Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השליח אל האפסיים 2:1-22

1פעם הייתם מתים באופן רוחני; הייתם תחת קללת האל בגלל מעשיכם הרעים. 2חייתם לפי דרך־החיים של העולם הזה ושמעתם לקול השטן, שהוא השליט הרשע של הרוחות הרעות, והפועל עדיין בכל כוחו באנשים המורדים בה׳. 3כולנו חיינו בעבר בצורה כזאת. אורח־חיינו ביטא את רוע לבנו וכניעתנו לתשוקותינו ותאוותינו. נולדנו בעלי טבע מושחת, והיינו תחת זעם אלוהים כשאר בני־האדם.

4אבל אלוהים הוא אב מלא רחמים! הוא אהב אותנו כל־כך, 5עד כי למרות שהיינו מתים (באופן רוחני) ואשמים בעיניו בגלל חטאינו, הוא החזיר אותנו לחיים כשהקים לתחייה את המשיח – זכרו שנושענו רק בזכות חסדו הרב – 6והעלה אותנו מהקבר עם המשיח, כדי שנשב איתו במרומים. 7כך הוא מראה לכל הדורות הבאים את רוחב־לבו, טובו וחסדו הנפלא, שביטא כלפינו בישוע המשיח.

8נושעתם בזכות חסדו וטוב־לבו, על־ידי אמונתכם במשיח. כל זאת אינה שלכם; זוהי מתנתו של אלוהים, ואין היא תלויה בשום מעשה שעשיתם. 9איננו יכולים להתפאר בישועה זאת, שכן איש מאיתנו לא הרוויח אותה! אלוהים נתן לנו את הישועה הזאת במתנה. 10אלוהים עצמו עשה אותנו כפי שאנחנו עכשיו; הוא בחר בנו בישוע המשיח כדי שנעשה מעשים טובים, לפי תוכניתו מקדם.

11אל תשכחו שנולדתם ”ערלים“, ואלה אשר נימולו בידי אדם הם כינו אתכם ”ערלים“. 12באותה עת הייתם רחוקים מהמשיח, ונחותים מעם ישראל בחיר האלוהים; לא הייתה לכם כל זכות לבריתות ההבטחה, לא הייתה לכם תקווה ולא היה לכם אל.

13אבל עכשיו אתם שייכים לישוע המשיח, ולמרות שפעם הייתם רחוקים מאלוהים, כעת אתם קרובים אליו בזכות דמו של המשיח שנשפך למענכם. 14כי המשיח עצמו הוא שלומנו; הוא השכין שלום בינינו היהודים לביניכם הגויים, כשהרס את המחיצה בינינו ועשה משנינו אחד. 15על־ידי מותו שם המשיח קץ לשנאה ולאיבה שהייתה בינינו – איבה שנבעה מכך שחוקי התורה היו לטובת היהודים ולא כללו את הגויים – כי המשיח מת כדי לבטל את שיטת חוקי התורה. ואז הוא לקח את שתי הקבוצות שהתנגדו זו לזו ועשה מהן גוף אחד. כך הוא מיזג אותנו יחדיו ויצר מאיתנו אדם אחד חדש, וכך עשה שלום. 16כאיברים של גוף אחד, נעלמה האיבה שהייתה בינינו, כי המשיח שם קץ לאיבה המתמדת בינינו וריצה אותנו לאלוהים בהקריבו את עצמו על הצלב. 17ואז הוא בישר את בשורת השלום לכם, הגויים, שהייתם רחוקים ממנו, ולנו, היהודים, שהיינו קרובים. 18עתה באמצעותו ובזכותו יכולים כולנו, יהודים וגויים, לבוא אל אלוהים האב בעזרת רוח הקודש.

19אם כן, עתה אינכם זרים ונחותים, אלא בני־משפחתו של אלוהים ואזרחים בממלכת אלוהים, יחד עם כל המאמינים האחרים. 20אתם בנויים על היסודות שהניחו השליחים והנביאים, וישוע המשיח עצמו הוא אבן הפינה. 21אנחנו, המאמינים, מחוברים אל המשיח ואיש אל רעהו בהתאמה, וכולנו מהווים היכל קודש לה׳. 22גם אתם מחוברים אל המשיח ואיש אל רעהו, ומהווים משכן לרוח הקודש של אלוהים.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Эфесянам 2:1-22

Спасение по благодати через веру в Исо Масеха

1Вы были духовно мертвы из-за ваших преступлений и грехов 2и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям сатаны, властителя злых сил, обитающих в воздухе, – духа, действующего ныне в тех, кто противится Всевышнему. 3Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал гнев Всевышнего. 4Но Всевышний, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, 5что нас, духовно мёртвых из-за наших преступлений, оживил вместе с Масехом.

Вы спасены2:5 Спасены – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26). по благодати. 6И Всевышний воскресил нас вместе с Масехом и посадил нас, объединившихся с Исо Масехом, в небесах. 7Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через Исо Масеха. 8Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Всевышнего. 9Не за дела, чтобы никто этим не хвалился. 10Мы теперь новое творение Всевышнего, созданы, через единение с Исо Масехом, для совершения добрых дел, которые Всевышний предназначил нам совершать.

Верующие из всех народов объединены Масехом

11Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые «обрезанные»2:11 То есть иудеи. (прошедшие этот обряд, совершаемый руками человеческими и только на теле) называли «необрезанными». 12Вы были в то время без Масеха и не принадлежали к народу Всевышнего, Исроилу. Священные соглашения, в которых были заключены обещания Всевышнего, на вас не распространялись, вы жили в этом мире без надежды и без Всевышнего. 13Но сейчас – в вашем единении с Исо Масехом – вы, бывшие когда-то далеко, кровью Масеха, пролитой за нас, стали близки.

14Он Сам примирил нас, иудеев, и вас, представителей других народов, и сделал из двух одно, разрушив стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. 15Он упразднил Закон с его повелениями и правилами, и Его цель – создать в единении с Ним из двух один новый народ2:15 Букв.: «одного нового человека»., установить мир, 16и обоих, как один народ2:16 Букв.: «в одном теле»., примирить со Всевышним через Его искупительную смерть на кресте, уничтожив Собою вражду. 17Он пришёл и принёс Радостную Весть о мире вам, бывшим далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему2:17 См. Ис. 57:19., 18поэтому через Него мы, и иудеи, и другие народы, в одном Духе получили доступ к Небесному Отцу.

19Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Всевышнего и члены Его семьи. 20Вы воздвигнуты на основании, которым являются посланники Масеха и пророки2:20 Или: «…на основании, положенном посланниками Масеха и пророками»., а его краеугольный камень – Сам Исо Масех. 21На Нём крепится всё здание, поднимающееся всё выше и выше и становящееся святым храмом, посвящённым Повелителю. 22В единении с Ним и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором живёт Всевышний Духом Своим.