Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת יעקב 1

1אל שנים עשר השבטים שפזורים בתפוצות.

מאת יעקב, עבדו של אלוהים ושל ישוע המשיח.

שלום וברכה לכולכם!

אחים יקרים, אם יש לכם צרות ובעיות, ואם אתם עומדים בפני פיתויים חזקים, תחשיבו זאת כהזדמנות לשמחה גדולה. שכן צרות, בעיות ופיתויים מחזקים את כוח הסבל. לכן אל תברחו מהבעיות, אלא תנו לסבלנותכם להתחזק. כאשר תהיה סבלנותכם חזקה די הצורך, לא יחסר לכם דבר, אופייכם יהיה חזק מן הרגיל ותהיו מסוגלים לכל דבר.

ברצונכם לדעת מה רוצה האלוהים שתעשו? שאלו אותו והוא יגיד לכם ברצון. ה' מוכן תמיד להעניק חכמה באהבה וברוחב לב למי שמבקש ממנו, בלי לגעור בו על שביקש. אך עליכם להאמין, ללא צל של ספק, שהוא באמת ייתן לכם מה שאתם מבקשים ממנו, כי אדם ספקן וחסר-אמונה דומה לגל בים הנישא וניזרק על-ידי הרוח. אדם ספקן הוא אדם הפכפך שמשנה את דעתו בכל רגע, שכן אינו בטוח בהחלטותיו. אם אינכם מבקשים באמונה, אל תצפו מה' להיענות לכם.

מאמין משיחי הנחשב לעני בעולם הזה צריך לשמוח, כי בעיני אלוהים הוא חשוב מאוד, והמאמין העשיר צריך לשמוח על שעושרו חסר כל ערך בעיני ה'. כי כמו הפרח שמאבד את יופיו, מתייבש בקרני השמש הצורבות ומת, כך ימותו העשירים תוך זמן קצר וישאירו אחריהם את כל רכושם.

12 טוב לאדם שעומד בפיתויים ולא נכשל, כי הוא יקבל פרס – את כתר החיים שהבטיח ה' לכל האוהבים אותו. 13 זכרו, אלוהים אף פעם אינו מנסה לפתותכם לעשות מעשים רעים, כי אלוהים עצמו שונא את הרע.

לכן, אם אתם עומדים לפני פיתויים שונים, אל תאשימו את אלוהים! 14 מקור הפיתויים הוא בלב האדם, בתשוקותיו ובמחשבותיו הרעות.

15 המחשבות האלה מולידות מעשים רעים. כאשר נותנים לחטא לצמוח, זה מוליד מוות.

16 לכן, אחים יקרים, אל תטעו בשום פנים.

17 כל המתנות הטובות והמושלמות ניתנות לנו מהאלוהים אשר ברא את כל האורות, ואשר בעצמו מקרין אור נפלא שאינו משתנה ואינו נחלש לעולם. 18 אלוהים בחר מרצונו החופשי לתת לנו חיים חדשים, באמצעות האמת שבכתבי-הקודש, וכך הפכנו להיות הילדים הראשונים במשפחתו החדשה.

19 זכרו, אחים יקרים, כולם צריכים מהירים להקשיב, אך איטיים לדבר ואיטיים להתרגז, 20 כי הרוגז מכער אותנו ואת אופיינו, ואילו ה' רוצה שנהיה טובים ומושלמים. 21 על כן היפטרו מכל דבר רע בחייכם, מבפנים ומבחוץ, וקבלו בשמחה ובענווה את דבר אלוהים אשר בכוחו להושיענו.

22 עליכם לבצע את דבר אלוהים הלכה למעשה, כי אם אתם מקשיבים ואינכם מקיימים, אתם מרמים את עצמכם. 23 מי שמקשיב בלבד ואינו מקיים את אשר שמע, דומה לאדם שמביט בדמותו במראה; 24 ברגע שהוא מפנה את גבו למראה, שוב אינו יכול לראות את בבואתו ושוכח כיצד הוא נראה. 25 אך החוקר והלומד את תורת החופש שנתן ה' לבני אדם, לא זו בלבד שיזכור את הכתוב, הוא גם יבצע אותו הלכה למעשה, ואלוהים יברכו בכל מעשיו.

26 הטוען שהוא מאמין משיחי, אך אינו מסוגל לשלוט בלשונו, מרמה את עצמו, ואמונתו אינה שווה הרבה. 27 אמונה טהורה ואמיתית בעיני אלוהים האב פירושה לדאוג לאלמנות וליתומים בצרתם, ולסרב להשפעה המטמאת של העולם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Якуб 1

Приветствие

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Якуб, раб Всевышнего и Повелителя Исо Масеха[a].

Мудрость и вера

Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[b], принимайте их с великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. Если кому-то из вас недостаёт мудрости, пусть просит у Всевышнего, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Вечного[c]. Это двоедушный человек, не уверенный ни в чём, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

Брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением в глазах Всевышнего. 10 А богатый может хвалиться только тем, что Всевышний смирит его, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11 Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает.[d] Так же и богатый человек увянет за своими делами.

Испытания и искушения

12 Счастлив тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни[e], который Всевышний обещал всем, кто любит Его. 13 Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Всевышний меня искушает». Всевышний Сам не может быть искушён злом и не искушает никого. 14 Каждого человека искушают его же собственные греховные желания, они увлекают и соблазняют его. 15 Затем желание зачинает и порождает грех, а совершённый грех порождает смерть.

16 Смотрите, любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17 Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца, Творца небесных светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18 Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами[f] среди Его созданий.

Слова и поступки

19 Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20 В гневе человек не делает угодного Всевышнему. 21 Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22 При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23 Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24 он посмотрел на себя, отошёл и сразу же забыл, как выглядит. 25 Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон Всевышнего, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах.

26 Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27 Чистое и непорочное благочестие перед Всевышним, нашим Небесным Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.

Notas al pie

  1. Якуб 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Якуб 1:2 Или: «искушениями».
  3. Якуб 1:7 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  4. Якуб 1:11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.
  5. Якуб 1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле.
  6. Якуб 1:18 Первые плоды – Всевышний через пророка Мусо повелел исроильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего, и поэтому жертва от первого урожая освящала всё остальное. Подобным образом и верующие: 1) отделены от всего остального мира и полностью посвящены Всевышнему (см. 1 Пет. 1:15-16; 2:9); 2) будучи новым творением (см. 2 Кор. 5:17), являются залогом предстоящего обновления всего мира (ср. Рим. 8:19-21); 3) также возможно, что только ранние верующие были названы «первыми плодами», потому что одними из первых поверили, что Исо есть Масех (ср. Рим. 16:5; 1 Кор. 16:15, где использовано то же самое греческое слово для «первых плодов»).