Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 5:1-33

1עליכם ללכת בעקבות אלוהים, כי אתם ילדיו והוא אוהב אתכם. 2אהבו איש את רעהו, כשם שהמשיח אהב אותנו וביטא אהבה זאת בהקריבו את עצמו למעננו, כדי לסלוח על חטאינו, וקורבנו היה רצוי לאלוהים.

3בכל הנוגע למעשי זנות למיניהם, מעשי טומאה ואהבת בצע – אפילו אל תזכירו אותם! נושאים אלה אינם הולמים שיחת מאמינים משיחיים. 4הימנעו גם מניבול־פה, דברי שטות וליצנות – אין הם הולמים אתכם! לעומת זאת, הזכירו איש לרעהו את טוב־לבו של אלוהים והיו אסירי תודה.

5דעו לכם כי הזונים ואוהבי הבצע, שאינם אלא עובדי אלילים, לעולם לא יירשו את מלכות האלוהים והמשיח, כי הם אוהבים את דברי העולם הזה יותר מאשר את אלוהים. 6אל תניחו לאיש להתעות אתכם בנושא זה, כי בגלל חטאים כאלה ישפוך אלוהים את זעמו על מי שמורד בו. 7אף אל תתחברו עם אנשים כאלה! 8פעם חייתם בחשכה ובחטא, אך כעת אתם חיים באור אדוננו, והתנהגותכם צריכה להוכיח זאת. 9שכן פרי הרוח והאור הוא כל דבר טוב, צודק ואמיתי.

10השתדלו ללמוד מה רצוי בעיני אדוננו. 11אל תשתתפו במעשים רעים למיניהם שאינם מביאים כל תועלת, אלא הוקיעו אותם! 12בושה וחרפה היא מה שעושים הרשעים בסתר. 13כשאתה חושף אותם לאור נראים חטאיהם בבירור, ובמקום שבו ניתן לראות בבירור יש אור. 14על כן נֶאֱמַר: ”התעורר, אתה הישן, קום מן המתים והמשיח יאיר עליך!“

15‏-16לפיכך התנהגו בזהירות, שכן אלה הם ימים קשים. אל תהיו שוטים, אלא חכמים, ונצלו היטב כל הזדמנות לעשות מעשים טובים. 17אל תתנהגו בחוסר מחשבה, אלא השתדלו להבין מה רוצה האדון שתעשו, ועשו זאת! 18אל תרבו בשתיית יין, כי שתייה מרובה גורמת למעשים רעים. לעומת זאת, מלאו עצמכם ברוח הקודש והניחו לו לשלוט בכם.

19בפגשכם זה את זה שוחחו על אודות האדון, צטטו מזמורי תהלים, שירו שירים רוחניים וזמרו לאלוהים בלבבכם. 20הודו תמיד על כל דבר לאלוהים אבינו בשם ישוע המשיח אדוננו.

21כבדו את המשיח על־ידי כניעתכם איש לרעהו. 22נשים, עליכן להיכנע ולציית לבעליכן, כשם שאתן נכנעות ומצייתות למשיח. 23כי הבעל הוא ראש האישה, כשם שהמשיח הוא ראש הקהילה, שהיא גופו ואשר למענה הקריב את חייו, כדי להושיעה ולדאוג לה. 24אם כן, עליכן, הנשים, להיכנע ברצון לבעליכן בכל דבר, כשם שהקהילה נכנעת למשיח.

25אתם, הבעלים, אהבו את נשותיכם באותה מידה שאהב המשיח את הקהילה, כשהקריב את חייו למענה 26כדי לזכותה ולקדשה, לרחצה בדבר אלוהים, 27למען יוכל להעמידה לפניו כקהילה יפה וקדושה, חסרת־דופי, כתם או פגם. 28על הבעלים לאהוב את נשותיהם כמו את עצמם, כי הבעל ואשתו אחד הם. 29‏-30הרי איש אינו שונא את גופו, אלא מזין אותו ודואג לו באהבה, כשם שהמשיח דואג לקהילתו, ואנו הרי איברי גופו, בשר מבשרו. 31כפי שאומר הכתוב:5‏.31 ה 31 בראשית ב 24 ”על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד.“ 32קשר הנשואים הוא דבר מופלא, אך יש בו הקבלה לקשר שבין המשיח והקהילה.

33אם כן, אני חוזר ואומר: הבעל חייב לאהוב את אשתו כמו את עצמו, והאישה חייבת לכבד את בעלה ולציית לו.

New International Reader's Version

Ephesians 5:1-33

1You are the children that God dearly loves. So follow his example. 2Lead a life of love, just as Christ did. He loved us. He gave himself up for us. He was a sweet-smelling offering and sacrifice to God.

3There should not be even a hint of sexual sin among you. Don’t do anything impure. And do not always want more and more. These are not the things God’s holy people should do. 4There must not be any bad language or foolish talk or dirty jokes. They are out of place. Instead, you should give thanks. 5Here is what you can be sure of. Those who give themselves over to sexual sins are lost. So are people whose lives are impure. The same is true of those who always want more and more. People who do these things might as well worship statues of gods. No one who does them will receive a share in the kingdom of Christ and of God. 6Don’t let anyone fool you with worthless words. People who say things like that aren’t obeying God. He is angry with them. 7So don’t go along with people like that.

8At one time you were in the dark. But now you are in the light because of what the Lord has done. Live like children of the light. 9The light produces what is completely good, right and true. 10Find out what pleases the Lord. 11Have nothing to do with the acts of darkness. They don’t produce anything good. Show what they are really like. 12It is shameful even to talk about what people who don’t obey do in secret. 13But everything the light shines on can be seen. And everything that the light shines on becomes a light. 14That is why it is said,

“Wake up, sleeper.

Rise from the dead.

Then Christ will shine on you.”

15So be very careful how you live. Do not live like people who aren’t wise. Live like people who are wise. 16Make the most of every opportunity. The days are evil. 17So don’t be foolish. Instead, understand what the Lord wants. 18Don’t fill yourself up with wine. Getting drunk will lead to wild living. Instead, be filled with the Holy Spirit. 19Speak to one another with psalms, hymns and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. 20Always give thanks to God the Father for everything. Give thanks to him in the name of our Lord Jesus Christ.

Teachings for Christian Families

21Follow the lead of one another because of your respect for Christ.

22Wives, follow the lead of your own husbands as you follow the Lord. 23The husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church. The church is Christ’s body. He is its Savior. 24The church follows the lead of Christ. In the same way, wives should follow the lead of their husbands in everything.

25Husbands, love your wives. Love them just as Christ loved the church. He gave himself up for her. 26He did it to make her holy. He made her clean by washing her with water and the word. 27He did it to bring her to himself as a brightly shining church. He wants a church that has no stain or wrinkle or any other flaw. He wants a church that is holy and without blame. 28In the same way, husbands should love their wives. They should love them as they love their own bodies. Any man who loves his wife loves himself. 29After all, no one ever hated their own body. Instead, they feed and care for their body. And this is what Christ does for the church. 30We are parts of his body. 31Scripture says, “That’s why a man will leave his father and mother and be joined to his wife. The two will become one.” (Genesis 2:24) 32That is a deep mystery. But I’m talking about Christ and the church. 33A husband also must love his wife. He must love her just as he loves himself. And a wife must respect her husband.