Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים 5:1-28

1אחים יקרים, איני צריך לכתוב לכם מתי כל זה יתרחש, 2כי הלא יודעים אתם שאיש אינו יודע את המועד. יום ה׳ יבוא במפתיע – כגנב בלילה.

3כאשר בני־האדם יחיו בשלווה ויחשבו שלא יקרה דבר, יירד עליהם האסון במפתיע, כיולדת שאינה יודעת מתי יתקפוה צירי הלידה, ואיש לא יוכל לברוח.

4אבל אתם, אחים יקרים, אינכם שרויים בחשכה בכל הנוגע לדברים אלה, ולכן יום ה׳ לא יפתיע אתכם כגנב. 5כולכם בני־האור ובני־היום; אינכם בני־הלילה ואינכם שייכים לחושך. 6משום כך עמדו על המשמר! אל תירדמו כמו האחרים, אלא צפו לבואו בשקידה ובערנות, 7כי אלה שנרדמים נרדמים בלילה והשיכורים משתכרים בלילה. 8אולם אנחנו בני אור־היום, ועל כן נישאר ערים ומפוכחים, מוגנים על־ידי אמונתנו ואהבתנו וחוסים בתקווה הנפלאה של ישועתנו.

9אלוהים לא בחר בנו כדי לשפוך את זעמו עלינו, אלא כדי להושיענו על־ידי אדוננו ישוע המשיח, 10אשר מת בעדנו למען נחיה איתו לנצח, בין אם נהיה חיים או מתים בשובו. 11לכן המשיכו לעודד ולבנות איש את אחיו כפי שעשיתם עד כה.

12אחים יקרים, אנו מבקשים מכם לכבד את האחראים עליכם מטעם הקהילה, כי אלוהים מינה אותם להשגיח עליכם ולהוכיח אתכם בעת הצורך. 13עליכם להעריך את העבודה שהם עושים למענכם ולאהוב אותם, שכן הם משתדלים לעזור לכם. זכרו, חיו בשלום זה עם זה.

14אחים יקרים, הזהירו את העצלנים שביניכם, עודדו את הפוחדים, חזקו את החלשים והיו סבלנים עם כולם. 15אל תניחו לאיש לשלם רעה תחת רעה, אלא עזרו תמיד איש לאחיו ולכל אדם. 16שמחו תמיד באמונתכם. 17התמידו בתפילה. 18הודו לאלוהים על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים מכל המאמינים במשיח.

19אל תבלמו ואל תכלאו את רוח הקודש. 20לעולם אל תזלזלו במה שנאמר בשם ה׳. 21בחנו כל דבר והאמינו רק במה שטוב, ישר ואמיתי. 22התרחקו מכל מעשה רע. 23ואלוהי השלום יטהר ויקדש אתכם לעצמו, וישמור את רוחכם, נפשכם וגופכם בריאים וללא־חטא, עד יום שובו של אדוננו ישוע המשיח. 24אתם יכולים לסמוך על האלוהים אשר בחר בכם שימלא את כל הבטחותיו.

25אחים יקרים, התפללו בעדנו. 26דרשו בשלום כל האחים בנשיקה הקדושה. 27בשם ישוע המשיח אדוננו אני משביע אתכם שתקראו מכתב זה באוזני כל המאמינים.

28חסד אדוננו ישוע המשיח עם כל אחד ואחד מכם. – אמן.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 5:1-28

1Cât despre vremuri și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie, 2pentru că voi înșivă știți bine că ziua Domnului va veni precum un hoț noaptea. 3Când vor spune: „Pace și siguranță!“, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor, ca durerile nașterii peste cea însărcinată, și nicidecum nu vor scăpa.

4Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț. 5Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6Așadar, să nu dormim, ca și ceilalți, ci să veghem și să fim treji, 7pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8Dar noi, care suntem ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif speranța mântuirii. 9Căci Dumnezeu nu ne‑a rânduit pentru mânie, ci pentru a obține mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos, 10Care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem10 Pavel folosește același verb ca în v. 6, însă aici sensul este: a fi în viață, a fi viu., fie că dormim10 Spre deosebire de v. 6, în cazul de față sensul verbului grecesc este: am murit., să trăim împreună cu El. 11De aceea, încurajați‑vă unii pe alții și zidiți‑vă unii pe alții, așa cum, de fapt, și faceți.

Instrucțiuni finale

12Vă rugăm, fraților, să‑i respectați12 Sau: să‑i recunoașteți. pe cei ce se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. 13Să‑i prețuiți nespus de mult, în dragoste, datorită lucrării lor. Trăiți în pace între voi! 14Vă îndemnăm, fraților, să‑i mustrați pe cei leneși, să‑i mângâiați pe cei descurajați, să‑i ajutați pe cei slabi, să aveți răbdare cu toți! 15Aveți grijă ca nimeni să nu răsplătească cu rău pentru rău, ci urmăriți întotdeauna să faceți binele, atât unul altuia, cât și tuturor.

16Bucurați‑vă întotdeauna!

17Rugați‑vă neîncetat!

18Mulțumiți în orice împrejurare. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi.

19Nu stingeți Duhul!

20Nu disprețuiți profețiile, 21însă cercetați21 Sau: testați. toate lucrurile și păstrați21 Sau: țineți strâns. ce este bun! 22Feriți‑vă de orice fel de rău!

23Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar duhul, sufletul și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24Cel Ce vă cheamă este credincios și va face lucrul acesta.

25Fraților, rugați‑vă și pentru noi! 26Salutați‑i pe toți frații cu o sărutare sfântă! 27Vă pun sub jurământ înaintea Domnului27 Sau: Vă implor [rog stăruitor] în Domnul. ca această scrisoare să le fie citită tuturor fraților.

28Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! Amin.