אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתים 2 – HHH & CCBT

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתים 2:1-16

1אחים יקרים, כאשר באתי לספר לכם בפעם הראשונה את בשורת אלוהים, לא השתמשתי במילים יפות ונשגבות, ולא העליתי רעיון גאוני כלשהו, 2שכן החלטתי לספר לכם רק על אודות ישוע המשיח ומותו על הצלב. 3באתי אליכם בחולשה, בפחד וברעדה, 4ודברי היו ברורים למדי. לא ניסיתי לפתות אתכם בלשון חלקה, אבל רוח הקודש חיזק את דברי והוכיח לכל השומעים שאכן אלה הם דברי אלוהים. 5עשיתי זאת משום שלא רציתי שאמונתכם תהיה מבוססת על חכמת בני־אדם, אלא על כוחו של אלוהים.

6אך בהימצאי בין המבוגרים יותר באמונה, אני משתמש במילים בעלות משמעות עמוקה יותר – במילות חוכמה, לא חכמת העולם הזה, ולא חכמה המקובלת אצל גדולי העולם הזה שדינם נגזר לאבדון. 7אלה הן מילות חכמה הניתנות על־ידי אלוהים, והמספרות על תוכניתו הנפלאה של אלוהים להביאנו למרומי השמים. עד לפני זמן־מה הייתה תוכניתו זאת בגדר סוד, אף כי תוכננה למעננו ונועדה לנו עוד לפני בריאת העולם. 8אבל ”חכמי העולם“ לא הבינו זאת, כי אילו הבינו, לא היו צולבים את אדון הכבוד.

9לכך התכוון הפסוק בישעיהו:2‏.9 ב 9 ישעיה סד 3 ”עין לא ראתה, ואוזן לא שמעה, ולא עלה על לב אדם את אשר הכין האלוהים לאוהביו“.

10אבל אנחנו יודעים מה הם הדברים הנפלאים האלה, כי אלוהים שלח את רוחו לגלות לנו, והרוח חוקר, מברר הכול ומגלה לנו את סודותיו הכמוסים והנפלאים של אלוהים. 11איש אינו יודע מה חושב אדם אחר, מלבד רוח האדם שבו עצמו; ואיש אינו יכול לדעת מה חושב אלוהים, מלבד רוח הקודש. 12ואלוהים לא נתן לנו את רוח העולם, כי אם את רוחו שלו – את רוח הקודש, כדי שיגלה לנו מהן המתנות הנפלאות שהעניק לנו ה׳ ברוב חסדו, ובאילו ברכות ברך אותנו. 13איננו מספרים לכם על כך במילים שלנו, אלא במילים של רוח הקודש, כלומר, אנו משתמשים במילים מרוח הקודש כדי להסביר דברים רוחניים. 14אולם מי שאינו מאמין במשיח, אינו מסוגל להבין את דברי רוח הקודש, והם נשמעים לו מטופשים למדי, כי רק מי ששוכן בו רוח ה׳ מסוגל להבין דברים רוחניים. 15ואילו האדם הרוחני – זה שרוח הקודש שוכן בו – בוחן וחוקר כל דבר, בעוד שהוא עצמו אינו נבחן ואינו נידון על־ידי איש. הוא יכול להבין את המשמעות של כל דבר, אולם איש אינו יכול לאמוד ולשפוט אותו. 16ודאי תשאלו: איך יכול המאמין להבין הכול, הרי אין הוא מסוגל לקרוא את מחשבותיו של אלוהים או לשוחח איתו על כך? התשובה היא: אנחנו, המאמינים, יודעים את מחשבותיו של אלוהים, מפני שרוח המשיח שוכן בנו.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 2:1-16

信仰的基礎

1弟兄姊妹,我當初到你們那裡傳揚上帝的奧祕,並沒有用高深的言論或哲理。 2因為我已決定在你們當中不談別的,只講耶穌基督和祂被釘十字架的事。 3那時我在你們當中很軟弱,害怕,戰戰兢兢。 4我說話、講道不是靠充滿智慧的雄辯之詞,而是靠聖靈的能力作明證, 5好使你們的信仰不是以人的智慧為基礎,而是以上帝的能力為基礎。

6當然我們也跟成熟的人談論智慧,不過並非這個世代的智慧,也不是那些在世上當權、將來要衰亡之人的智慧。 7我們所講的是上帝隱藏在奧祕中的智慧,是祂為了使我們得榮耀而在萬世以前定好的智慧。 8只可惜世上當權的人沒有一個明白這智慧。他們要是明白,就不會把榮耀的主釘在十字架上了。 9正如聖經上說:

「上帝為愛祂的人所預備的,

是眼睛未曾見過,

耳朵未曾聽聞,

人心也未曾想到的。」

10然而,上帝藉著聖靈將這一切啟示給我們,因為聖靈洞悉萬事,連上帝深奧的事都瞭若指掌。 11除了人裡面的靈,誰能瞭解人的事呢?照樣,除了上帝的聖靈,誰也不能瞭解上帝的事。 12我們接受的不是這世界的靈,而是上帝的聖靈,使我們可以領會上帝開恩啟示給我們的事。 13我們講述這些事,不是用人類智慧所教的話,而是用聖靈所教的話,用屬靈的話解釋屬靈的事2·13 用屬靈的話解釋屬靈的事」或譯「向屬靈的人解釋屬靈的事」。

14然而,屬血氣的人不接受從上帝來的聖靈的教導,認為愚不可及,無法明白,因為只有屬靈的人才能參透。 15屬靈的人能夠參透萬事,但沒有人能參透他。

16「誰曾知道主的心意,

能夠指教祂呢?」

但我們明白基督的心意。