Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלו 1

1אל קהילת תסלוניקי, ששייכת לאלוהים אבינו ולישוע המשיח אדוננו.

מאת פולוס, סילוונוס וטימותיוס.

שלום וברכה מאת האלוהים אבינו וישוע המשיח אדוננו.

בכל פעם שאנו מתפללים בעדכם אנו מודים לאלוהים על כולכם, ומזכירים לפניו תמיד את מעשיכם הטובים, את אמונתכם החזקה, את אהבתכם ואת ציפייתכם הסבלנית לשובו של ישוע המשיח אדוננו.

אחים יקרים ואהובי האדון, אנחנו יודעים שאלוהים בחר בכם, שהרי כאשר בישרנו לכם את בשורת האלוהים לא המילים שלנו שכנעו אתכם, אלא רוח הקודש הוא ששכנע אתכם ועזר לכם להאמין בבשורה בהתלהבות ובדבקות. גם אורח חיינו שימש הוכחה חותכת לאמיתות הבשורה שבישרנו לכם. וכך הלכתם בעקבותינו כשם שאנו הלכנו בעקבות האדון. למרות שאמונתכם בבשורה הביאה עליכם צרות וסבל מאויביכם, מילא אתכם רוח הקודש שמחה, ותוך זמן קצר הפכתם בעצמכם לדוגמה ועשיתם שם בין כל המאמינים ביוון. בינתיים פרסמתם את דבר-אלוהים בכל מקום, ואנו שומעים על אמונתכם הנפלאה באלוהים בכל מקום שאנו הולכים. לנו לא נותר מה לספר! אנשים מספרים לנו על קבלת-הפנים החמה שערכתם לנו, וכיצד עזבתם את האלילים והאמנתם באלוהים החי והאמיתי. 10 הם גם סיפרו לנו על ציפייתכם לשובו של בן-האלוהים מהשמים, הלא הוא ישוע המשיח שקם לתחייה והושיענו מזעם אלוהים על החטא.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Фес 1

Приветствие

1От Павлуса, Силуана[a] и Тиметея – общине верующих в Фессалониках, принадлежащей Небесному Отцу и Повелителю Исо Масеху[b].

Благодать и мир вам[c]!

Благодарность Всевышнему за веру фессалоникийцев

Мы всегда благодарим Всевышнего за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Повелителя Исо Масеха перед Всевышним, нашим Небесным Отцом.

Всевышний любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас! Наша Радостная Весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в её истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. И вы стали подражать нам и Повелителю, и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Масехе с радостью, данной вам Святым Духом. Вы стали образцом для верующих в Македонии и Охоии[d], и слово Повелителя, таким образом, распространилось от вас не только в Македонии и Охоии, но и повсюду разошлась весть о вашей вере во Всевышнего, и нам уже ничего и не нужно говорить. Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему 10 и ожидать с небес Его (вечного) Сына[e], Которого Он воскресил из мёртвых, Исо, Который избавляет нас от приближающегося гнева Всевышнего.

Notas al pie

  1. 1 Фес 1:1 Силуан – по всей вероятности, тот же человек, что и Сило (см. Деян. 15:22).
  2. 1 Фес 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  3. 1 Фес 1:1 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  4. 1 Фес 1:7 Македония и Охоия – Греция в целом.
  5. 1 Фес 1:10 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).