Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של פטרוס השלי 5

1אני מזהיר את זקני הקהילה שביניכם, כזקן קהילה, כמי שראה במו עיניו את סבל המשיח, וכמי שיחד אתכם ייקח חלק בכבודו והדרו כשישוב אלינו: רעו את צאנו של אלוהים; דאגו להן והשגיחו עליהן ברצון ולא מתוך אונס. אל תעשו שיקולי כדאיות, אלא עשו את המוטל עליכם מתוך רצון כן לשרת את אלוהים. אל תשלטו בהן בעריצות; הנהיגו אותן באהבה ושמשו להן דוגמה אישית. וכאשר יבוא שר הרועים, הוא יעניק לכם את כתר הכבוד שלא יבול לעולם.

צעירים, עליכם להישמע לזקני הקהילה. על כולכם לשרת איש את אחיו בענווה ולהיכנע איש לפני רעהו, כי אלוהים מברך את הענווים ומתנגד לגאים. אם תשפילו את עצמכם תחת יד אלוהים החזקה, הוא ירומם אתכם בבוא העת. הפקידו את כל הצרות, הפחדים והחששות שלכם ביד אלוהים, שהרי הוא תמיד דואג ועוזר לכם.

היזהרו והישמרו מפני השטן אויבכם, כי הוא מתהלך סביבכם כאריה שואג שמחפש טרף. החזיקו מעמד נגד התקפותיו; ביטחו באלוהים, וזכרו שמאמינים רבים בכל העולם מתנסים כמוכם בסבל דומה.

10 לאחר שתסבלו זמן קצר יעניק לכם אלוהינו רב-החסד את כבודו הנצחי דרך המשיח, ואלוהים עצמו ישלים, יבנה ויחזק אתכם. 11 לאלוהים הכבוד והגבורה לעולם ועד. – אמן.

12 אני שולח לכם מכתב קצר זה באמצעות סילוונוס (שאותו אני מכיר כאח נאמן), כדי לעודד אתכם ולהבטיח לכם שהכתוב לעיל הוא דבר אמת מאת האלוהים. קחו את הדברים לתשומת לבכם וקיימו אותם.

13 הקהילה כאן ברומא[a], אחותכם באמונה, מוסרת לכם דרישת שלום. גם מרקוס בני מוסר לכם דרישת שלום. 14 ברכו איש את רעהו לשלום בנשיקת אהבה. שלום לכל אלה מכם המאמינים במשיח.

Notas al pie

  1. אגרתו הראשונה של פטרוס השלי 5:13 כלשונו: חברתכם אשר בבבל, הנבחרה אתכם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Пет 5

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масиха, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: пасите стадо Аллаха, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Аллаху, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. И когда придёт Тот, Кто является Пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг ко другу, потому что

«Аллах – противник гордых,
    но смиренным Он даёт благодать»[a].

Поэтому смиритесь под могучей рукой Аллаха, и Он возвысит вас в своё время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печётся о вас.[b]

Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, Иблис, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и противостаньте Иблису, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10 После вашего кратковременного страдания Аллах, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Ису Масиха, восстановит вас, даст твёрдость, силу и стойкость. 11 Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12 С помощью Силуана[c], которого считаю верным братом, я написал вам это короткое письмо, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Аллаха. Стойте в ней твёрдо.

13 Община верующих в Вавилоне[d], избранная, как и вы, а также Марк, который мне как сын, передают вам привет. 14 Приветствуйте друг друга поцелуем любви[e].

Мир всем вам, живущим в единении с Исой Масихом.

Notas al pie

  1. 5:5 Мудр. 3:34.
  2. 5:7 См. Заб. 54:23.
  3. 5:12 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  4. 5:13 По всей вероятности, Вавилоном здесь назван Рим.
  5. 5:14 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.