Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 6:1-24

1ילדים, שמעו בקול הוריכם, כי כך נאה. 2המצווה הראשונה בעשרת־הדיברות הנושאת הבטחה בצידה היא: ”כבד את אביך ואת אמך!“ 3מהי ההבטחה? אם תכבד את אביך ואת אמך יאריכו ימיך ויהיה לך טוב בחיים.

4הורים, אל תציקו לילדיכם! אל תרגיזו ואל תכעיסו אותם, אלא גדלו אותם לפי החינוך והמוסר של ישוע המשיח אדוננו.

5עבדים, שמעו בקול אדוניכם; כבדו ושרתו אותם כמו את המשיח. 6‏-7אל תנסו להרשים את אדוניכם בעבודתכם הקשה רק כשהם מביטים בכם! עבדו במסירות ובשמחה בכל עת, כאילו שאתם עובדים למען המשיח (ולא למען בני־אדם) ועושים את רצון אלוהים מכל לבכם. 8זכרו, האדון יגמול לכם על כל מעשה טוב שאתם עושים, בין אם אתם עבדים ובין אם אתם בני־חורין.

9אתם, האדונים, התנהגו כהלכה עם עבדיכם. אל תגערו בהם ואל תאיימו עליהם! זכרו, אתם בעצמכם עבדי המשיח; אדונכם הוא גם אדונם, ואין לפניו משוא־פנים.

10לסיום, ברצוני להזכיר לכם שכוחכם צריך לנבוע מגבורת אלוהים שבכם. 11הצטיידו בכלי הנשק שאלוהים מעמיד לרשותכם, כדי שתוכלו לעמוד נגד התקפות השטן ותחבולותיו. 12כי איננו נלחמים נגד בשר ודם, אלא נגד שליטי העולם הבלתי־נראה; נגד אותם כוחות רשע השולטים בעולם הזה, ונגד רוחות רעות ומרושעות.

13על כן אחזו בכלי הנשק שאלוהים מעניק לכם, כדי שתוכלו להדוף את התקפות האויב, ואף תוכלו לעמוד איתן לאחר המאבק.

14אך לשם כך עליכם לחגור את חגורת האמת, ללבוש את שריון הצדק, 15ולנעול נעליים שיקלו עליכם לצעוד ולבשר את בשורת השלום של אלוהים. 16בנוסף לכל זה: בכל קרב תזדקקו לאמונה כמגן, כדי לעצור את חצי הרשע שמכוון השטן לעברכם. 17תזדקקו גם לכובע הישועה ולחרב הרוח, שהיא דבר האלוהים.

18התמידו בתפילה! בקשו מאלוהים כל דבר בהתאם לרצון רוח הקודש. התחננו לפניו, הזכירו לו את צרכיכם, והמשיכו להתפלל למען כל המאמינים באשר הם. 19התפללו גם בעדי ובקשו מאלוהים שישים בפי את המילים הנכונות, כשאני מבשר לאחרים באומץ, וכשאני מספר להם כי ישועת אלוהים היא גם עבור הגויים. 20עתה אני אסור באזיקים משום שהטפתי את בשורת אלוהים, אך התפללו שאמשיך לבשר באומץ למען אלוהים גם כאן בכלא, כפי שמוטל עלי.

21טוכיקוס, אחינו החביב והמשרת הנאמן בעבודת האדון, יספר לכם את כל מעשי וקורותיי. 22שלחתי אותו אליכם כדי שיספר לכם את כל מה שקרה לנו, וכדי שדבריו יעודדו אתכם.

23אחי היקרים, יברך אתכם האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו בשלום, באהבה ובאמונה. 24ברכת האלוהים וחסדו עם כל האוהבים באמת את ישוע המשיח אדוננו.

New International Reader's Version

Ephesians 6:1-24

1Children, obey your parents as believers in the Lord. Obey them because it’s the right thing to do. 2Scripture says, “Honor your father and mother.” That is the first commandment that has a promise. 3“Then things will go well with you. You will live a long time on the earth.” (Deuteronomy 5:16)

4Fathers, don’t make your children angry. Instead, instruct them and teach them the ways of the Lord as you raise them.

5Slaves, obey your masters here on earth. Respect them and honor them with a heart that is true. Obey them just as you would obey Christ. 6Don’t obey them only to please them when they are watching. Do it because you are slaves of Christ. Be sure your heart does what God wants. 7Serve your masters with all your heart. Work as serving the Lord and not as serving people. 8You know that the Lord will give each person a reward. He will give it to them in keeping with the good they do. It doesn’t matter whether they are a slave or not.

9Masters, treat your slaves in the same way. When you warn them, don’t be too hard on them. You know that the God who is their Master and yours is in heaven. And he treats everyone the same.

God’s Armor for Believers

10Finally, let the Lord make you strong. Depend on his mighty power. 11Put on all of God’s armor. Then you can remain strong against the devil’s evil plans. 12Our fight is not against human beings. It is against the rulers, the authorities and the powers of this dark world. It is against the spiritual forces of evil in the heavenly world. 13So put on all of God’s armor. Evil days will come. But you will be able to stand up to anything. And after you have done everything you can, you will still be standing. 14So remain strong in the faith. Put the belt of truth around your waist. Put the armor of godliness on your chest. 15Wear on your feet what will prepare you to tell the good news of peace. 16Also, pick up the shield of faith. With it you can put out all the flaming arrows of the evil one. 17Put on the helmet of salvation. And take the sword of the Holy Spirit. The sword is God’s word.

18At all times, pray by the power of the Spirit. Pray all kinds of prayers. Be watchful, so that you can pray. Always keep on praying for all the Lord’s people. 19Pray also for me. Pray that whenever I speak, the right words will be given to me. Then I can be bold as I tell the mystery of the good news. 20Because of the good news, I am being held by chains as the Lord’s messenger. So pray that I will be bold as I preach the good news. That’s what I should do.

Final Greetings

21Tychicus is a dear brother. He is faithful in serving the Lord. He will tell you everything about me. Then you will know how I am and what I am doing. 22That’s why I am sending him to you. I want you to know how we are. And I want him to encourage you.

23May God the Father and the Lord Jesus Christ give peace to the brothers and sisters. May they also give the believers love and faith.

24May grace be given to everyone who loves our Lord Jesus Christ with a love that will never die.