Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים 5:1-28

1אחים יקרים, איני צריך לכתוב לכם מתי כל זה יתרחש, 2כי הלא יודעים אתם שאיש אינו יודע את המועד. יום ה׳ יבוא במפתיע – כגנב בלילה.

3כאשר בני־האדם יחיו בשלווה ויחשבו שלא יקרה דבר, יירד עליהם האסון במפתיע, כיולדת שאינה יודעת מתי יתקפוה צירי הלידה, ואיש לא יוכל לברוח.

4אבל אתם, אחים יקרים, אינכם שרויים בחשכה בכל הנוגע לדברים אלה, ולכן יום ה׳ לא יפתיע אתכם כגנב. 5כולכם בני־האור ובני־היום; אינכם בני־הלילה ואינכם שייכים לחושך. 6משום כך עמדו על המשמר! אל תירדמו כמו האחרים, אלא צפו לבואו בשקידה ובערנות, 7כי אלה שנרדמים נרדמים בלילה והשיכורים משתכרים בלילה. 8אולם אנחנו בני אור־היום, ועל כן נישאר ערים ומפוכחים, מוגנים על־ידי אמונתנו ואהבתנו וחוסים בתקווה הנפלאה של ישועתנו.

9אלוהים לא בחר בנו כדי לשפוך את זעמו עלינו, אלא כדי להושיענו על־ידי אדוננו ישוע המשיח, 10אשר מת בעדנו למען נחיה איתו לנצח, בין אם נהיה חיים או מתים בשובו. 11לכן המשיכו לעודד ולבנות איש את אחיו כפי שעשיתם עד כה.

12אחים יקרים, אנו מבקשים מכם לכבד את האחראים עליכם מטעם הקהילה, כי אלוהים מינה אותם להשגיח עליכם ולהוכיח אתכם בעת הצורך. 13עליכם להעריך את העבודה שהם עושים למענכם ולאהוב אותם, שכן הם משתדלים לעזור לכם. זכרו, חיו בשלום זה עם זה.

14אחים יקרים, הזהירו את העצלנים שביניכם, עודדו את הפוחדים, חזקו את החלשים והיו סבלנים עם כולם. 15אל תניחו לאיש לשלם רעה תחת רעה, אלא עזרו תמיד איש לאחיו ולכל אדם. 16שמחו תמיד באמונתכם. 17התמידו בתפילה. 18הודו לאלוהים על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים מכל המאמינים במשיח.

19אל תבלמו ואל תכלאו את רוח הקודש. 20לעולם אל תזלזלו במה שנאמר בשם ה׳. 21בחנו כל דבר והאמינו רק במה שטוב, ישר ואמיתי. 22התרחקו מכל מעשה רע. 23ואלוהי השלום יטהר ויקדש אתכם לעצמו, וישמור את רוחכם, נפשכם וגופכם בריאים וללא־חטא, עד יום שובו של אדוננו ישוע המשיח. 24אתם יכולים לסמוך על האלוהים אשר בחר בכם שימלא את כל הבטחותיו.

25אחים יקרים, התפללו בעדנו. 26דרשו בשלום כל האחים בנשיקה הקדושה. 27בשם ישוע המשיח אדוננו אני משביע אתכם שתקראו מכתב זה באוזני כל המאמינים.

28חסד אדוננו ישוע המשיח עם כל אחד ואחד מכם. – אמן.

New International Reader's Version

1 Thessalonians 5:1-28

The Day of the Lord Is Coming

1Brothers and sisters, we don’t have to write to you about times and dates. 2You know very well how the day of the Lord will come. It will come like a thief in the night. 3People will be saying that everything is peaceful and safe. Then suddenly they will be destroyed. It will happen like birth pains coming on a pregnant woman. None of the people will escape.

4Brothers and sisters, you are not in darkness. So that day should not surprise you as a thief would. 5All of you are children of the light. You are children of the day. We don’t belong to the night. We don’t belong to the darkness. 6So let us not be like the others. They are asleep. Instead, let us be wide awake and in full control of ourselves. 7Those who sleep, sleep at night. Those who get drunk, get drunk at night. 8But we belong to the day. So let us control ourselves. Let us put on our chest the armor of faith and love. Let us put on the hope of salvation like a helmet. 9God didn’t choose us to receive his anger. He chose us to receive salvation because of what our Lord Jesus Christ has done. 10Jesus died for us. Some will be alive when he comes. Others will be dead. Either way, we will live together with him. 11So encourage one another with the hope you have. Build each other up. In fact, that’s what you are doing.

Final Teachings

12Brothers and sisters, we ask you to accept the godly leaders who work hard among you. They care for you in the Lord. They correct you. 13Have a lot of respect for them. Love them because of what they do. Live in peace with one another. 14Brothers and sisters, we are asking you to warn certain people. These people don’t want to work. Instead, they make trouble. We are also asking you to encourage those who have lost hope. Help those who are weak. Be patient with everyone. 15Make sure that no one pays back one wrong act with another. Instead, always try to do what is good for each other and for everyone else.

16Always be joyful. 17Never stop praying. 18Give thanks no matter what happens. God wants you to thank him because you believe in Christ Jesus.

19Don’t try to stop what the Holy Spirit is doing. 20Don’t treat prophecies as if they weren’t important. 21But test all prophecies. Hold on to what is good. 22Say no to every kind of evil.

23God is the God who gives peace. May he make you holy through and through. May your whole spirit, soul and body be kept free from blame. May you be without blame from now until our Lord Jesus Christ comes. 24The God who has chosen you is faithful. He will do all these things.

25Brothers and sisters, pray for us.

26Greet all God’s people with a holy kiss.

27While the Lord is watching, here is what I command you. Have this letter read to all the brothers and sisters.

28May the grace of our Lord Jesus Christ be with you.