Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס 5:1-25

1לעולם אל תגער באדם זקן, אלא נהג בו בכבוד כאילו היה אביך. אל הצעירים ממך דבר כאל אחים אהובים. 2את הנשים המבוגרות ממך כבד כאמהות, והתייחס אל הצעירות כאל אחיותיך – חשוב עליהן אך ורק מחשבות טהורות.

3עליך לכבד את אלה שהן באמת אלמנות, כלומר, אלה שנותרו בודדות וחסרות עזרה.

4אך אם לאלמנה יש ילדים או נכדים, חובתם לשאת באחריות לפרנסתה, וכך ישיבו לה גמול על כל מה שעשתה למענם. התנהגות כזאת מוצאת־חן בעיני אלוהים. 5על הקהילה לדאוג לאלמנות שנותרו עניות ובודדות, אם הן בוטחות בה׳ ומרבות בתפילה. 6אולם אלמנה שחיה חיי תענוגות היא מתה באופן רוחני. 7צווה עליהן דברים אלה כדי שתהיינה ללא דופי. 8מי שאינו דואג לקרוביו, ובמיוחד לבני־משפחתו, כופר באמונה והוא גרוע מאלה שאינם מאמינים.

9אל תכלול ברשימת האלמנות את אלה שהן מתחת לגיל שישים ואת אלה שנישאו ליותר מבעל אחד. 10על האלמנה להיות ידועה במעשיה הטובים, בחינוך ילדיה, בהכנסת אורחים, ברחיצת רגלי המאמינים, בעזרתה לנזקקים ובהקדשת עצמה לעשיית מעשים טובים.

11אל תכלול ברשימה את האלמנות הצעירות, כי כשהן מאבדות את מנוחתן והיצרים הטבעיים שלהן מתחזקים, הן מתרחקות מהמשיח ומשתוקקות להינשא בשנית. 12כך הן בוגדות באמונתן במשיח. 13יותר מזה, הן מתרגלות לחיי עצלות, נודדות מבית לבית, מרכלות ומתערבות בענייניהם של אחרים. 14לכן אני חושב כי מוטב שהצעירות הללו תינשאנה שוב, תלדנה ילדים ותדאגנה למשק הבית, כי אז לא יוכל איש למתוח עליהן ביקורת. 15כבר עתה יש ביניהן כאלה שנטשו את אמונתן במשיח והלכו אחרי השטן.

16אני חוזר ואומר לכם: קרובי האלמנה חייבים לדאוג לה ולפרנס אותה, ואל להם להטיל את המעמסה על הקהילה, כי אז תוכל הקהילה לפרנס את האלמנות שבאמת זקוקות לעזרה.

17מנהיגי הקהילה שממלאים היטב את תפקידם ראויים לכבוד רב, במיוחד אלה שעמלים בהפצת הבשורה ובהוראת דבר האלוהים. 18כי כתבי־הקודש אומרים: ”לא תחסם שור בדישו“, ובמקום אחר כתוב: ”הפועל ראוי לשכרו.“

19אל תאמין להאשמות נגד מנהיג קהילה אלא אם כן שמעת את עדותם של שניים, שלושה אנשים. 20אם הוא באמת חטא, יש להוכיחו לפני כל הקהילה, כדי שאיש לא ילך בעקבותיו.

21לפני אלוהים, אדוננו ישוע המשיח והמלאכים בחירי ה׳, אני מצווה עליך לקיים את המצוות האלה ללא משוא־פנים, ואל תשפוט ללא חקירה.

22לעולם אל תמהר למנות מנהיג קהילה, שמא הוא אדם חוטא, והאנשים עלולים לחשוב שאתה שותף לחטאיו. התרחק מכל חטא! 23(אגב, אני מייעץ לך לשתות מעט יין במקום מים. היין יועיל לכאבי הבטן שלך החוזרים ונשנים).

