Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 6:1-24

1ילדים, שמעו בקול הוריכם, כי כך נאה. 2המצווה הראשונה בעשרת־הדיברות הנושאת הבטחה בצידה היא: ”כבד את אביך ואת אמך!“ 3מהי ההבטחה? אם תכבד את אביך ואת אמך יאריכו ימיך ויהיה לך טוב בחיים.

4הורים, אל תציקו לילדיכם! אל תרגיזו ואל תכעיסו אותם, אלא גדלו אותם לפי החינוך והמוסר של ישוע המשיח אדוננו.

5עבדים, שמעו בקול אדוניכם; כבדו ושרתו אותם כמו את המשיח. 6‏-7אל תנסו להרשים את אדוניכם בעבודתכם הקשה רק כשהם מביטים בכם! עבדו במסירות ובשמחה בכל עת, כאילו שאתם עובדים למען המשיח (ולא למען בני־אדם) ועושים את רצון אלוהים מכל לבכם. 8זכרו, האדון יגמול לכם על כל מעשה טוב שאתם עושים, בין אם אתם עבדים ובין אם אתם בני־חורין.

9אתם, האדונים, התנהגו כהלכה עם עבדיכם. אל תגערו בהם ואל תאיימו עליהם! זכרו, אתם בעצמכם עבדי המשיח; אדונכם הוא גם אדונם, ואין לפניו משוא־פנים.

10לסיום, ברצוני להזכיר לכם שכוחכם צריך לנבוע מגבורת אלוהים שבכם. 11הצטיידו בכלי הנשק שאלוהים מעמיד לרשותכם, כדי שתוכלו לעמוד נגד התקפות השטן ותחבולותיו. 12כי איננו נלחמים נגד בשר ודם, אלא נגד שליטי העולם הבלתי־נראה; נגד אותם כוחות רשע השולטים בעולם הזה, ונגד רוחות רעות ומרושעות.

13על כן אחזו בכלי הנשק שאלוהים מעניק לכם, כדי שתוכלו להדוף את התקפות האויב, ואף תוכלו לעמוד איתן לאחר המאבק.

14אך לשם כך עליכם לחגור את חגורת האמת, ללבוש את שריון הצדק, 15ולנעול נעליים שיקלו עליכם לצעוד ולבשר את בשורת השלום של אלוהים. 16בנוסף לכל זה: בכל קרב תזדקקו לאמונה כמגן, כדי לעצור את חצי הרשע שמכוון השטן לעברכם. 17תזדקקו גם לכובע הישועה ולחרב הרוח, שהיא דבר האלוהים.

18התמידו בתפילה! בקשו מאלוהים כל דבר בהתאם לרצון רוח הקודש. התחננו לפניו, הזכירו לו את צרכיכם, והמשיכו להתפלל למען כל המאמינים באשר הם. 19התפללו גם בעדי ובקשו מאלוהים שישים בפי את המילים הנכונות, כשאני מבשר לאחרים באומץ, וכשאני מספר להם כי ישועת אלוהים היא גם עבור הגויים. 20עתה אני אסור באזיקים משום שהטפתי את בשורת אלוהים, אך התפללו שאמשיך לבשר באומץ למען אלוהים גם כאן בכלא, כפי שמוטל עלי.

21טוכיקוס, אחינו החביב והמשרת הנאמן בעבודת האדון, יספר לכם את כל מעשי וקורותיי. 22שלחתי אותו אליכם כדי שיספר לכם את כל מה שקרה לנו, וכדי שדבריו יעודדו אתכם.

23אחי היקרים, יברך אתכם האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו בשלום, באהבה ובאמונה. 24ברכת האלוהים וחסדו עם כל האוהבים באמת את ישוע המשיח אדוננו.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 6:1-24

1Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept! 2„Cinstește‑i pe tatăl tău și pe mama ta“ este prima poruncă însoțită de o promisiune: 3„pentru ca să‑ți fie bine și să fii longeviv pe pământ!“3 Vezi Deut. 5:16.

4Părinților4 Sau: Taților., nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți‑i în disciplina și învățătura Domnului!

5Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur, în sinceritatea inimii voastre, ca de Cristos, 6nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște robi ai lui Cristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. 7Slujiți cu bunăvoință, ca pentru Domnul, și nu ca pentru oameni, 8știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber.

9Stăpânilor, faceți‑le și voi la fel, renunțând la amenințări, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea Lui nu este părtinire.

Armura lui Dumnezeu

10În cele din urmă, întăriți‑vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 11Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. 12Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. 13De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și, după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. 14Așadar, stați fermi, având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății 15și având picioarele încălțate cu râvna15 Termenul grecesc se referă la starea în care se află soldatul gata pregătit de război, starea de alertă constantă înainte de o mare confruntare armată. Evangheliei păcii. 16Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. 17Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18Rugați‑vă în orice vreme în Duhul, aducând18 Lit.: prin. tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. 19Rugați‑vă și pentru mine, pentru ca, atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută, cu îndrăzneală, taina Evangheliei, 20al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați‑vă să vorbesc cu îndrăzneală, așa cum trebuie.

Salutări finale

21Ca să știți și voi lucrurile privitoare la mine și ce fac, vă va spune totul Tyhikos, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul. 22L‑am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile.

23Pace fraților, dragoste și credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Cristos! 24Harul să fie cu toți cei care‑L iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos în curăție! Amin.