעשה אין כל תועלת במעשים אלה; הם רק מוסיפים לגאוות האדם, ואינם מביאים כבוד לאלוהים.

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 2:1-23

1Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei care nu m‑au văzut față în față1 Lit.: nu mi‑au văzut fața în trup., 2pentru ca inimile lor să fie încurajate, să fie uniți în dragoste și să aibă parte de toată bogăția siguranței depline a priceperii, pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, și anume pe Cristos, 3în Care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. 4Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. 5Căci, chiar dacă sunt departe cu trupul, totuși, în duh sunt cu voi și mă bucur să văd buna voastră organizare și fermitatea credinței voastre în Cristos.

Trăire în Cristos și libertate față de filozofiile omenești

6Așadar, după cum L‑ați primit pe Cristos Isus, Domnul, tot așa să și continuați să umblați în El, 7înrădăcinați și zidiți în El, întăriți în credință, așa cum ați fost învățați, aducând din belșug mulțumire.

8Vedeți să nu cumva să fie cineva care să vă ia captivi prin vreo filozofie goală și înșelătoare, după tradiția oamenilor, după principiile8 Gr.: stoicheia, care poate însemna lucru elementar, învățătură fundamentală, literele alfabetului, elementele fundamentale pe care se zidește lumea, principiile fundamentale ale matematicii. În acest context expresia se poate referi la învățăturile elementare ale acestei lumi sau la spiritele naturii acestei lumi (ambele sensuri cu referire, probabil, la învățătura gnostică din acea vreme – gnosticismul era un curent filozofico-religios care învăța, în principal, că omul poate fi mântuit numai prin „cunoaștere“, la care puteau ajunge numai cei inițiați – referitoare la spiritele care operează în această lume și o controlează). lumii, și nu după Cristos.

9Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii 10și în El, Care este Capul oricărei conduceri și autorități, sunteți și voi împliniți. 11În El ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Cristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, 12fiind înmormântați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, Care L‑a înviat dintre cei morți.

13Pe voi, care erați morți în nelegiuirile13 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături. voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v‑a adus la viață împreună cu Cristos, când ne‑a iertat toate nelegiuirile. 14El a șters ceea ce era împotriva noastră, înscrisul14 Gr.: cheirografon, termen ce se referea la un document care autentifica existența unei datorii. cu regulile lui, care ne era ostil, și l‑a îndepărtat, pironindu‑l pe cruce. 15A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le‑a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce15 Sau: în (prin) El (adică prin Cristos). În textul grecesc nu avem decât pronumele personal persoana a 3‑a masculin, singular, care se poate referi fie la cruce (vezi v. 14), substantiv care în greacă este de gen masculin, singular, fie la Cristos (vezi v. 13)..

16Așadar, să nu cumva să vă judece cineva cu privire la mâncare și băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau la vreo lună nouă16 Vezi Num. 28:11-15. sau la vreo zi de Sabat, 17care sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare; trupul17 Sau: realitatea. însă este al lui Cristos. 18Să nu vă răpească premiul nimeni care‑și găsește plăcerea într‑o falsă smerenie și în închinarea la îngeri18 Sau: închinarea îngerilor., cercetând amănunțit lucrurile pe care le‑a văzut18 Mss bizantine redau: lucrurile pe care nu le‑a văzut., îngâmfat fiind, fără motiv, prin gândurile18 Lit.: mintea. firii lui. 19El nu se ține strâns de Cap, din Care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane, își primește creșterea pe care i‑o dă Dumnezeu.

20Dacă ați murit împreună cu Cristos față de principiile20 Vezi nota de la v. 8. lumii, de ce vă mai supuneți lor, ca și cum trăiți încă în lume? 21„Nu atinge!“, „Nu gusta!“, „Nu pune mâna!“ – 22toate acestea sunt pentru distrugere, odată ce au fost folosite, ele având la bază poruncile și învățăturile oamenilor. 23Ele au, într-adevăr, o formă de înțelepciune23 Lit.: un cuvânt de înțelepciune., printr‑o închinare autoimpusă și o falsă smerenie, prin asprime față de trup, însă nu sunt de niciun preț împotriva desfrâului firii.