24יש אנשים שחטאיהם ידועים וגלויים, וכמובן שהם יישפטו על כך, ויש אנשים שחטאיהם אינם ידועים – רק יום־הדין יוציא לאור את האמת המרה. 25כך גם מעשיהם הטובים של מאמינים מסוימים ידועים לאנשים רבים. אך גם אם לא כל מעשיהם הטובים ידועים עדיין, הם ייצאו לאור במוקדם או במאוחר.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Тиметею 5:1-25

Обязанности перед людьми

1Не делай грубых замечаний старцам, с уважением убеждай их так, как ты убеждал бы своего отца. С молодыми людьми говори как с братьями. 2С пожилыми женщинами – как с матерями, а с молодыми – как с сёстрами, со всякою чистотою.

3Заботься о тех вдовах, которым действительно некому помочь. 4Если же у вдовы есть дети или внуки, то им следует показать свою веру на деле, заботясь о своей семье и своих родителях. Это приятно Всевышнему. 5Истинная же вдова, то есть та, что осталась одинокой, надеется на Всевышнего и день и ночь обращается к Нему с просьбами и молитвами. 6Но если вдова живёт лишь ради своего удовольствия, то её можно считать заживо умершей. 7Требуй исполнения всего вышесказанного, чтобы не было никаких нареканий. 8Если же кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о своей семье, тот отрёкся от веры и хуже неверующего.

9Не вноси в список5:9 Это, вероятно, был список тех вдов, которых община верующих брала на содержание. вдову, если ей не исполнилось шестидесяти лет и если у неё было больше одного мужа5:9 Было больше одного мужа – можно понимать двояко: 1) была замужем более одного раза; 2) не была верна своему мужу.. 10Должно быть известно, что она совершала хорошие дела: воспитала детей, проявляла гостеприимство, мыла ноги верующим путникам, помогала тем, кому трудно, и посвящала себя различным добрым делам.

11Молодых вдов в такой список не включай, потому что, когда их чувственные желания становятся сильнее их преданности Масеху, они хотят опять выйти замуж. 12Так они навлекают на себя осуждение за то, что нарушают свой первоначальный обет5:12 Очевидно, вдовы, которых вносили в список, давали обет больше никогда не выходить замуж, чтобы посвятить себя Всевышнему.. 13Кроме того, поскольку они не работают, часто у них появляется привычка бессмысленно проводить время, ходить из дома в дом, сплетничать, вмешиваться в чужие дела и говорить то, чего не следует. 14Поэтому я советую молодым вдовам лучше выходить замуж, рожать детей, вести домашнее хозяйство и не давать врагу повода к злословию, 15потому что некоторые из них уже оставили свою веру и пошли за сатаной.

16Если же у кого-либо из верующих женщин есть родственницы-вдовы, они должны помогать им, чтобы те не были дополнительным бременем для общины верующих. А община должна заботиться о тех вдовах, которые действительно нуждаются в помощи.

17Старейшины, хорошо руководящие общиной верующих, заслуживают уважения и оплаты за их труд5:17 Букв.: «заслуживают двойной чести»., особенно те, кто усердно проповедует или учит. 18Потому что в Писании говорится: «Не закрывай рта молотящему волу»5:18 Втор. 25:4. и «Работник заслуживает вознаграждения»5:18 Лк. 10:7.. 19Обвинение против старейшины принимай только при наличии двух или трёх свидетелей5:19 См. Втор. 17:6; 19:15; Мат. 18:16.. 20Согрешающих старейшин обличай перед всеми открыто, чтобы и другие боялись.

21Я убедительно прошу тебя перед Всевышним, перед Исо Масехом и перед избранными ангелами: прими эти указания и следуй им непредвзято, не оказывая предпочтения никому.

22Хорошо подумай, прежде чем посвятить кого-либо на служение по руководству общиной5:22 Букв.: «Рук ни на кого не возлагай поспешно»., чтобы не участвовать в чужих грехах. Храни себя чистым.

23Советую тебе пить не одну только воду, но из-за желудка и твоих частых недомоганий пей немного вина.

24Грехи некоторых людей очевидны ещё до Суда, тогда как грехи других откроются позже. 25То же самое касается и добрых дел: одни добрые дела видны сразу, а другие будут обнаружены позже.