Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסים 2:1-23

1אני רוצה שתדעו באיזו דאגה אני מתפלל בעדכם, בעד הקהילה בלודקיא ובעד כל אלה שאינם מכירים אותי אישית. 2אני מבקש מאלוהים שיעודד, ישמח ויאחד אתכם באהבה רבה איש לרעהו, כדי שתתנסו בחוויה המעשירה שבידיעת סודו של אלוהים, הלא הוא ישוע המשיח עצמו, 3אשר בו בלבד צפונים כל אוצרות החכמה והדעת.

4היודעים אתם מדוע אני כותב לכם את כל הדברים האלה? כדי שאיש לא יוכל לרמותכם בדברי־חלקות. 5אני אמנם רחוק מכם גיאוגרפית, אך לבי אתכם, ואני ממש מאושר לראות את אמונתכם החזקה והיציבה במשיח. 6לכן, אם אתם מאמינים שהאדון ישוע הוא מושיעכם, שמעו בקולו ושמרו את מצוותיו. 7השתרשו בו ושאבו כוחכם ממנו, החזיקו באמונה שקיבלתם, והודו לאלוהים על כל מעשיו.

8היזהרו מהאנשים שמנסים לרמותכם ולהרוס את אמונתכם בפילוסופיות ובתיאוריות מוטעות ושטחיות, שמבוססות על מחשבות אדם ולא על דברי המשיח. 9כל הטבע האלוהי גלום בגוף המשיח, 10ואם נקשור את חיינו בחייו, נימלא בכל הדרוש לחיינו הרוחניים. המשיח הוא האדון הנעלה ביותר, ובעל שליטה מוחלטת על כל כוח אחר.

11כאשר האמנתם במשיח לא עברתם מילה פיזית, אלא מילה רוחנית – המשיח הסיר מעליכם את האופי החוטא שלכם, ואת כל המעשים הרעים שנובעים ממנו. 12כי הטבע הישן והרע שלכם מת ונקבר עם המשיח כמסומל בטבילתכם, ואתם קמתם מהמוות יחד עם המשיח ונכנסתם לחיים חדשים לגמרי, בזכות אמונתכם בכוחו ובגבורתו של האלוהים אשר הקימו מן המתים. 13גם אתם הייתם פעם מתים באופן רוחני בגלל חטאיכם, הייתם משועבדים לתאוותיכם ולא נימלתם, אך אלוהים סלח לכל חטאיכם והעניק לכם חלק בחיי המשיח. 14הוא מחק את כל העדויות המאשימות אותנו באי־קיום חוקי התורה ומצוות ה׳. יתר על כן, הוא השמיד את גיליון העדויות המרשיעות בתקעו אותו על צלב המשיח. 15במעשה זה שלל אלוהים מהשטן את האפשרות להאשימנו בחטא, והציג לראווה לכל העולם את נצחונו של המשיח על הצלב, אשר בו נמחקו כל חטאינו ולא נותר להם זכר.

16לכן אל תניחו לאיש למתוח עליכם ביקורת על המשקה שאתם שותים, על האוכל שאתם אוכלים, או על ענייני שבתות וחגים, 17שכן דברים אלה הם משניים, ואילו הם צילו של העתיד לבוא – ישוע המשיח האדון.

18היזהרו מאנשים שרוצים לרמותכם ולשלול את שכרכם מאלוהים, מאנשים שמתגאים בענוותם ועובדים מלאכים. כל אמונתם מבוססת על ”חזיונות“ והם מלאי גאווה. 19אנשים אלה אינם מאמינים בעיקר ובחשוב ביותר – במשיח, שהוא הראש של גוף־המאמינים, וממנו בלבד ניזונים כל איברי הגוף, שגדלים ומתחזקים לפי רצון אלוהים.

20לכן אם מתם עם המשיח והשתחררתם מדרך המחשבה של העולם, מדוע אתם ממשיכים להשתעבד לחוקים וכללים שהומצאו על־ידי בני־אדם, כגון: 21אל תאחז בזה, אל תטעם מזה או אל תיגע בזה!? 22כל אלה מתייחסים לדברים ארעיים, שחולפים ונגמרים לאחר השימוש. 23חוקים אלה נראים מחוכמים בעיני אנשים שמעמידים פנים כאילו שהם משרתים את אלוהים – אלה שמתפארים בצניעותם והגאים בעובדה שהם מייסרים את גופם. אולם למעשה אין כל תועלת במעשים אלה; הם רק מוסיפים לגאוות האדם, ואינם מביאים כבוד לאלוהים.

New International Reader's Version

Colossians 2:1-23

1I want you to know how hard I am working for you. I’m concerned for those who are in Laodicea. I’m also concerned for everyone who has not met me in person. 2My goal is that their hearts may be encouraged and strengthened. I want them to be joined together in love. Then their understanding will be rich and complete. They will know the mystery of God. That mystery is Christ. 3All the treasures of wisdom and knowledge are hidden in him. 4But I don’t want anyone to fool you with words that only sound good. 5So even though I am away from you in body, I am with you in spirit. And I am glad to see that you are controlling yourselves. I am happy that your faith in Christ is so strong.

Having All Things in Christ

6You received Christ Jesus as Lord. So keep on living your lives in him. 7Have your roots in him. Build yourselves up in him. Grow strong in what you believe, just as you were taught. Be more thankful than ever before.

8Make sure no one controls you. They will try to control you by using false reasoning that has no meaning. Their ideas depend on human teachings. They also depend on the basic spiritual powers of this world. They don’t depend on Christ.

9God’s whole nature is living in Christ in human form. 10Because you belong to Christ, you have been made complete. He is the ruler over every power and authority. 11When you received Christ, your circumcision was not done by human hands. Instead, your circumcision was done by Christ. He put away the person you used to be. At that time, sin’s power ruled over you. 12When you were baptized, you were buried together with Christ. And you were raised to life together with him when you were baptized. You were raised to life by believing in God’s work. God himself raised Jesus from the dead.

13At one time you were dead in your sins. Your desires controlled by sin were not circumcised. But God gave you new life together with Christ. He forgave us all our sins. 14He wiped out what the law said that we owed. The law stood against us. It judged us. But he has taken it away and nailed it to the cross. 15He took away the weapons of the powers and authorities. He made a public show of them. He won the battle over them by dying on the cross.

Freedom From Human Rules

16So don’t let anyone judge you because of what you eat or drink. Don’t let anyone judge you about holy days. I’m talking about special feasts and New Moons and Sabbath days. 17They are only a shadow of the things to come. But what is real is found in Christ. 18Some people enjoy pretending they aren’t proud. They worship angels. But don’t let people like that judge you. These people tell you every little thing about what they have seen. They are proud of their useless ideas. That’s because their minds are not guided by the Holy Spirit. 19They aren’t connected anymore to the head, who is Christ. But the whole body grows from the head. The muscles and tendons hold the body together. And God causes it to grow.

20Some people still follow the basic spiritual powers of the world. But you died with Christ as far as these powers are concerned. So why do you act as if you still belong to the world? Here are the rules you follow. 21“Do not handle! Do not taste! Do not touch!” 22Rules like these are about things that will pass away soon. They are based on merely human rules and teachings. 23It is true that these rules seem wise. Because of them, people give themselves over to their own kind of worship. They pretend they are humble. They treat their bodies very badly. But rules like these don’t help. They don’t stop people from chasing after sinful pleasures.