Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 1

1מאת פולוס, שנבחר על-ידי אלוהים להיות שליחו של ישוע המשיח, ומאת סוסתניס אחינו.

אל המאמינים המשיחיים בקורינתוס, שנקראו על-ידי אלוהים להיות לו לעם בזכות ישוע המשיח, ואל כל המאמינים המשיחיים באשר הם; אל כל מי שמאמין באמת ובתמים בישוע המשיח אדוננו.

אלוהינו ואדוננו יברך אתכם בכל ברכותיו ויעניק לכם שלום, שלווה ומנוחה. אינני חדל להודות לאלוהים על כל המתנות הנפלאות שהעניק לכם משום שאתם שייכים לו; הוא העשיר את חייכם בתוכן ובכל דבר טוב, עזר לכם בכול אומר, ואף העניק לכם הבנה מלאה של האמת. אמרתי לכם מראש שהמשיח יעשה כל זאת למענכם, ואתם רואים שהוא באמת עשה! כעת לא חסר לכם דבר; קיבלתם את כל הברכות, המתנות הרוחניות ואת הכוח למלא את רצונו. ברכות אלה ניתנו לכם למשך הזמן שאתם מצפים לשובו של ישוע המשיח אדוננו.

המשיח יתמיד לעזור לכם להיות טהורים ונקיים מחטא ביום שובו, שכן אלוהים מקיים תמיד את הבטחותיו, והרי הוא עצמו קרא לכם להתחבר עם בנו ישוע המשיח.

10 אחים יקרים, אני מתחנן לפניכם בשם ישוע המשיח אדוננו: הפסיקו את המריבות והוויכוחים! עליכם לחיות באהבה ובשלום כדי שלא יהיו פילוגים בקהילה. אני מבקש מכם, אנא, ותרו איש לרעהו, היו בעלי דעה אחת ומטרה אחת. 11 בני ביתה של כלואה סיפרו לי על המריבות והוויכוחים שלכם. 12 זה אומר: "אני בעד פולוס!" וזה אומר: "אני בעד אפולוס!" או "אני בעד כיפא[a] (פטרוס)!" ויש הטוענים כי הם בלבד תלמידיו האמיתיים של ישוע המשיח. 13 וכך אתם מחלקים את המשיח לחלקים רבים.

אך האם אני, פולוס, נצלבתי בעד חטאיכם? או האם מישהו מכם נטבל בשמי? 14 אני מודה לאלוהים שלא הטבלתי איש מכם, מלבד קריספוס וגיוס, 15 כך שעכשיו איש אינו יכול לטעון שניסיתי להקים קהילה חדשה – "קהילת פולוס". 16 שכחתי להוסיף שהטבלתי גם את בני משפחתו של סטפנוס. איני זוכר שהטבלתי עוד מישהו. 17 שכן המשיח לא שלח אותי להטביל, כי אם לבשר את דבר-אלוהים. אבל אפילו ההטפה שלי אינה נשמעת מחוכמת ביותר, מפני שאיני משתמש במילים מסובכות ויפות, ואף לא ברעיונות נשגבים ומסובכים, מחשש שאחליש ואקהה את הכוח העצום שבבשורה הפשוטה של צלב המשיח.

18 אני יודע היטב שהלא-מאמינים חושבים את מותו של ישוע על הצלב לשטות; אולם אנחנו, המאמינים שנושענו, יודעים שזוהי גבורת אלוהים. 19 כי אלוהים אמר[b]: "אאבד חכמת חכמים ובינה נבונים אסתיר". 20 אלוהים העמיד באור מגוחך את המלומדים, החוקרים, המדענים ומנהיגי העולם, והוכיח שאין כל ערך לחכמתם. 21 כי אלוהים, בחכמתו הרבה, מנע בעד העולם מלהיוושע באמצעות גאוניות אנושית, ואז בא והושיע את כל מי שהאמין בבשורתו, שהעולם כינה "מטופשת". 22 הבשורה נשמעת מטופשת ליהודים, כי הם דורשים אות מהשמים כהוכחה לאמיתות תוכנה, ואילו היוונים מאמינים רק במה שתואם את הפילוסופיה שלהם – במה שנראה מחוכם. 23 על כן כאשר אנחנו מבשרים שישוע המשיח מת כדי להושיע את כולם, היהודים נעלבים, ואילו הגויים מבטלים את הבשורה בנפנוף. 24 אולם אלוהים פקח את עיניהם של בחיריו מבין היהודים והגויים, כדי שיראו כי המשיח הוא התגלמות כוח הישועה של אלוהים; המשיח עצמו הוא מרכז תוכניתו הנפלאה של אלוהים להושיע אותנו. 25 תוכניתו "מטופשת" זו של אלוהים מחוכמת בהרבה מהתוכנית הגאונית ביותר של בני-האדם, ואלוהים ב"חולשתו" – מות ישוע על הצלב – חזק הרבה יותר מכל אדם.

26 בוודאי שמתם לב, אחים יקרים, שרק מעטים מכם בעלי משרות חשובות ועמדות-מפתח, בעלי כוח השפעה או בעלי ממון. 27 כי אלוהים בחר במתכוון ברעיונות שהעולם חושב למטופשים וחסרי-ערך, כדי לבייש את חכמי העולם. 28 הוא בחר בתוכנית שנראתה חסרת כל ערך בעיני העולם, והשתמש בה להשפיל עד עפר את האנשים החכמים ביותר, 29 כדי שאף אחד לא יתפאר לפני ה'.

