Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס אל-פילימון

אל פילימון, עוזרנו היקר והאהוב, אל הקהילה שמתאספת בביתך, אל אחותנו אפיה ואל ארכיפס, שהוא חבר במלחמתנו למען המשיח.

מאת פולוס, שיושב במאסר באשמת הפצת הבשורה על ישוע המשיח, ומאת טימותיוס אחינו.

שלום וברכה מאת אלוהינו ואדוננו ישוע המשיח.

פילימון היקר, אני מודה תמיד לאלוהים כאשר אני מתפלל בעדך, כי אני ממשיך לשמוע על אמונתך במשיח ישוע ואהבתך לכל עם אלוהים. אני מתפלל שכאשר תספר לאנשים שונים על אמונתך באדון, הם יבחינו בתכונותיך הטובות ובברכות שהשפיע עליך האדון, וגם הם יאמינו בישוע המשיח. אחי היקר, אהבתך הייתה לי לשמחה ונחמה, שכן מעשיך הטובים עודדו מאוד את המאמינים.

ברצוני לבקש ממך לעשות לי טובה. למעשה אני רשאי לצוות עליך למלא את בקשתי בשם ישוע המשיח, כי חובתך למלא אותה. אך אני, פולוס הזקן שיושב בכלא למען המשיח, אוהב אותך ומעדיף לבקש ממך במקום לצוות עליך.

10 בקשתי היא שתתנהג יפה עם אוניסימוס. כאן בכלא הדרכתי אותו אל האדון ישוע המשיח, ועתה אוניסימוס מאמין בו. 11 אוניסימוס (פירוש השם: רב-תועלת) לא הועיל לך בעבר, אך מעתה ואילך יהיה לתועלת רבה לשנינו.

12 בצער רב ניפרד אני מבני באמונה, שהוא בבת עיני, ומחזירו אליך.

13 חפצתי שיישאר לעזור לי כאן בבית הכלא, 14 אך לא רציתי לכפות עליך את רצוני. 15 אני מציע שתסתכל על המצב כך: אוניסימוס עזב אותך לזמן קצר כדי שעכשיו, בשובו, יוכל להיות שלך לתמיד. 16 הוא לא יהיה יותר סתם עבד, אלא מישהו חשוב יותר – אח אהוב, ובמיוחד אהוב עלי. מעתה יגדל ערכו בעיניך, שכן אין הוא סתם עבד, אלא גם אחיך במשיח.

17 אם אתה באמת חושב אותי לידיד טוב שלך, אנא, קבלהו בחמימות כשם שהיית מקבל אותי לו אני הייתי בא. 18 אם אוניסימוס גרם לך נזק כלשהו בעבר או גנב ממך משהו, זקוף זאת לחובתי, 19 ואני מתחייב בזאת לשלם את כל מה שמגיע לך. (הריני מאשר בכתב ידי שאני ערב לכל מעשיו של אוניסימוס). איני צריך להזכיר לך כמה אתה חייב לי; אתה חייב לי כל-כך הרבה אפילו את חייך! 20 אחי היקר, אנא עשה את המעשה הנעלה הזה אשר יגרום לי שמחה רבה, ואני אודה לאלוהים מעומק לבי.

21 כתבתי לך מכתב זה כי אני בטוח שתמלא את בקשתי. (ואף למעלה מזאת).

22 אתה כבר יכול להכין למעני את חדר האורחים, כי אני מקווה שאלוהים יענה לתפילותיכם ויאפשר לי לבקר אתכם בקרוב.

23 דרישת שלום לך מאפפרס שנמצא איתי בכלא. גם הוא נאסר רק בגלל שסיפר לאנשים על ישוע המשיח. 42 גם עוזרי מרקוס, אריסטרכוס, דימס ולוקס מוסרים דרישת שלום חמה. 25 חסד האדון ישוע עם רוחכם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Флм

Приветствие

От Павлуса, осуждённого за веру в Исо Масеха[a], и от брата Тиметея.

Дорогому нашему соработнику Филимону, сестре Апфии[b] и соратнику[c] нашему Архиппу[d], а также общине верующих, которая встречается в твоём доме.

Благодать и мир вам[e] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Благодарность и молитва за Филимона

Я всегда в молитвах благодарю Бога моего за тебя, так как до меня доходят слухи о твоей вере в Повелителя Исо и о твоей любви ко всем Его последователям. Я молюсь о том, чтобы вера, общая для нас обоих, привела тебя к более глубокому познанию всего того доброго, что мы обретаем в единении с Масехом. Меня очень радует и утешает твоя любовь, ведь благодаря тебе, брат, успокоились сердца верующих.

Просьба об Онисиме

Поэтому, хотя я как посланник Масеха мог бы смело потребовать от тебя исполнить твой долг, я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я, Павлус, посол Исо Масеха, а теперь ещё и заключённый за веру в Него,[f] 10 прошу тебя проявить милость к Онисиму, который здесь, пока я в заключении, стал мне сыном.[g] 11 Может быть, раньше он и был для тебя бесполезным, но сейчас он оправдывает своё имя, став полезным и тебе, и мне.[h]

12 Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это всё равно, что отделить часть самого себя. 13 Я очень хотел бы оставить его при себе, чтобы он вместо тебя помогал мне здесь в темнице, куда я заключён за возвещение Радостной Вести. 14 Но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. 15 Ведь, может быть, твой раб отсутствовал у тебя некоторое время для того, чтобы возвратиться к тебе навсегда, 16 теперь уже не как раб, а больше чем раб – как дорогой брат. Он очень дорог мне, и я верю, что ещё дороже он станет тебе и как работник, и как последователь Масеха.

17 Итак, если ты считаешь меня своим сотоварищем, то прими его так, как принял бы меня. 18 Если он обидел тебя чем-то или же должен тебе – считай этот долг за мной. 19 Я, Павлус, пишу тебе своей рукой, что оплачу тебе все его долги. Не будем уже говорить о том, что ты и сам мне должен, ты обязан мне самим собой.[i] 20 Поэтому, брат, окажи мне услугу ради Повелителя и обрадуй меня этим как брат по вере в Масеха.

21 Пишу тебе с уверенностью, что ты не только откликнешься на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу.

22 И ещё одно. Приготовь, пожалуйста, для меня комнату, так как я надеюсь, что благодаря вашим молитвам я скоро буду возвращён вам.

Заключительные приветствия

23 Привет тебе передают Эпафрас, который тоже находится в заключении за веру в Исо Масеха, 24 и мои соработники: Марк, Аристарх, Димас и Луко.

25 Пусть благодать Повелителя Исо Масеха будет с вашим духом.

Notas al pie

  1. Флм 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Флм 1:2 Апфия – вероятно, была женой Филимона.
  3. Флм 1:2 Соратник – товарищ по битвам, по оружию; война же, которую ведут верующие в Исо Масеха с силами зла, ведётся не материальным, а духовным оружием (см. Лк. 22:49-51; 2 Кор. 10:4-6; Эф. 6:12).
  4. Флм 1:2 Архипп – вполне возможно, был сыном Филимона и Апфии.
  5. Флм 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  6. Флм 1:9 Или: «Я, Павлус, старик, а теперь ещё и заключённый за веру в Исо Масеха».
  7. Флм 1:10 По всей вероятности, Онисим пришёл к вере через Павлуса.
  8. Флм 1:11 Имя Онисим с языка оригинала переводится как «полезный».
  9. Флм 1:19 По всей вероятности, Филимон пришёл к вере через Павлуса.