Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 3:1-21

1אני, פולוס, עבד ישוע המשיח, נמצא כאן בבית־הסוהר בגללכם. 2‏-3אתם ודאי יודעים שאלוהים הטיל עלי את המשימה המיוחדת להראות לכם, הגויים, את חסדו, כפי שכבר ציינתי בקצרה באחד ממכתבי. אלוהים עצמו גילה לי את תוכניתו הסודית האומרת שגם הגויים כלולים בחסדו זה.

4אני מספר לכם את כל זאת כדי שתבינו כיצד אני יודע את סוד המשיח. 5בדורות הראשונים הסתיר אלוהים מעמו את הסוד הזה, אך עתה גילהו לשליחיו ונביאיו באמצעות רוח הקודש.

6זהו הסוד: על־ידי הבשורה היהודים והגויים הם יורשים שווים של העושר המיועד לבני־האלוהים; הם חברים שווי־זכויות בקהילת האלוהים, ושותפים בהבטחותיו שניתנו על־ידי המשיח לכל המאמינים בו (במשיח). 7אלוהים העניק לי את הזכות הנפלאה לספר לכולם על אודות תוכניתו זאת, ונתן לי את הכישרון והיכולת לעשות זאת כהלכה. 8אכן, לי, הצעיר מכל המאמינים, העניק אלוהים את הזכות והחסד לבשר לגויים את הבשורה של עושר המשיח – עושר שהוא מעל ומעבר לכושר הבנתנו – 9ולהסביר לכל האנשים שאלוהים הוא גם מושיעם של הגויים, כפי שבורא־הכול תכנן מבראשית. 10מדוע? כדי שכל הכוחות, השרים והשליטים אשר בשמים יראו את חכמתו הנפלאה של אלוהים, וכל בני־משפחתו, יהודים וגויים, ייראו מאוחדים בקהילתו, 11בדרך שבה תמיד תכנן זאת על־ידי ישוע המשיח אדוננו.

12עתה אנו יכולים לבוא ישר אל נוכח האלוהים, ללא חשש ובטוחים שישמח לבואנו, בזכות אמונתנו בישוע המשיח.

13לפיכך אל תדאגו על סבלי למענכם אלא התעודדו והתגאו בכך! 14בחשבי על תוכנית נפלאה זאת אני כורע ברך לפני האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, 15אשר על שמו נקראו כל המשפחות בארץ ובשמים, 16ואני מתפלל שבאמצעות רוח הקודש הוא יעניק לכם כוח וגבורה פנימיים מתוך אוצרו הנהדר והאין־סופי. 17אני מתפלל שהמשיח באמת ישכון בלבבכם על־ידי אמונתכם ושתתחזקו באהבה, 18כדי שתוכלו לתפוש ולהבין, יחד עם שאר המאמינים, עד כמה עצומה, רבה, עמוקה וחובקת היא אהבת המשיח, 19וכדי שתתנסו בעצמכם באהבה נפלאה זאת, שהיא מעל ומעבר להבנתנו. וכך תימלאו כולכם באלוהים עצמו.

20אלוהים יכול להרבות את חסדו אלינו, ולפעול בנו מעל ומעבר למה שאנו מסוגלים לתאר או לבקש. 21כל הכבוד והתהילה לאלוהים בקרב המאמינים ובישוע המשיח, לדור ודור עד עולם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Эфесянам 3:1-21

Павлус избран возвещать Радостную Весть язычникам

1Вот почему я, Павлус, нахожусь в заключении за Исо Масеха, ради вас, язычников.

2Вы, конечно же, слышали о том, что Всевышний возложил на меня ответственность передать вам Его благодать. 3Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. 4Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Масеха, 5которая не была открыта прежним поколениям людей, но теперь Дух открыл её святым посланникам Всевышнего3:5 То есть посланникам Масеха. и пророкам. 6Тайна эта заключается в том, что через Радостную Весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Всевышнего и членами единого тела. Им также принадлежит обещание, данное всем тем, кто присоединяется к Исо Масеху.

7По благодати Всевышнего, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой Радостной Вести. 8Я – самый незначительный из всего святого народа Всевышнего, но мне была дана эта привилегия: возвещать язычникам Радостную Весть о неизмеримом богатстве Масеха. 9Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Всевышним, сотворившим всё. 10Согласно ему многообразная мудрость Всевышнего должна теперь открыться начальствам и властям на небесах через вселенскую общину последователей Масеха. 11Это Его вечный замысел, который Он осуществил в Исо Масехе, нашем Повелителе. 12В единении с Масехом и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Всевышнему. 13Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе.

Любовь Исо Масеха

14Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Небесным Отцом, 15от Которого каждый род на небесах и на земле получил жизнь. 16Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой 17и чтобы через веру в ваши сердца вселился Масех; 18молюсь, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, вместе со всем святым народом Всевышнего могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Масеха 19и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Всевышнего. 20А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чём мы просим или даже о чём помышляем, 21да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Исо Масеха и через вселенскую общину Его последователей! Аминь.