30 שכן אלוהים לבדו נתן לנו את החיים דרך ישוע המשיח. המשיח הוא שהציג לפנינו את תוכנית ה' לישועתנו, הוא שעשה אותנו רצויים לה', הוא שקרב אותנו לאלוהים, טיהר וקידש אותנו, והקריב את עצמו למוות כדי להעניק לנו את ישועתנו. 31 משום כך עלינו לנהוג לפי הכתוב: "המתהלל יתהלל בה'."

O Livro

1 Coríntios 1

11/2 Paulo, escolhido por Deus para ser o enviado de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, escrevemos esta carta à igreja de Deus em Corinto, a vocês chamados por Deus para serem o seu santo povo, e também a todos os que, por toda a parte, invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.

Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo vos dê a sua graça e a sua paz.

Agradecimento a Deus

Agradeço continuamente a Deus pelos dons maravilhosos que vos deu através de Cristo Jesus. Ele enriqueceu toda a vossa vida. Ajudou­vos a dar testemunho dele e deu­vos uma compreensão plena da verdade. Tudo o que eu vos disse que Cristo poderia ter feito por vocês aconteceu! Agora vocês desfrutam de todos os dons espirituais necessários para fazer a sua vontade, durante este tempo em que esperamos pelo regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus também vos garante que vos manterá fortes até ao fim e que serão por ele considerados isentos de culpa no dia em que Cristo há­de voltar. Porque Deus, que vos chamou para um relacionamento maravilhoso com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, sempre cumpre aquilo que diz.

Divisões na igreja

10 Irmãos, suplico­vos que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não se criem divisões no vosso meio. Imploro­vos que sejam unidos numa só maneira de pensar, num só propósito. 11 Porque alguns dos membros da família de Cloé contaram­me das vossas disputas. 12 Alguns andam dizendo, “eu sou adepto de Paulo”; e outros por seu lado afirmam ser seguidores de Apolo, e outros ainda de Pedro; e outra parte também diz serem só eles os verdadeiros seguidores de Cristo.

13 Estará Cristo dividido em muitos pedaços? Terei sido por acaso eu, Paulo, quem morreu pelos vossos pecados? Foi algum de vocês baptizado em meu próprio nome? 14 Estou bem contente, agora que não tenha baptizado nenhum de vocês, com excepção de Crispo e Gaio. 15 Porque assim ninguém poderá pensar que eu tenha tentado inaugurar uma espécie de igreja de Paulo. 16 (Lembro­me ainda que baptizei a família de Estéfanas, mas creio que não baptizei mais ninguém.) 17 Porque Cristo não me enviou para fazer baptismos, mas pregar o evangelho. E nem sequer a minha pregação é feita com eloquência, para não tirar poder à mensagem da cruz de Cristo.

Cristo, a sabedoria e o poder de Deus

18 Eu sei bem como parece uma loucura, para os que estão perdidos, dizer que Jesus morreu na cruz para os salvar. Mas, para nós que estamos salvos, isso é a expressão do poder de Deus. 19 Porque está escrito:

“Destruirei a sabedoria dos sábios,
aniquilarei a inteligência dos inteligentes”.

20 Então, e quanto a esses sábios, esses eruditos, esses comentadores das grandes questões mundiais? Deus tornou a sua sabedoria em insensatez. 21 Porque Deus, na sua sabedoria, determinou que o homem não o encontraria através da sua inteligência; por isso se manifestou para salvar todos os que crêem na sua mensagem, essa mesma que o mundo acha absurda. 22 Para os judeus ela parece absurda porque pedem, por prova, um sinal dos céus; e para os gentios também porque apenas aceitam o que está de acordo com a sua filosofia. 23 É assim que quando pregamos sobre Cristo ter sido crucificado, os judeus escandalizam­se e os gentios dizem que é loucura.

24 Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como não­judeus, Cristo é a força poderosa de Deus e a sabedoria de Deus. 25 O plano de Deus, considerado absurdo, é afinal bem mais inteligente do que o mais sábio dos planos construídos pelos homens. E Deus, naquilo que os homens podem considerar como uma fraqueza, é bem mais forte do que qualquer força humana.

26 Reparem, irmãos, que mesmo no vosso meio, entre os que seguem Cristo, são poucos os que pertencem a altos estratos sociais, ou têm poder ou riquezas. 27 Pelo contrário, Deus escolheu de propósito as coisas que a sociedade considera absurdas para envergonhar aqueles que pensam ser sábios. E ele escolheu as pessoas fracas para envergonhar as que têm poder. 28 Deus escolheu coisas que, no mundo, são insignificantes, que não valem nada, e usou­as para aniquilar o que o mundo considera importante, 29 para que ninguém se orgulhe seja do que for na presença de Deus.

30 É por ele que vocês estão em Jesus Cristo. Ele tornou­se a sabedoria de Deus, para nosso benefício. Foi ele quem cumpriu para nós a justiça de Deus; tornou­nos santos e deu­se a si próprio para nossa salvação. 31 Tal como se diz nas Escrituras: “Quem se quiser gloriar que se glorie no que o Senhor tem feito”.