Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-התסלוניקים 4:1-18

1הרשו לי לומר עוד דבר, אחים יקרים: אנו מתפללים ומתחננים, בשם המשיח אדוננו, שתמשיכו ואף תרבו לעשות את הטוב בעיני ה׳, כפי שלימדנו אתכם. 2הלא זוכרים אתם את המצוות וההוראות שנתנו לכם בשם ישוע אדוננו. 3‏-4אלוהים רוצה שתהיו קדושים וטהורים, שתתרחקו מזנות וניאוף, ושכל אחד מכם יתחתן בקדושה ובכבוד, 5ולא מתוך תאוות הבשר כמו הגויים שאינם מאמינים באלוהים.

6אלוהים דורש שלא תרמו בעניין זה ושלא תנסו לפתות נשים נשואות. אם תמרו את פיו הוא יעניש אתכם בעונש חמור מאוד, כפי שכבר אמרנו לכם. 7שהרי אלוהים לא בחר בנו כדי שנחיה חיי זנות וניאוף, אלא כדי שנהיה קדושים וטהורים. 8לכן מי שמקל בעניין זה וממרה את פי ה׳, אינו חוטא נגד בני־אדם, אלא נגד האלוהים אשר השכין בקרבנו את רוח הקודש.

9איננו צריכים להוכיח אתכם בכל הנוגע לאהבת האחים המאמינים, כי אני יודע היטב שה׳ עצמו מלמד אתכם לאהוב איש את אחיו, 10והוכחתם זאת באהבתכם הרבה לכל האחים במקדוניה. בכל זאת אנו מבקשים מכם לאהוב יותר, 11לשאוף לחיים שקטים, לא לחטט בענייניהם של אחרים, ולהרוויח את פרנסתכם בעבודת־כפיים, כפי שכבר ביקשנו מכם, 12כדי שתרכשו את אמונם של הלא־מאמינים, וכדי שתהיו עצמאים מבחינה כספית ולא תלויים בחסדם של אחרים.

13אחים יקרים, ברצוני לומר לכם מה קורה למאמין כשהוא נפטר, כדי שלא תתאבלו מרה על המת כמו הלא־מאמינים שאין להם תקווה.

14כשם שאנו מאמינים כי ישוע מת ולאחר מכן קם לתחייה, כך אנו מאמינים שכאשר ישוע יחזור, אלוהים ישיב איתו את כל המאמינים בו שמתו.

15אלוהים גילה לנו את העובדות הבאות: אלה שנשארים בחיים בבוא האדון לא יפגשוהו לפני המתים. 16האדון עצמו יירד אלינו מהשמים בתרועה גדולה, לקריאת שר־המלאכים ולקול תקיעת שופר ה׳, והמאמינים שמתו יקומו ראשונים לפגשו. 17לאחר מכן הנותרים בחיים יילקחו יחד איתם בעננים, יפגשו את האדון באוויר ויישארו איתו לנצח. 18על כן נחמו ועודדו איש את רעהו בדברים אלה.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Фессалоникийцам 4:1-18

Жизнь, угодная Всевышнему

1И наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Всевышнему, – а вы так и живёте, – мы просим и умоляем вас ради Повелителя Исо: преуспевайте в этом ещё больше. 2Вы помните, какие указания от Повелителя Исо мы вам дали.

3Всевышний хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, 4чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом4:4 Букв.: «соблюдать свой сосуд». со святостью и достоинством, 5а не шёл на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Всевышнего. 6Никто пусть не причиняет зла своему брату и не обманывает его, входя к его жене4:6 Букв.: «Никто пусть не преступает границ и не ищет выгоды за счёт своего брата в этом деле».. За все такие грехи человек понесёт наказание от Повелителя, и мы вас об этом предупреждали и раньше. 7Ведь Всевышний не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. 8И следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Всевышнего, Который даёт вам Своего Святого Духа.

9Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Всевышним любить друг друга. 10Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви ещё больше.

11Старайтесь жить порядочно4:11 Или: «мирно»., занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, 12чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих, и чтобы вам ни в чём не иметь нужды.

О пришествии Повелителя

13Братья! Мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. 14Мы верим, что Исо умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Исо Всевышний приведёт и тех, кто умер с верой в Него. 15Мы теперь говорим вам со слов Повелителя, что мы, которые будем ещё в живых к тому времени, когда Он придёт, нисколько не опередим тех, кто к этому моменту уже умрёт. 16Потому что Повелитель Сам придёт с небес (о чём возвестят громкий клич, голос архангела4:16 Архангел – один из высших ангельских чинов. и труба Всевышнего), и умершие с верой в Масеха воскреснут первыми. 17Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Повелителя в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Ним. 18Поэтому ободряйте друг друга этими словами.