Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של פטרוס השליח 3:1‏-18

1‏-2אחים יקרים, זהו מכתבי השני שאני כותב לכם, ובשניהם השתדלתי לעורר אתכם ולהזכירכם עובדות שכבר למדתם מדברי הנביאים, ומהשליחים שסיפרו לכם את דברי אדוננו ומושיענו.

3תחילה ברצוני להזכירכם כי בימים האחרונים יבואו לצים ורשעים, אשר ילעגו לאמת ויעשו כל מעשה רע העולה על דעתם.

4רשעים אלה יאמרו לכם: ”אם המשיח הבטיח לחזור, היכן הוא? מדוע טרם חזר?“ הם ימשיכו ויאמרו: ”המשיח לא ישוב לעולם! הרי מבריאת העולם ועד עתה לא השתנה דבר – הכול נשאר כשהיה!“

5בכוונה תחילה הם יתעלמו מהעובדה שבראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ ממים, במוצא־פיו בלבד, 6ובאמצעות המים – באמצעות המבול – השמיד את דור הרשעים. 7ובמוצא־פיו ציווה ה׳ לשמור את השמים והארץ, שקיימים עתה, לאש הגדולה ביום־הדין – כשכל הרשעים יאבדו.

8ידידים יקרים, עלינו לזכור כי לגבי אלוהים יום אחד יכול להימשך אלף שנים, ואלף שנים יום אחד בלבד. 9אלוהים אינו מאחר לשוב אלינו, כפי שרבים חושבים; הוא ממתין בסבלנות לחוטאים רבים שיחזרו בתשובה, כי אינו רוצה שיאבדו. 10יום ה׳ יבוא בזמן בלתי־צפוי, בדומה לגנב בלילה. אז יחלפו השמים ברעש גדול, יסודות העולם יימסו באש, הארץ וכל אשר בה ישרפו.

11הואיל והכול סביבנו יישרף וימס, חישבו מה קדושים צריכים להיות חייכם!

12צפו לביאת יום האלוהים והשתדלו להחישו. ביום זה הוא יבעיר את השמים ואת יסודות הארץ עד שיימסו. 13אולם אנחנו מצפים לקיום הבטחת אלוהים: לשמים חדשים וארץ חדשה שבהם ישכון צדק בלבד.

14ידידים יקרים, בהמתינכם להתרחשותם של דברים אלה ולבואו של המשיח, השתדלו לחיות בלי לחטוא; חיו בשלום עם כולם, כדי שבבוא המשיח הוא ימצא אתכם ללא דופי.

15וזכרו, סבלנותו של האדון נותנת זמן לאנשים להיוושע. פולוס, אחינו החכם והאהוב, דיבר על כך ברבים ממכתביו. 16כמה מדבריו של פולוס אינם קלים להבנה, וחסרי־הדעת והפתאים מסלפים ומעוותים את משמעותם – כפי שעיוותו וסילפו את יתר דברי הכתובים – ובכך יביאו לחורבנם.

17אחים יקרים, אני מזהיר אתכם מראש: אל תלכו אחרי תורת השקר של אותם אנשי־בלייעל, פן תערערו את שיווי משקלכם הנפשי. 18אדרבא, חזקו את אמונתכם והתעמקו בתורת אדוננו ומושיענו ישוע המשיח, שלו הכבוד והתהילה מעתה ולעולמי עולמים. – אמן.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得后书 3:1-18

主再来的应许

1亲爱的弟兄姊妹,我现在写给你们的是第二封信。这两封信都是为了提醒你们,激励你们保持真诚的心, 2叫你们记得从前圣先知们说的预言,以及我们的主和救主借着派到你们那里的使徒所传给你们的诫命。

3最重要的是,你们要知道在末世的时候必出现喜欢冷嘲热讽、为所欲为的人。他们说: 4“主要降临的应许在哪里?从我们的祖先长眠地下直到现在,万物依旧与创世之初一样。” 5他们故意忽略:太初,上帝凭口中的话语创造了诸天,并借着水从水中造出了地; 6后来,那个世界被水淹没而毁灭了。 7同样,现在的天地要凭上帝的话语存留到不敬虔的人被审判和毁灭的日子,那时天地要被火焚烧。

8亲爱的弟兄姊妹,有一件事你们不可忽略,就是主看一日如千年,千年如一日。 9主的应许还未实现,有人以为祂拖延,其实祂不是拖延,而是在宽容你们。祂不愿任何人灭亡,愿意人人悔改。 10不过,主再来的日子要像贼一样突然临到。那日,诸天必在一声巨响中消失,有形有质的都要被烈火焚毁,大地和其中的一切将不复存在。

11-12一切都要这样被焚毁,你们在热切等候上帝来临的日子期间,该怎样过圣洁、敬虔的生活啊!因为到那日,天要被火焚毁,有形有质的都要被烈火熔化烧尽。 13但我们等候的是上帝应许的新天新地,有公义住在其中。

14所以,亲爱的弟兄姊妹,你们既然盼望这些事,就当努力使自己在主面前毫无瑕疵,无可指责,安然无惧。 15你们要把耶稣的宽容看作是让众人得救的机会,正如我们亲爱的弟兄保罗按着上帝赐给他的智慧写信告诉你们的。 16他所有的书信都谈到这些事。一些不学无术、反复无常的人曲解了信中一些难懂的地方,就像曲解其他经文一样,他们是自取灭亡。

17因此,亲爱的弟兄姊妹,你们既然预先知道了这些事,就应该提防,不要让那些不法之徒用错谬的理论引诱你们,使你们失去原本坚固的立场。 18相反,你们要在我们的主和救主耶稣基督的恩典中不断长进,越来越认识祂。

愿荣耀归给祂,从现在直到永远。阿们!