Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל-הפיליפיים 3:1-21

1אחים יקרים, יקרה אשר יקרה, שמחו תמיד באדוננו! אף פעם לא אחדל להזכיר לכם, וטוב שתשמעו זאת פעמים רבות.

2היזהרו מהאנשים הרשעים – אני קורא להם ”כלבים מסוכנים“ – שטוענים שאם ברצונכם להיוושע עליכם לקיים ברית־מילה. 3הרי חיתוך בשרנו לא עושה אותנו בני־אלוהים; המילה האמיתית היא לאהוב את אלוהים ולשרתו בלב ונפש. אנחנו, המאמינים, מתפארים במה שהמשיח עשה למעננו, ואנו יודעים שאיננו מסוגלים להושיע את עצמנו.

4אם למישהו הייתה סיבה לקוות שיוכל להושיע את עצמו – לי הייתה סיבה כזאת. אילו אפשר היה להיוושע על־ידי מעשים, הייתי נימנה עם הנושעים. 5הרי נולדתי למשפחה יהודית טהורה משבט בנימין, עברתי מילה בהיותי בן שמונה ימים, כך שהייתי יהודי יהודי! הייתי חבר בכת הפרושית, אשר דרשה קיום קפדני של כל מצוות התורה וכל המנהגים היהודיים. 6האם הייתי קנאי? כן, הייתי קנאי כל־כך עד שרדפתי את הקהילה המשיחית; והשתדלתי לקיים את כל המצוות, החוקים והמנהגים היהודיים עד לפרט הקטן ביותר.

7אך עתה השלכתי הצידה את כל הדברים שפעם הגזמתי בהערכתם ובחשיבותם, כדי שאוכל לקוות ולבטוח רק במשיח. 8אכן, בהשוואה ליתרון היקר והחשוב שבהכרת המשיח, כל דבר אחר הוא חסר חשיבות. ויתרתי על הכול, כי לעומת המשיח הכול נראה חסר ערך. עשיתי זאת למען המשיח, 9כדי שיחיה בי ואני בו, ולא חשבתי יותר שביכולתי להושיע את עצמי על־ידי מעשים טובים או על־ידי קיום מצוות התורה. אלוהים מצדיק אותנו בזכות אמונתנו בישוע המשיח, ולכן עלינו לבטוח במשיח ולהאמין שהוא זה שמושיע אותנו. 10ויתרתי על הכול, כי נוכחתי לדעת שזוהי הדרך היחידה להכיר את המשיח, להתנסות בכוחו האדיר אשר הקימו מן המתים, ולגלות בעצמי את משמעות הסבל והמוות עם המשיח. 11כל זה בתקווה להיות בין אלה שהמשיח יקים לתחייה מן המתים.

12איני מנסה לרמוז שאני מושלם. טרם למדתי את כל אשר עלי ללמוד, אך אני חותר לקראת היום שבו אהיה מה שהמשיח רצה שאהיה כאשר הושיע אותי. 13עדיין לא הגעתי לשלמות הזאת, אך אני אוזר את מיטב כוחותיי למען מטרה אחת: לשכוח את העבר ולהביט בציפייה ובתקווה אל העתיד. 14אני מתאמץ להגיע אל סוף המרוץ, כדי לקבל את הפרס שלמענו קורא לנו אלוהים השמימה, בזכות מה שעשה ישוע המשיח למעננו.

15אני מקווה שגם אתם, המבוגרים יותר באמונה, שואפים לאותה מטרה. אם אינכם מסכימים איתי בכמה דברים, אני מאמין שאלוהים יבהיר לכם אותם – 16בתנאי שתצייתו לקול אלוהים שבקרבכם.

17אחים יקרים, קחו דוגמה מדרך החיים שלי ושל כל אלה שחיים כמוני. 18כבר אמרתי לכם פעמים רבות, ואני שוב אומר לכם כשדמעות בעיני: אנשים רבים נותנים את הרושם כאילו הם הולכים בדרך המשיחית, בעוד שלמעשה הם אויבי המשיח! 19אנשים אלה נועדו לאבדון! שכן אלוהיהם הוא תאבונם. הם מתגאים במה שעליהם להתבייש, וחושבים על חיי העולם הזה בלבד. 20ואילו אנחנו אזרחי השמים, ומשם אנו מצפים לשובו של המשיח ישוע. 21כשהמשיח יחזור אלינו, הוא ישנה את גופנו המת לגוף מפואר והדור כגופו, על־ידי אותו כוח אדיר שבו ינצח את הכול.

New Russian Translation

Филиппийцам 3:1-21

Предостережение против тех, кто надеется на свою праведность

1Наконец, братья, радуйтесь в Господе! Мне не трудно писать об этом еще и еще раз, потому что для вас это будет надежней.

2Берегитесь псов, берегитесь людей, делающих зло, берегитесь «членовредителей»3:2 Это были лжеучители, которые проповедовали, что для спасения необходимо быть обрезанным.. 3Истинно обрезанные – это мы с вами, поклоняющиеся под руководством Духа Божьего, хвалящиеся Иисусом Христом и не полагающиеся на внешнее, 4хотя я и могу полагаться на это. Если у кого-то и есть основания полагаться на внешнее, то тем более у меня. 5Я был обрезан на восьмой день от рождения, происхожу из израильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей3:5 Букв.: «Я еврей из евреев»., и по отношению к Закону – фарисей. 6Я ревностно преследовал Церковь, и с точки зрения законнической праведности – беспорочен.

7Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа считаю потерей. 8И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире я стал почитать за сор, и я все отбросил прочь ради приобретения Христа, 9ради того, чтобы быть с Ним не со своей уже праведностью по Закону, но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от Бога через веру. 10Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его, я хочу разделить с Ним Его страдания и стать как Он в Его смерти. 11Тогда, надеюсь, я достигну и воскресения из мертвых.

12Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я стремлюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос Иисус. 13Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди. 14Я стремительно иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания в Иисусе Христе.

15Нам всем, духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если же вы в чем-то мыслите иначе, то и это Бог вам откроет. 16Но давайте будем жить согласно тому, чего мы уже достигли.

Наша Родина на небесах

17Подражайте мне, братья, и возьмите за образец тех, кто уже следует примеру, который вы имеете в нас. 18Потому что многие, о которых я вам говорил раньше и сейчас говорю со слезами на глазах, живут как враги креста Христова. 19Их конец – погибель, их бог – это их желудок, и то, чем они хвалятся, позорит их; их мысли направлены на земное. 20Наша же родина на небесах, и оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа. 21Ему дана сила покорить Себе все, и действием этой силы Он изменит наши униженные тела так, что они будут подобны Его славному телу.