Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלו 4

1הרשו לי לומר עוד דבר, אחים יקרים: אנו מתפללים ומתחננים, בשם המשיח אדוננו, שתמשיכו ואף תרבו לעשות את הטוב בעיני ה', כפי שלימדנו אתכם. הלא זוכרים אתם את המצוות וההוראות שנתנו לכם בשם ישוע אדוננו. אלוהים רוצה שתהיו קדושים וטהורים, שתתרחקו מזנות וניאוף, ושכל אחד מכם יתחתן בקדושה ובכבוד, ולא מתוך תאוות הבשר כמו הגויים שאינם מאמינים באלוהים.

אלוהים דורש שלא תרמו בעניין זה ושלא תנסו לפתות נשים נשואות. אם תמרו את פיו הוא יעניש אתכם בעונש חמור מאוד, כפי שכבר אמרנו לכם. שהרי אלוהים לא בחר בנו כדי שנחיה חיי זנות וניאוף, אלא כדי שנהיה קדושים וטהורים. לכן מי שמקל בעניין זה וממרה את פי ה', אינו חוטא נגד בני-אדם, אלא נגד האלוהים אשר השכין בקרבנו את רוח הקודש.

איננו צריכים להוכיח אתכם בכל הנוגע לאהבת האחים המאמינים, כי אני יודע היטב שה' עצמו מלמד אתכם לאהוב איש את אחיו, 10 והוכחתם זאת באהבתכם הרבה לכל האחים במקדוניה. בכל זאת אנו מבקשים מכם לאהוב יותר, 11 לשאוף לחיים שקטים, לא לחטט בענייניהם של אחרים, ולהרוויח את פרנסתכם בעבודת-כפיים, כפי שכבר ביקשנו מכם, 12 כדי שתרכשו את אמונם של הלא-מאמינים, וכדי שתהיו עצמאים מבחינה כספית ולא תלויים בחסדם של אחרים.

13 אחים יקרים, ברצוני לומר לכם מה קורה למאמין כשהוא נפטר, כדי שלא תתאבלו מרה על המת כמו הלא-מאמינים שאין להם תקווה.

14 כשם שאנו מאמינים כי ישוע מת ולאחר מכן קם לתחייה, כך אנו מאמינים שכאשר ישוע יחזור, אלוהים ישיב איתו את כל המאמינים בו שמתו.

15 אלוהים גילה לנו את העובדות הבאות: אלה שנשארים בחיים בבוא האדון לא יפגשוהו לפני המתים. 16 האדון עצמו יירד אלינו מהשמים בתרועה גדולה, לקריאת שר-המלאכים ולקול תקיעת שופר ה', והמאמינים שמתו יקומו ראשונים לפגשו. 17 לאחר מכן הנותרים בחיים יילקחו יחד איתם בעננים, יפגשו את האדון באוויר ויישארו איתו לנצח. 18 על כן נחמו ועודדו איש את רעהו בדברים אלה.

Amplified Bible

1 Thessalonians 4

Sanctification and Love

1Finally, believers, we ask and admonish you in the Lord Jesus, that you follow the instruction that you received from us about how you ought to walk and please God (just as you are actually doing) and that you excel even more and more [pursuing a life of purpose and living in a way that expresses gratitude to God for your salvation]. For you know what commandments and precepts we gave you by the authority of the Lord Jesus. For this is the will of God, that you be sanctified [separated and set apart from sin]: that you abstain and back away from sexual immorality; that each of you know how to control his own body in holiness and honor [being available for God’s purpose and separated from things profane], not [to be used] in lustful passion, like the Gentiles who do not know God and are ignorant of His will; and that [in this matter of sexual misconduct] no man shall transgress and defraud his brother because the Lord is the avenger in all these things, just as we have told you before and solemnly warned you. For God has not called us to impurity, but to holiness [to be dedicated, and set apart by behavior that pleases Him, whether in public or in private]. So whoever rejects and disregards this is not [merely] rejecting man but the God who gives His Holy Spirit to you [to dwell in you and empower you to overcome temptation].

Now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write you, for you have been [personally] taught by God to love one another [that is, to have an unselfish concern for others and to do things for their benefit]. 10 For indeed you already do practice it toward all the [a]believers throughout Macedonia [by actively displaying your love and concern for them]. But we urge you, brothers and sisters, that you excel [in this matter] more and more, 11 and to make it your ambition to live quietly and peacefully, and to mind your own affairs and work with your hands, just as we directed you, 12 so that you will behave properly toward outsiders [exhibiting good character, personal integrity, and moral courage worthy of the respect of the outside world], and be dependent on no one and in need of nothing [be self-supporting].

Those Who Died in Christ

13 Now we do not want you to be uninformed, believers, about those who are asleep [in death], so that you will not grieve [for them] as the others do who have no hope [beyond this present life]. 14 For if we believe that Jesus died and rose again [as in fact He did], even so God [in this same way—by raising them from the dead] will bring with Him those [believers] who have fallen asleep in Jesus. 15 For we say this to you by the Lord’s [own] word, that we who are still alive and remain until the coming of the Lord, will in no way precede [into His presence] those [believers] who have fallen asleep [in death]. 16 For the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the [b]archangel and with the [blast of the] trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 17 Then we who are alive and remain [on the earth] will simultaneously be caught up (raptured) together with them [the resurrected ones] in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord! 18 Therefore comfort and encourage one another with these words [concerning our reunion with believers who have died].

Notas al pie

  1. 1 Thessalonians 4:10 Lit brethren.
  2. 1 Thessalonians 4:16 Only Michael is identified as an archangel (Dan 10:13; Jude 9).