Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים 5:1-28

1אחים יקרים, איני צריך לכתוב לכם מתי כל זה יתרחש, 2כי הלא יודעים אתם שאיש אינו יודע את המועד. יום ה׳ יבוא במפתיע – כגנב בלילה.

3כאשר בני־האדם יחיו בשלווה ויחשבו שלא יקרה דבר, יירד עליהם האסון במפתיע, כיולדת שאינה יודעת מתי יתקפוה צירי הלידה, ואיש לא יוכל לברוח.

4אבל אתם, אחים יקרים, אינכם שרויים בחשכה בכל הנוגע לדברים אלה, ולכן יום ה׳ לא יפתיע אתכם כגנב. 5כולכם בני־האור ובני־היום; אינכם בני־הלילה ואינכם שייכים לחושך. 6משום כך עמדו על המשמר! אל תירדמו כמו האחרים, אלא צפו לבואו בשקידה ובערנות, 7כי אלה שנרדמים נרדמים בלילה והשיכורים משתכרים בלילה. 8אולם אנחנו בני אור־היום, ועל כן נישאר ערים ומפוכחים, מוגנים על־ידי אמונתנו ואהבתנו וחוסים בתקווה הנפלאה של ישועתנו.

9אלוהים לא בחר בנו כדי לשפוך את זעמו עלינו, אלא כדי להושיענו על־ידי אדוננו ישוע המשיח, 10אשר מת בעדנו למען נחיה איתו לנצח, בין אם נהיה חיים או מתים בשובו. 11לכן המשיכו לעודד ולבנות איש את אחיו כפי שעשיתם עד כה.

12אחים יקרים, אנו מבקשים מכם לכבד את האחראים עליכם מטעם הקהילה, כי אלוהים מינה אותם להשגיח עליכם ולהוכיח אתכם בעת הצורך. 13עליכם להעריך את העבודה שהם עושים למענכם ולאהוב אותם, שכן הם משתדלים לעזור לכם. זכרו, חיו בשלום זה עם זה.

14אחים יקרים, הזהירו את העצלנים שביניכם, עודדו את הפוחדים, חזקו את החלשים והיו סבלנים עם כולם. 15אל תניחו לאיש לשלם רעה תחת רעה, אלא עזרו תמיד איש לאחיו ולכל אדם. 16שמחו תמיד באמונתכם. 17התמידו בתפילה. 18הודו לאלוהים על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים מכל המאמינים במשיח.

19אל תבלמו ואל תכלאו את רוח הקודש. 20לעולם אל תזלזלו במה שנאמר בשם ה׳. 21בחנו כל דבר והאמינו רק במה שטוב, ישר ואמיתי. 22התרחקו מכל מעשה רע. 23ואלוהי השלום יטהר ויקדש אתכם לעצמו, וישמור את רוחכם, נפשכם וגופכם בריאים וללא־חטא, עד יום שובו של אדוננו ישוע המשיח. 24אתם יכולים לסמוך על האלוהים אשר בחר בכם שימלא את כל הבטחותיו.

25אחים יקרים, התפללו בעדנו. 26דרשו בשלום כל האחים בנשיקה הקדושה. 27בשם ישוע המשיח אדוננו אני משביע אתכם שתקראו מכתב זה באוזני כל המאמינים.

28חסד אדוננו ישוע המשיח עם כל אחד ואחד מכם. – אמן.

New Russian Translation

1 Фессалоникийцам 5:1-28

День возвращения Иисуса

1Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. 2Вы и сами хорошо знаете, что День Господа придет неожиданно, как вор ночью. 3Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.

4Но вы, братья, не во тьме, чтобы День этот застиг вас внезапно, как вор. 5Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, 6поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. 7Ведь спящие спят ночью и пьяницы напиваются ночью. 8Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь, и, как шлем, надев на голову надежду на спасение5:8 См. Ис. 59:17.. 9Ведь Бог предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Господа нашего Иисуса Христа. 10Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.

Заключительные наставления

12Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой: оказывайте почет тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей церковью и наставляет вас в следовании Господу. 13Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. 14Мы умоляем вас, братья, убеждайте тех, кто не хочет работать; ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми. 15Никто пусть не платит никому злом за зло, но будьте всегда добры друг к другу и ко всем.

16Всегда радуйтесь, 17постоянно молитесь, 18при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас.

19Не угашайте Духа, 20пророчеством не пренебрегайте, 21но все проверяйте и держитесь добра. 22Избегайте всякого рода зла.

Благословение и приветствия

23Итак, пусть Сам Бог, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придет Господь наш Иисус Христос. 24Тот, Кто вас призывает, верен, и Он выполнит то, что обещал.

25Братья, молитесь о нас. 26Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. 27Я заклинаю вас перед Господом, прочитайте это послание всем братьям!

28Пусть с вами будет благодать Господа нашего Иисуса Христа.