Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של פטרוס השליח 5:1-14

1אני מזהיר את זקני הקהילה שביניכם, כזקן קהילה, כמי שראה במו עיניו את סבל המשיח, וכמי שיחד אתכם ייקח חלק בכבודו והדרו כשישוב אלינו: 2רעו את צאנו של אלוהים; דאגו להן והשגיחו עליהן ברצון ולא מתוך אונס. אל תעשו שיקולי כדאיות, אלא עשו את המוטל עליכם מתוך רצון כן לשרת את אלוהים. 3אל תשלטו בהן בעריצות; הנהיגו אותן באהבה ושמשו להן דוגמה אישית. 4וכאשר יבוא שר הרועים, הוא יעניק לכם את כתר הכבוד שלא יבול לעולם.

5צעירים, עליכם להישמע לזקני הקהילה. על כולכם לשרת איש את אחיו בענווה ולהיכנע איש לפני רעהו, כי אלוהים מתנגד לגאים ולענוים יתן חן. 6השפילו את עצמכם תחת יד אלוהים החזקה, הוא ירומם אתכם בבוא העת. 7הפקידו את כל הצרות, הפחדים והחששות שלכם ביד אלוהים, שהרי הוא תמיד דואג ועוזר לכם. 8היזהרו והישמרו מפני השטן אויבכם, כי הוא מתהלך סביבכם כאריה שואג שמחפש טרף. 9החזיקו מעמד נגד התקפותיו; ביטחו באלוהים, וזכרו שמאמינים רבים בכל העולם מתנסים כמוכם בסבל דומה.

10לאחר שתסבלו זמן קצר יעניק לכם אלוהינו רב־החסד את כבודו הנצחי דרך המשיח, ואלוהים עצמו ישלים, יבנה ויחזק אתכם. 11לאלוהים הכבוד והגבורה לעולם ועד. – אמן.

12אני שולח לכם מכתב קצר זה באמצעות סילוונוס (שאותו אני מכיר כאח נאמן), כדי לעודד אתכם ולהבטיח לכם שהכתוב לעיל הוא דבר אמת מאת האלוהים. קחו את הדברים לתשומת לבכם וקיימו אותם.

13הקהילה כאן ברומא,5‏.13 ה 13 כלשונו: חברתכם אשר בבבל, הנבחרה אתכם. אחותכם באמונה, מוסרת לכם דרישת שלום. גם מרקוס בני מוסר לכם דרישת שלום. 14ברכו איש את רעהו לשלום בנשיקת אהבה. שלום לכל אלה מכם המאמינים במשיח.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Петруса 5:1-14

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масеха, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: 2пасите стадо Всевышнего, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Всевышнему, и не ради низкой корысти, а из усердия. 3Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. 4И когда придёт Тот, Кто является Пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

5Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг к другу, потому что

«Всевышний – противник гордых,

но смиренным Он даёт благодать»5:5 Мудр. 3:34..

6Поэтому смиритесь под могучей рукой Всевышнего, и Он возвысит вас в своё время. 7Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печётся о вас5:7 См. Заб. 54:23..

8Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. 9Будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10После вашего кратковременного страдания Всевышний, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Исо Масеха, восстановит вас, даст вам твёрдость, силу и стойкость. 11Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12С помощью Силуана5:12 Силуан – по всей вероятности, тот же человек, что и Сило (см. Деян. 15:22)., которого считаю верным братом, я написал вам это короткое послание, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Всевышнего. Стойте в ней твёрдо.

13Община верующих в Вавилоне5:13 По всей вероятности, Вавилоном здесь назван Рим., избранная, как и вы, а также Марк, который мне как сын, передают вам привет. 14Приветствуйте друг друга поцелуем любви5:14 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии..

Мир всем вам, живущим в единении с Исо Масехом.