Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימות 1

1מאת פולוס, שליחו של ישוע המשיח לפי מצוותו הישירה של האלוהים מושיענו וישוע המשיח, שהוא תקוותנו היחידה.

אל טימותיוס, בני האמיתי באמונה.

מי ייתן שהאלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו יברך אותך בחסד, ברחמים ובשלום.

אני חוזר ומבקש ממך את מה שביקשתי לפני צאתי למקדוניה: אנא, הישאר כאן באפסוס, וצווה על אנשים מסוימים להפסיק ללמד את תורות השקר שלהם, ולהפסיק לרמות את האנשים. שים קץ לאגדות, לשקרים ולאמונה במגילות-יוחסין אינסופיות, הגורמים לוויכוחים ולספקות, ומונעים את בניית בית האלוהים באמונה. אני משתוקק שכל המאמינים המשיחיים ימלאו באהבה שנובעת מלב טהור, מצפון נקי ואמונה אמיתית. אבל ישנם אנשים שתעו מהדברים האלה ופנו לדיבורי הבל. הם רוצים שיכירו בהם כבעלי סמכות בהוראת התורה, בזמן שאינם בקיאים בתורה ואינם יודעים כלל מה שהם אומרים.

אנחנו יודעים שחוקי התורה הם טובים, בתנאי שמשתמשים בהם כפי שאלוהים רצה. אנחנו גם יודעים שחוקי התורה לא נחקקו למען האנשים הישרים והטובים, אלא למען אנשים חסרי מוסר, חסרי שליטה עצמית – למען הרשעים. כן, חוקי התורה נחקקו עבור אנשים שמכים את הוריהם, רוצחים את חבריהם, זונים, הומוסקסואלים, סוחרי נפש, רמאים, שקרנים, וכל אלה שעושים מעשים שהם נגד הבשורה הנפלאה של האל המבורך, אשר אני שליחו.

12 אני אסיר תודה לישוע המשיח אדוננו על שבחר בי להיות אחד משליחיו, שבטח בי ומינה אותי לשרת אותו, 13 למרות שבעבר לעגתי לשמו וקיללתי אותו. רדפתי את המאמינים במשיח, הצקתי להם ופגעתי בהם, אולם אלוהים ריחם עלי, כי בזמנו לא הכרתי את המשיח ולא ידעתי מה אני עושה. 14 מה רב חסדו של אדוננו! – הוא לימדני לבטוח ולהאמין בו, ולהימלא באהבת המשיח.

15 מה נהדר הדבר ומה משתוקק אני שכל העולם יידע: שישוע המשיח בא לעולם כדי להושיע את החוטאים, ואני הייתי הגדול שבהם! 16 אך אלוהים ריחם עלי, כדי שישוע המשיח יוכל להציגני לדוגמה לפני כל העתידים להאמין בו, כהוכחה לסבלנותו הרבה אף כלפי החוטא הגדול ביותר! כך יבינו שגם הם יכולים לזכות בחיי נצח, 17 כל הכבוד וההדר לאלוהים מעולם ועד עולם! הוא מלך העולמים, הבלתי-נראה אשר חי לנצח; הוא בלבד האלוהים והוא מלא חכמה. – אמן.

18 טימותיוס, בני, אני מצווה עליך להילחם היטב במלחמת האדון, כפי שביקש ממך האדון באמצעות נביאיו. 19 שמור היטב על אמונתך במשיח, שמור את מצפונך נקי תמיד, ועשה את הישר והנכון. כי יש אנשים שאטמו את אוזניהם לקול מצפונם ועשו את הרע בכוונה תחילה. לאחר שמאסו באלוהים בצורה כזאת, אין פלא שעד מהרה איבדו את אמונתם במשיח! 20 הומניוס ואלכסנדרוס הם דוגמה לכך: נאלצתי להענישם ולמסרם לשטן, כדי שילמדו לא לבייש יותר את שם המשיח.

O Livro

1 Timóteo 1

11/2 Paulo, enviado de Jesus Cristo, por ordem de Deus nosso Sal­vador e de Cristo Jesus, que é a nossa esperança, dirige esta carta a Timóteo, seu verdadeiro filho espiritual. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor se manifestem na tua vida.

Aviso contra falsas doutrinas

3/4 Tal como te pedi quando parti para a Macedónia, espero que fiques aí em Éfeso para avisares algumas pessoas que não ensinem outra doutrina, e que não se deixem ir atrás de lendas, nem de genealogias intermináveis. Essas coisas só servem para levantar discussões, não ajudam os crentes a crescer espiritualmente, o que só pode acontecer através da fé. O objectivo deste aviso é que se desenvolva o amor entre as pessoas, o amor que nasce de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé autêntica. Mas alguns, desviando­se dessa linha de conduta, per­dem­se em discussões inúteis. E pretendem por um lado passar por especialistas da lei; por outro, não entendem nem o sentido das palavras que empregam, nem aquilo que afirmam.

No que respeita à lei de Moisés, sabemos que ela é boa, na condição de ser usada como Deus tencionava. Mas é preciso ter em conta que a lei não foi feita para os justos, mas para os que vivem na injustiça, para os que se mantêm obstinados nas suas próprias condutas, para os que desprezam Deus, para os pecadores, para os que não dão valor às coisas divinas, para os que não hesitam diante do assassínio, e seriam até capazes de matar o pai e a mãe. 10/11 Ela destina­se também aos que vivem na imorali­dade sexual, aos homossexuais, aos raptores de gente, aos que são falsos, que não têm honra. Ela opõem­se a tudo o que for contrário à recta doutrina divina, que for contrário da boa nova que revela a glória de Deus, bendito evangelho esse de que eu fui feito men­sageiro.

A gratidão de Paulo

12 Estou muito reconhecido a Cristo Jesus nosso Senhor, que me tem dado forças, porque me considerou digno de estar ao seu serviço; 13 a mim que antigamente cheguei a blasfemar, que persegui os cristãos e que os caluniei. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu fazia isso por ignorância e incredulidade. 14 Mas Deus favoreceu abundantemente a minha vida, enchendo­a de fé e do amor de Jesus Cristo.

15 Eis uma verdade inegável e que todo o mundo deve aceitar: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores; e eu considero­me o pior de todos. 16 Mas Deus ofereceu­me a sua misericórdia, para que em mim, que sou dos mais culpados, Jesus Cristo mostrasse até onde ia o seu perdão, e que assim a minha vida fosse um exemplo que encorajasse outros a crer nele a fim de alcançarem a vida eterna. 17 Por isso, glória e honra sejam dadas através de todos os tempos, ao único Deus, Rei eterno, invisível e imortal! Amém.

A responsabilidade de Timóteo

18 Timóteo, meu filho: recomendo­te que, segundo as profecias que o Senhor enviou a teu respeito, sejas um combatente das batalhas justas. 19 Conserva a fé; conserva igualmente uma consciência limpa. Porque há gente que, fazendo calar a voz da consciência, provocaram o naufrágio da sua vida espiritual. 20 Entre esses estão Himeneu e Alexandre, que eu tive de entregar à disposição de Satanás; e isto para que aprendam a não mais ofender Deus.