Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסים 2:1-23

1אני רוצה שתדעו באיזו דאגה אני מתפלל בעדכם, בעד הקהילה בלודקיא ובעד כל אלה שאינם מכירים אותי אישית. 2אני מבקש מאלוהים שיעודד, ישמח ויאחד אתכם באהבה רבה איש לרעהו, כדי שתתנסו בחוויה המעשירה שבידיעת סודו של אלוהים, הלא הוא ישוע המשיח עצמו, 3אשר בו בלבד צפונים כל אוצרות החכמה והדעת.

4היודעים אתם מדוע אני כותב לכם את כל הדברים האלה? כדי שאיש לא יוכל לרמותכם בדברי־חלקות. 5אני אמנם רחוק מכם גיאוגרפית, אך לבי אתכם, ואני ממש מאושר לראות את אמונתכם החזקה והיציבה במשיח. 6לכן, אם אתם מאמינים שהאדון ישוע הוא מושיעכם, שמעו בקולו ושמרו את מצוותיו. 7השתרשו בו ושאבו כוחכם ממנו, החזיקו באמונה שקיבלתם, והודו לאלוהים על כל מעשיו.

8היזהרו מהאנשים שמנסים לרמותכם ולהרוס את אמונתכם בפילוסופיות ובתיאוריות מוטעות ושטחיות, שמבוססות על מחשבות אדם ולא על דברי המשיח. 9כל הטבע האלוהי גלום בגוף המשיח, 10ואם נקשור את חיינו בחייו, נימלא בכל הדרוש לחיינו הרוחניים. המשיח הוא האדון הנעלה ביותר, ובעל שליטה מוחלטת על כל כוח אחר.

11כאשר האמנתם במשיח לא עברתם מילה פיזית, אלא מילה רוחנית – המשיח הסיר מעליכם את האופי החוטא שלכם, ואת כל המעשים הרעים שנובעים ממנו. 12כי הטבע הישן והרע שלכם מת ונקבר עם המשיח כמסומל בטבילתכם, ואתם קמתם מהמוות יחד עם המשיח ונכנסתם לחיים חדשים לגמרי, בזכות אמונתכם בכוחו ובגבורתו של האלוהים אשר הקימו מן המתים. 13גם אתם הייתם פעם מתים באופן רוחני בגלל חטאיכם, הייתם משועבדים לתאוותיכם ולא נימלתם, אך אלוהים סלח לכל חטאיכם והעניק לכם חלק בחיי המשיח. 14הוא מחק את כל העדויות המאשימות אותנו באי־קיום חוקי התורה ומצוות ה׳. יתר על כן, הוא השמיד את גיליון העדויות המרשיעות בתקעו אותו על צלב המשיח. 15במעשה זה שלל אלוהים מהשטן את האפשרות להאשימנו בחטא, והציג לראווה לכל העולם את נצחונו של המשיח על הצלב, אשר בו נמחקו כל חטאינו ולא נותר להם זכר.

16לכן אל תניחו לאיש למתוח עליכם ביקורת על המשקה שאתם שותים, על האוכל שאתם אוכלים, או על ענייני שבתות וחגים, 17שכן דברים אלה הם משניים, ואילו הם צילו של העתיד לבוא – ישוע המשיח האדון.

18היזהרו מאנשים שרוצים לרמותכם ולשלול את שכרכם מאלוהים, מאנשים שמתגאים בענוותם ועובדים מלאכים. כל אמונתם מבוססת על ”חזיונות“ והם מלאי גאווה. 19אנשים אלה אינם מאמינים בעיקר ובחשוב ביותר – במשיח, שהוא הראש של גוף־המאמינים, וממנו בלבד ניזונים כל איברי הגוף, שגדלים ומתחזקים לפי רצון אלוהים.

20לכן אם מתם עם המשיח והשתחררתם מדרך המחשבה של העולם, מדוע אתם ממשיכים להשתעבד לחוקים וכללים שהומצאו על־ידי בני־אדם, כגון: 21אל תאחז בזה, אל תטעם מזה או אל תיגע בזה!? 22כל אלה מתייחסים לדברים ארעיים, שחולפים ונגמרים לאחר השימוש. 23חוקים אלה נראים מחוכמים בעיני אנשים שמעמידים פנים כאילו שהם משרתים את אלוהים – אלה שמתפארים בצניעותם והגאים בעובדה שהם מייסרים את גופם. אולם למעשה אין כל תועלת במעשים אלה; הם רק מוסיפים לגאוות האדם, ואינם מביאים כבוד לאלוהים.

Священное Писание

Колоссянам 2:1-23

1Я хочу, чтобы вы знали, как упорно я борюсь за вас, и за лаодикийцев, и за тех многих, кто даже не видел меня лично. 2Я хочу, чтобы это ободрило их, объединило в любви, чтобы они могли иметь глубокие и богатые познания о тайне Всевышнего, то есть о Масихе. 3В Нём скрыты все сокровища мудрости и знания. 4Я говорю вам об этом, чтобы никто не смог обмануть вас вкрадчивыми словами. 5Пусть меня и нет с вами физически, но духом я с вами, и меня радуют ваша сплочённость и ваша твёрдая вера в Масиха.

Предостережение против определённых лжеучений

6Поэтому, раз вы приняли Ису Масиха как Повелителя, то и живите в единении с Ним, 7укореняйтесь и растите в Нём. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. 8Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на духовных силах этого мира, а не на Масихе.

9Потому что в Масихе вся полнота Всевышнего пребывает в телесной форме, 10а вы обрели полноту в единении с Масихом, Который выше всех начальств и властей во Вселенной. 11В Нём вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершённым Масихом. 12Вы были погребены вместе с Масихом, поверив в Него и пройдя обряд погружения в воду2:12 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исы Масиха., и воскрешены вместе с Ним верой в силу Всевышнего, поднявшую Масиха из мёртвых.

13Когда-то вы были духовно мертвы из-за ваших грехов, так как ваша греховная природа ещё не была обрезана, но Всевышний оживил вас вместе с Масихом. Он простил все наши грехи, 14зачеркнув рукопись с направленными против нас предписаниями Закона; Он устранил эту рукопись, пригвоздив её ко кресту. 15Всевышний обезоружил начальства и власти духовного мира и выставил их на позор, восторжествовав над ними через то, что сделал Масих.

16Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьёте, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии2:16 Новолуние – исраильтяне, пользовавшиеся лунным календарём, праздновали начало каждого месяца, которое совпадало с новолунием. О церемониях, связанных с праздником Новолуния, см. Чис. 28:11-15., или за то, что вы работаете в субботний день2:16 Субботний день – седьмой день недели у иудеев, который был религиозным днём отдыха. См. пояснительный словарь.. 17Все эти религиозные установления были лишь тенью будущего, реальность же – Масих. 18Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим испорченным умом. 19Они потеряли связь с Главой2:19 На языке оригинала это слово может означать и «глава» (руководитель), и «голова» (часть тела)., которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок и растущим благодаря Всевышнему.

20Если вы умерли с Масихом для духовных сил этого мира, то почему же вы по-прежнему живёте как люди, принадлежащие этому миру, подчиняясь таким земным правилам, как: 21«этого не бери», «того не ешь», «к этому не прикасайся»? 22Всё это лишь человеческие правила и понятия2:22 См. Ис. 29:13; Мат. 15:9. относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении. 23Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела. На самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями.