Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס אל-טיטוס 2:1-15

1טיטוס, למד את המאמינים כיצד לחיות כראוי את החיים המשיחיים.

2למד את המאמינים הזקנים להיות רציניים ומיושבים בדעתם, להיות נבונים, למשול ברוחם, להכיר באמת ולהאמין בה, ולעשות את כל מעשיהם באהבה ובסבלנות.

3למד את המאמינות הזקנות לשלוט ברוחן, לעורר כבוד בכל מעשיהן, לא לרכל, לא להוציא דיבה ולא להרבות בשתיית יין, שכן עליהן לשמש דוגמה טובה וללמד מעשים טובים. 4זקנות אלה צריכות ללמד את הבחורות הצעירות למשול ברוחן, לאהוב את בעליהן וילדיהן, 5להיות נבונות וטהורות־מחשבה, לבלות את מרבית זמנן בבית ולשמוע בקול בעליהן, כדי שלא ידברו רעה על האמונה המשיחית.

6דבר גם עם הבחורים; בקש מהם לרסן את עצמם ולהתייחס אל החיים בכובד ראש. 7אתה בעצמך חייב לשמש להם דוגמה למעשים טובים; כאשר אתה מלמד, עשה זאת ביושר וברצינות. 8דבריך צריכים להיות נבונים והגיוניים, כדי שכל מי שירצה להתווכח איתך יתבייש בעצמו, כשייווכח שאינו יכול למצוא בדבריך שום סיבה למתיחת ביקורת.

9דבר גם עם המשרתים והעבדים, ובקש מהם לשמוע בקול אדוניהם, להשתדל להשביע את רצונם, 10לא להתחצף ולא לגנוב, אלא להוכיח שאפשר לסמוך עליהם. התנהגות כזאת תביא אנשים רבים לידי הרצון להאמין באדוננו ואלוהינו.

11כי אלוהים מציע עתה לכל אדם מתנת חינם! תשועת עולמים וחיי נצח! 12כאשר מקבלים אנו את המתנה המוצעת לנו, אנו באים להכרה שאלוהים רוצה שנפסיק לחיות חיי חטא, ושנפסיק לרדוף אחרי תענוגות העולם הזה ותאוות הבשר, ולעומתם נחייה חיים ישרים, נאהב את אלוהים באמת ובתמים, 13ונצפה בכיליון עיניים להופעת אלוהינו הנפלא ומושיענו ישוע המשיח בכבוד והדר. 14אלוהים גזר עליו למות, כדי שמותו יכפר על מעשינו הרעים וישחררנו מהשעבוד ליצר הרע שלנו. וכל זאת כדי לטהר אותנו ולעשותנו לעם נבחר ואהוב על אלוהים, עם שמוכן לעשות מעשים טובים.

15טיטוס, עודד את אנשיך לקיים דברים אלה הלכה למעשה. זכותך (וגם חובתך) להעיר להם ולתקן אותם היכן שיש צורך בכך. אל תניח לאיש לזלזל בדברים האלה!

Nouă Traducere În Limba Română

Titus 2:1-15

Trăind după învățătura sănătoasă

1Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă! 2Cei bătrâni să aibă stăpânire de sine, să fie onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare.

3Tot astfel, și femeile în vârstă să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie calomniatoare3 Sau: să nu fie diabolice, cu referire la lucrarea diavolului de despărțire, de fracturare a comunității prin bârfă și intrigă., nici înrobite de mult vin, să‑i învețe pe alții ce este bine, 4astfel încât să le poată înțelepți4 Verbul grecesc sofronizo înseamnă a aduce la înțelepciune, a restaura bunul simț, a ucenici, a mustra spre îndreptare. pe cele tinere ca să fie iubitoare de soți, iubitoare de copii, 5cumpătate, curate, gospodine, bune, supuse soților lor, pentru ca să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

6Tot astfel, îndeamnă‑i și pe cei tineri să fie cumpătați6 Gr.: sofronein, care poate avea următoarele sensuri: a gândi drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea mintea limpede. În Vulgata este echivalat cu un termen care poate fi tradus cu sobru, cuminte, echilibrat.. 7În toate lucrurile, dă‑te pe tine însuți drept exemplu prin lucrări bune, printr‑o învățătură curată, prin demnitate, 8printr‑o vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru ca acela care se împotrivește să fie făcut de rușine și să nu aibă nimic rău de spus despre noi.

9Spune‑le sclavilor să le fie supuși în toate stăpânilor lor, să le fie plăcuți, să nu le întoarcă vorba, 10să nu umble cu furtișaguri, ci întotdeauna să dea dovadă de bună-credință, ca să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

11Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat 12și ne învață12 Sau: ne disciplinează. să renunțăm la neevlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într‑un mod cumpătat, drept și evlavios, 13în timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Cristos. 14El S‑a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să‑Și curățească un popor, care să fie doar al Lui, plin de zel pentru fapte bune.

15Spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea! Nimeni să nu te disprețuiască!