אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתים 2 – HHH & NIRV

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתים 2:1-16

1אחים יקרים, כאשר באתי לספר לכם בפעם הראשונה את בשורת אלוהים, לא השתמשתי במילים יפות ונשגבות, ולא העליתי רעיון גאוני כלשהו, 2שכן החלטתי לספר לכם רק על אודות ישוע המשיח ומותו על הצלב. 3באתי אליכם בחולשה, בפחד וברעדה, 4ודברי היו ברורים למדי. לא ניסיתי לפתות אתכם בלשון חלקה, אבל רוח הקודש חיזק את דברי והוכיח לכל השומעים שאכן אלה הם דברי אלוהים. 5עשיתי זאת משום שלא רציתי שאמונתכם תהיה מבוססת על חכמת בני־אדם, אלא על כוחו של אלוהים.

6אך בהימצאי בין המבוגרים יותר באמונה, אני משתמש במילים בעלות משמעות עמוקה יותר – במילות חוכמה, לא חכמת העולם הזה, ולא חכמה המקובלת אצל גדולי העולם הזה שדינם נגזר לאבדון. 7אלה הן מילות חכמה הניתנות על־ידי אלוהים, והמספרות על תוכניתו הנפלאה של אלוהים להביאנו למרומי השמים. עד לפני זמן־מה הייתה תוכניתו זאת בגדר סוד, אף כי תוכננה למעננו ונועדה לנו עוד לפני בריאת העולם. 8אבל ”חכמי העולם“ לא הבינו זאת, כי אילו הבינו, לא היו צולבים את אדון הכבוד.

9לכך התכוון הפסוק בישעיהו:2‏.9 ב 9 ישעיה סד 3 ”עין לא ראתה, ואוזן לא שמעה, ולא עלה על לב אדם את אשר הכין האלוהים לאוהביו“.

10אבל אנחנו יודעים מה הם הדברים הנפלאים האלה, כי אלוהים שלח את רוחו לגלות לנו, והרוח חוקר, מברר הכול ומגלה לנו את סודותיו הכמוסים והנפלאים של אלוהים. 11איש אינו יודע מה חושב אדם אחר, מלבד רוח האדם שבו עצמו; ואיש אינו יכול לדעת מה חושב אלוהים, מלבד רוח הקודש. 12ואלוהים לא נתן לנו את רוח העולם, כי אם את רוחו שלו – את רוח הקודש, כדי שיגלה לנו מהן המתנות הנפלאות שהעניק לנו ה׳ ברוב חסדו, ובאילו ברכות ברך אותנו. 13איננו מספרים לכם על כך במילים שלנו, אלא במילים של רוח הקודש, כלומר, אנו משתמשים במילים מרוח הקודש כדי להסביר דברים רוחניים. 14אולם מי שאינו מאמין במשיח, אינו מסוגל להבין את דברי רוח הקודש, והם נשמעים לו מטופשים למדי, כי רק מי ששוכן בו רוח ה׳ מסוגל להבין דברים רוחניים. 15ואילו האדם הרוחני – זה שרוח הקודש שוכן בו – בוחן וחוקר כל דבר, בעוד שהוא עצמו אינו נבחן ואינו נידון על־ידי איש. הוא יכול להבין את המשמעות של כל דבר, אולם איש אינו יכול לאמוד ולשפוט אותו. 16ודאי תשאלו: איך יכול המאמין להבין הכול, הרי אין הוא מסוגל לקרוא את מחשבותיו של אלוהים או לשוחח איתו על כך? התשובה היא: אנחנו, המאמינים, יודעים את מחשבותיו של אלוהים, מפני שרוח המשיח שוכן בנו.

New International Reader’s Version

1 Corinthians 2:1-16

1And this was the way it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I didn’t come with fancy words or human wisdom. I preached to you the truth about God’s love. 2My goal while I was with you was to talk about only one thing. And that was Jesus Christ and his death on the cross. 3When I came to you, I was weak and very afraid and trembling all over. 4I didn’t preach my message with clever and compelling words. Instead, my preaching showed the Holy Spirit’s power. 5This was so that your faith would be based on God’s power. Your faith would not be based on human wisdom.

God’s Wisdom Through the Holy Spirit

6The words we speak to those who have grown in the faith are wise. Our words are different from the wisdom of this world. Our words are different from those of the rulers of this world. These rulers are becoming less and less powerful. 7No, we announce God’s wisdom. His wisdom is a mystery that has been hidden. But before time began, God planned that his wisdom would bring us heavenly glory. 8None of the rulers of this world understood God’s wisdom. If they had, they would not have nailed the Lord of glory to the cross. 9It is written that

“no eye has seen,

no ear has heard,

and no human mind has known.” (Isaiah 64:4)

God has prepared these things for those who love him.

10God has shown these things to us through his Spirit.

The Spirit understands all things. He understands even the deep things of God. 11Who can know the thoughts of another person? Only a person’s own spirit can know them. In the same way, only the Spirit of God knows God’s thoughts. 12What we have received is not the spirit of the world. We have received the Spirit who is from God. The Spirit helps us understand what God has freely given us. 13That is what we speak about. We don’t use words taught to us by people. We use words taught to us by the Holy Spirit. We use the words taught by the Spirit to explain spiritual truths. 14The person without the Spirit doesn’t accept the things that come from the Spirit of God. These things are foolish to them. They can’t understand them. In fact, such things can’t be understood without the Spirit’s help. 15The person who has the Spirit can judge all things. But no human being can judge those who have the Spirit. It is written,

16“Who can ever know what is in the Lord’s mind?

Can anyone ever teach him?” (Isaiah 40:13)

But we have the mind of Christ.