Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-טימותיוס 4:1-16

1רוח הקודש אומר לנו בפירוש שבאחרית הימים יפנו מאמינים מסוימים עורף למשיח, ויאמינו בכל מיני תורות שקר אשר השראתן מהשדים ומהרוחות הרעות. 2הם ישקרו ללא בושה, ומצפונם כלל לא יציק להם. 3הם יאמרו שאסור להינשא ואסור לאכול מאכלים מסוימים, למרות שאלוהים ברא אותם כדי שאנחנו, המאמינים ויודעי האמת, נאכל אותם בתודה. 4שהרי כל מה שברא אלוהים הוא טוב ומותר לאכילה, בתנאי שנודה עליו לאלוהים 5ונבקש ממנו לברך את האוכל, כי המזון מקודש בתפילה ובדבר־אלוהים.

6אם תסביר כל זאת למאמינים, תמלא את תפקידך כמנהיג קהילה נאמן שניזון מהאמונה ומתורת האמת שבה דבקת. 7אולם התרחק מאגדות מרושעות ומטופשות, והרגל את עצמך למשמעת ולקדושה. 8כושר גופני הוא דבר טוב, אך כושר רוחני חשוב הרבה יותר, ויועיל לך בכל הנוגע לחיי העולם הזה והעולם הבא. 9אין כל ספק בדבר; אתה יכול להאמין בדברים אלה ללא כל הסתייגות. 10אנחנו עובדים קשה וסובלים הרבה כדי שאנשים יאמינו בזאת, כי תקוותנו היא באלוהים חיים, מושיעם של כל בני־האדם ובמיוחד של המאמינים בו.

11המשך לצוות וללמד דברים אלה. 12אל תניח לאיש לזלזל בחשיבותך בגלל גילך הצעיר. שמש דוגמה ומופת למאמינים במעשיך, בדברך, באהבתך, באמונתך ובטוהר מחשבותיך. 13עד שאגיע, הקדש את עצמך לקריאת כתבי־הקודש לפני הציבור, ולמד אותם את דבר ה׳.

14נצל את המתנה שהעניק לך ה׳ באמצעות נביאיו, כשזקני הקהילה סמכו את ידיהם על ראשך. 15נצל מתנות אלה; הקדש להן מרץ וכל תשומת לבך, כדי שכולם יראו בבירור את התקדמותך והצלחתך. 16שים לב לכל מה שאתה עושה וחושב. הישאר נאמן לאמת ולמה שישר, ואלוהים יברך אותך ואת שומעיך.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Тиметею 4:1-16

Наставления Тиметею

1Дух Всевышнего ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. 2Такие учения придут через лицемерие бессовестных лжецов4:2 Букв.: «лжецов с совестью, клеймённой калёным железом»., 3которые запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Всевышним для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. 4Всё сотворённое Всевышним хорошо, и всё, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, 5потому что оно освящается словом Всевышнего и молитвой.

6Если ты, Тиметей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем Исо Масеха, питаемым словами веры и здравого учения, которому ты последовал. 7Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам, а развивай в себе благочестие. 8Есть определённая польза в физических упражнениях, но благочестие полезно во всём, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и в будущем.

9Это слово правильно и достоверно. 10Ради этого мы и трудимся, и ведём борьбу, потому что надеемся на живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен Ему.

11Этого требуй от людей и этому учи их. 12Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Будь для последователей Исо Масеха примером в словах, в жизни, любви, вере и чистоте. 13Пока я не приду, занимайся чтением Писания вслух перед общиной, проповедью, учительством. 14Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество с возложением рук старейшин. 15Будь усерден во всём этом, посвяти себя этому, чтобы все видели твой успех. 16Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасёшь и себя, и тех, кто слушает тебя.