Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו השנייה של יוחנן השליח

לכבוד המאמינה המשיחית, הגברת הבחירה, וילדיה האהובים עלי ועל כל הקהילה.

מאת יוחנן – הזקן בזקני הקהילה.

אדוננו ואלוהינו יברך את כולנו בשלום, ברחמים ובאהבה, בזכות האמת החקוקה בלבנו לנצח.

שמחתי מאוד לפגוש כאן אחדים מילדיך, ולהיווכח שהם מתנהגים כראוי, אוהבים את האמת ושומרים את מצוות ה'.

גברתי הנכבדה, ברצוני להזכיר לך את אחת המצוות הראשונות שציווה עלינו ה': לאהוב איש את רעהו. מי שבאמת אוהב את ה' עושה כל מה שה' מצווה עליו, והוא הרי ציווה עלינו מבראשית לאהוב איש את רעהו.

היזהרו ממורי השקר שמסתובבים בכל מקום. אין הם מאמינים שישוע המשיח בא לעולם כבן-אדם בשר ודם. אנשים אלה הם אויבי האמת ושונאי המשיח. היזהרו לבל ישפיעו עליכם, פן תפסידו את הפרס שאתם ואני משתדלים מאוד להשיג. עשו הכול כדי לקבל את שכרכם המלא מהאדון. מי שמנסה להתחכם ולעבור על תורת המשיח – אין האלוהים איתו, ואילו אדם שנשאר נאמן לתורת המשיח – גם האלוהים וגם המשיח איתו.

אם ירצה מישהו ללמד אתכם תורה ששונה מתורת המשיח, אל תזמינוהו לביתכם ואף אל תדברו איתו! שהרי כל מי שמעודד אותו נעשה שותף למעשיו הרעים.

12 יש לי עוד הרבה לומר, אך לא אעלה זאת על הנייר, שכן אני מקווה לפגוש אתכם בקרוב פנים אל פנים, ואז נוכל לשוחח ולשמוח יחד.

13 ילדי אחותך המאמינה מוסרים לך דרישת שלום חמה.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Ин

Приветствие

От старейшины[a] – избранной госпоже[b] и её детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; потому что истина эта живёт в нас и будет с нами всегда.

Благодать, милость и мир от Небесного Отца и от Исо Масеха[c], Его (вечного) Сына[d], да будут с нами, живущими в истине и любви.

Повеление о любви

Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Небесный Отец.

И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали повеления Всевышнего. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Предостережение о лжеучителях

Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Исо Масех пришёл в человеческом теле. Все они – обманщики и враги Масеха. Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего трудились[e], но чтобы получить полную награду. Кто не пребывает в учении Масеха, но заявляет, что владеет особым знанием, не имеет Всевышнего. Но тот, кто остаётся верным Его учению, имеет и Небесного Отца, и Сына. 10 Того, кто приходит к вам и приносит не это учение, вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11 Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

Заключение

12 О многом ещё я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость[f] была полной.

13 Привет тебе от детей твоей избранной сестры[g].

Notas al pie

  1. 2 Ин 1:1 Или: «От старца».
  2. 2 Ин 1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная община верующих. Под детьми, в таком случае, подразумеваются её члены.
  3. 2 Ин 1:3 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и в Книге Пророков.
  4. 2 Ин 1:3 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 2 Ин 1:8 Или: «мы трудились».
  6. 2 Ин 1:12 Или: «ваша радость».
  7. 2 Ин 1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная община верующих, от членов которой Иохан передаёт привет.